Elvis Books

 • It exist an obscene amount of literature about Elvis. Every year there is published new books where the authors actually state that they can give readers new insights on the topic “Elvis Presley”.
  And believe it or not; I have learned that several of the more recent publications are very consistent, and quite a few of the publications certainly keep their promises in terms of giving the readers new insight about Elvis Presley; the myth, the person and the performer.
  With a huge interest in Elvis' life and career, it is as a privilege that I can constantly engage myself in interesting new releases.
  Below I have listed the books I hold in my own collection (and actually have read). This overview is not necessarily intended as a list of recommended books. That said… the list includes several of the books that are considered by many as the best and most important books on the subject.
  The observant reader will notice that the list covers only a few picture books, though most of the books published about Elvis is precisely in this category.

  The books below are listed alphabetically by author.

 • Det finnes utrolige mengder med litteratur om Elvis. Hvert eneste år publiseres bøker der forfatterne faktisk mener de kan gi leserne ny innsikt rundt temaet Elvis Presley.
  Utrolig nok; jeg erfarer at flere av de nyere publikasjonene er svært gode, og de holder det de lover i form av at de faktisk gir leserne ny innsikt om personen, musikeren og myten Elvis Presley. Som mer enn gjennomsnittet interessert i Elvis’ liv og karriere, så oppleves det som et privilegium at jeg stadig kan fordype meg i nye interessante utgivelser.
  Nedenfor har jeg listet opp de bøkene jeg har i min egen samling (og faktisk har lest). Denne oversikten er derfor ikke ment som en liste over anbefalte bøker. Når det er sagt, listen inneholder flere av de bøkene som anses av mange som de viktigste og beste.
  Den observante leser vil kunne se at listen inneholder få billedbøker, og de aller fleste bokutgivelser om Elvis er nettopp i denne kategorien.

  Bøkene nedenfor er listet alfabetisk etter forfatter.

Flashback - 2004 - Daniel Avram/ Davis Troedson

Flashback provides an insightful journey (in pictures and text) together with Elvis the 30 months he established himself as "The King Of Rock 'n' Roll". With 285 classic, rare and previously unpublished photos, and 69 minutes of previously unreleased music, Flashback is a great documentation of Elvis' impact in the period from January 1956 to June 1958. The majority of the photographs are in black and white, presented with a short text describing the contents of each chapter.

The book (and the accompanying CD) contains several highlights, therefore… despite a stiff price, this is recommended!


Flashback gir en innsiktsfull reise i bilder og tekst de 30 måneder Elvis virkelig etablerte seg som "The King Of Rock 'n' Roll". Med 285 klassiske, sjeldne og tidligere upubliserte bilder, og 69 minutter tidligere uutgitt musikk, er Flashback en flott dokumentasjon over Elvis’ stormløp i perioden januar 1956 til juni 1958. De fleste bildene er i sort-hvitt, presentert med en kort tekst som beskriver innholdet i hvert kapittel.

Boken (og den medfølgende CD’en) inneholder flere høydepunkter, så til tross for en stiv pris kan denne anbefales!

My Treasured Memories of Elvis - 2009 - Judy Palmer Bendewald

My Treasured Memories of Elvis is written and compiled by Judy Palmer Bendewald. Judy, who at a time was president of the Elvis fan club Kissin Cousins Fan Club, is known to many as one of the very best fan-photographers in the Elvis universe. She attended a series of concerts; in addition to the fact that she actually met Elvis on several other occasions. She has now collected several of her pictures in this book, and even written some interesting anecdotes from her encounters with Elvis. The book contains more than 150 images, many of which are of a very high quality.

The book is entertaining, and it can be recommended to anyone who enjoys picture books.


My Treasured Memories of Elvis er skrevet og satt sammen av Judy Palmer Bendewald. Judy, som tidligere var president for Elvis-fanklubben Kissin Cousins Fan Club, er kjent for mange som en av de aller beste fan-fotografene i Elvis-universet. Hun overvar en rekke konserter, i tillegg til at hun møtte Elvis ved flere andre anledninger. Hun har nå samlet flere av bildene sine i denne boken, og i tillegg har hun skrevet en del interessante anekdoter fra hennes møter med Elvis. Boken inneholder over 150 bilder, og flere av disse er av meget høy kvalitet.

Boken er underholdende, og den kan anbefales alle som liker billedbøker.

All Shook Up - 2012 - Roy Blount

Roy Blunt Jr. has put together an engaging collection of articles, which includes contributions from journalists, renowned writers, music critics, family and friends. It is even included a selection of earlier classified documents from the FBI archives. Through the book's 20 chapters (articles) “The King of Rock’n’Roll” is hailed as a groundbreaking artist, with an unparalleled cultural and musical impact. The articles brings us both the highs and the lows in Elvis' life and career. The book All Shook Up is downright entertaining, and I believe this anthology is one of the better in the jungle of Elvis publications. I will highlight the articles written by David Halberstam (The Start of a Revolution) and Bobbie Ann Mason (Turned Loose Again), both represents in-depth research and enjoyable reading.

I recommend the book to anyone with a hint of interest in Elvis.


Roy Blunt Jr. har satt sammen en engasjerende samling av artikler, som blant annet inkluderer bidrag fra journalister, anerkjente forfattere, musikk-kritikere, familie og venner. Det er sågar inkludert tidligere hemmeligstemplede dokumenter fra FBIs arkiver. Igjennom bokens 20 kapitler (artikler) blir Elvis hyllet som en banebrytende artist, med en kulturell og musikalsk påvirkningskraft uten sidestykke. Artiklene tar oss med på både oppturer og nedturer i Elvis’ liv og karriere. Boken All Shook Up er tvers igjennom underholdende, og rent personlig mener jeg at denne antologien er en av de bedre slike jeg har lest om Elvis. Jeg vil trekke frem innslagene skrevet av David Halberstam (The Start Of A Revolution) og Bobbie Ann Mason (Turned Loose Again), som begge er av ypperste kvalitet.

Boken anbefales uforbeholdent til alle som har et snev av interesse for Elvis.

Elvis: The Hollywood Years - 2003 - David Brett

Hollywood Years by David Brett contains a thorough review of all feature films starring Elvis. Brett is an acclaimed film critic, and he has several publications on his resymé. In Hollywood Years he reveals a surprisingly positive attitude towards Elvis' movies. Where most film critics pull out the harsh reviews, Brett choose to focus on what is actually working in the movies. Each film is presented in its own chapter, where we get background information on the co-stars and a synopsis of the storyline. The book even contains some nice reviews of several DVD releases. The book is informative, but unfortunately infused with factual errors.

Overall this is a decent book about Elvis' 33 films, but a landslide of factual errors related to a number of basic facts makes this book unnecessary.


Hollywood Years av David Brett inneholder en grundig gjennomgang av samtlige spillefilmer Elvis medvirket i. Brett er en anerkjent filmanalytiker, og han har en rekke publikasjoner på samvittigheten. I Hollywood Years fremviser han et overraskende positivt forhold til Elvis' filmer. Der de fleste kritikere har funnet frem slaktekniven, velger Brett å fokusere på det som faktisk fungerer i filmene. Hver film har fått sitt eget kapittel, der vi får servert en del bakgrunnsmateriale om medspillere og en synopsis av handlingen. Boken er informativ, men beklageligvis florerer det med fakta-feil. Avslutningsvis inneholder boken en bra gjennomgang av en rekke DVD-utgivelser.

Totalt sett er dette en helt grei bok om Elvis’ 33 filmer, men en rekke småfeil i forhold til en del grunneleggende fakta trekker ned helheten.

Elvis In Concert 1945-1977 - 2012 - Sebastiano Cecere

The president of the official Italian Elvis fan club Sebastiano Cecere has authored this mammoth piece of work. Elvis in Concert includes a list of all the 1821 concerts Elvis performed during his career. Where it actually exists, Cecere has included lists of songs, stage outfit, number of spectators and earnings in US dollars. In addition, he has written an informative text on a variety of the shows. The author has also included statistics, a detailed list of recordings and maps detailing where Elvis held his shows (year by year). However, there is one huge “set-back” … only an Italian version does exist. I found the book by pure chance in a bookstore in Rome for less than 25 dollars.

I hope this book will turn up in an English version some day!


Presidenten i den offisielle italienske Elvis fanklubben Sebastiano Cecere har laget et gigantverk av en bok. Elvis in Concert gir oss en oversikt over alle de 1821 konsertene Elvis avholdt i løpet av sin karriere. Der dette finnes, har Cecere inkludert oversikt over sangrepertoar, antrekk, antall tilskuere og inntjening i US dollar. I tillegg har han skrevet informative tekster om en rekke av showene. Avslutningsvis i boken har forfatteren inkludert en hel del statistikk, oversikt over innspillinger og kart med oversikt over hvor Elvis avholdt show (år for år). Boken har dog et stort «drawback»; den finnes kun på italiensk. Selv fant jeg boken ved en ren tilfeldighet i en bokhandel i Roma for under 200 kroner. Selv om jeg ikke kan lese italiensk, inneholder boken så mye tallfakta, at jeg faktisk har benyttet den ved flere anledninger allerede.

Vi får be til høyere makter om at denne boken kommer på engelsk en gang!

Untold Gold: The Stories Behind Elvis' #1 Hits - 2005 - Ace Collins

In the book Untold Gold author Ace Collins takes us on a journey of discovery among Elvis' 34 greatest hits. No doubt… he has done a very thorough job of collecting background information and with great insights he outlines the specific context of each of the songs. He has interviewed several of the songwriters, and he offers the reader new insight on the circumstances that made Elvis record exactly these songs. The songs are presented chronologically in separate chapters. The book is thorough, entertaining and well written.

Recommended!


I boken Untold Gold tar forfatteren Ace Collins oss med på en oppdagelsesreise blant Elvis’ 34 aller største hits. Han har gjort en særdeles grundig jobb med bakgrunnsmaterialet, og beskriver med stor innsikt det som danner den spesifikke konteksten for hver av sangene. Han har intervjuet flere av komponistene, og han gir leserne ny innsikt i omstendighetene som gjorde at Elvis valgte å spille inn nettopp disse sangene. Sangene blir presentert kronologisk i hvert sitt kapittel. Boken er grundig, underholdende og godt skrevet.

Anbefales!

Elvis: Live At The International - 2011 - Kieran Davis

I boken Elvis: Live At The International har forfatteren Kieran Davis samlet dagboknotater og brevkorespondanse fra "superfan" Peggy Elzea. Hun overvar 44 Las Vegas show i perioden 1969 – 1971, og hun gjorde omfattende og detaljerte notater om hvilke sanger Elvis fremførte, hvilke drakter han hadde på seg under de forskjellige konsertene, og hva som ble sagt fra scenen under konsertene. Hun forteller også detaljert om samtaler/ møter hun hadde med Elvis og folk rundt han. På mange konserter smuglet hun med seg en liten båndopptager i vesken sin og spilte inn konsertene. Boken inneholder også mange bilder av memorablia som Peggy og andre har samlet fra disse 3 årene Elvis opptrådde på International Hotel i Las Vegas.

Boken anbefales alle som ønsker en større innsikt i hvordan det kunne oppleves å overvære konserter med Elvis i Las Vegas.

Elvis On Tour: November 1971 - 2011 - Kieran Davis

The book Elvis on Tour: November 1971 focuses mainly on the 15 concerts Elvis held during his November-tour in 1971. The author discusses every single concert in detail by using photographs, newspaper clippings, comments from fans, pictures of various souvenirs, and his own very insightful text. The book provides a unique portrait of how this tour took place.

The book is excellent and I recommend it anyone interested in Elvis’ tours and concerts of the 70s.


Boken Elvis On Tour: November 1971 innledes med en oppsummering av konsertåret 1971, for deretter kun å fokusere på de 15 konsertene Elvis holdt under sin November-turne i 1971. Forfatteren tar for seg hver eneste konsert i detalj, og ved hjelp av fotografier, avisutklipp, kommentarer fra fans, bilder av diverse suvenirer, og en egen meget innsiktsfull tekst, gir han leserne et unikt bilde av hvordan denne turneen utspant seg.

Boken er meget god, og kan anbefales alle som er interessert i Elvis turneer og konserter på 70-tallet.

Elvis On Tour 1970: Volume 1 - 2013 - Kieran Davis

Kieran Davis takes a closer look at the concerts in Houston, Texas in late February / early March 1970, and the tour in September that same year in his third book Elvis On Tour 1970 Volume 1. As always … Davis does a thorough job, and the book is packed with information, photos, interviews and a lot more.

The book is highly recommended. The title of the book suggests that we will get a volume 2 in this series ... something I look forward to with great anticipation!


I sin tredje bok Elvis On Tour 1970 Volume 1 tar forfatter Kieran Davis en nærmere titt på Elvis’ konserter i Houston, Texas i månedsskiftet februar/ mars 1970, og turnéen i september samme år. Som alltid gjør Davis en grundig jobb, og boken er smekkfull av informasjon, bilder, intervjuer og mye annet.

Boken anbefales sterkt. Tittelen på boken antyder at vi har et volum 2 i vente… noe jeg ser frem til med stor forventning!

Elvis On Tour 1970: Volume 2 - 2014 - Kieran Davis

Kieran Davis takes a closer look at the November-tour of 1970 in his fourth book Elvis On Tour 1970 Volume 2. As always … Davis does a thorough job, and the book is packed with information, photos, interviews and a lot more.

Once again, Davis deliver the goods. The book is highly recommended.


I sin fjerde bok Elvis On Tour 1970 Volume 2 tar forfatter Kieran Davis en nærmere titt på november-turneen i 1970. Som alltid gjør Davis en grundig jobb, og boken er smekkfull av informasjon, bilder, intervjuer og mye annet.

Også denne gangen er resultat vellykket. Boken anbefales sterkt.

Elvis: The Complete Musical Catalog - 2006 - Tom De Medeiros/ James De Medeiros

Elvis: The Complete Musical Catalog is a reference book for all those Elvis-music-buffs out there. The book contains a list of (almost) all songs that Elvis ever recorded; be it in the studio, at home, during rehearsals or during his shows. Each of the songs got a reference to recordings containing this song/ version, included bootleg releases. The book also includes lists of recordings as well as a guide to the King’s music for film and TV. It is in general easy to navigate in this “song/ recording encyclopedia”. The problem with this kind of book is that the facts/ data included is old already old before it is out on the shelves.

I have spent many hours in company with this book, and I will recommend it to anyone doing research on Elvis' music.


Elvis: The Complete Musical Catalog er oppslagsbok for de som er betydelig mer interessert i Elvis’ musikk enn den gjengse mann i gata. I denne boken finner man en liste over (nesten) alle sanger som Elvis noen gang spilte inn, være seg i studio, i hjemmet, under øvelser, eller under konsert. Hver sang henviser til plateinnspillinger som inneholder denne sangen/ versjonen, og her er det også inkludert bootleg-innspillinger. Boken inneholder også lister over plateutgivelser, samt en guide til Kongens musikk for film og TV. Boken er oversiktlig og lett å finne frem i. Problemet med sånne bøker vil alltid være at de fort blir gamle, siden det hele tiden blir utgitt nye plater med Elvis.

Denne boken har jeg personlig brukt mange timer på, og kan anbefales til alle som forsker på Elvis’ musikk.

Elvis: The Ultimate Album Cover Book - 1996 - Paul Dowling

The author of the book Elvis: The Ultimate Album Cover Book has been a passionate collector of Elvis records since the 70s. In the preface he states that his collection now consists of more than 7000 Elvis records (including singles, EPs and LPs). In this book (consisting of 150 pages), he has collected several hundred of these album covers in chronological order. The book is of course in color and the images are in pristine quality.

The book is recommended to all who are interested in Elvis' recordings!


Forfatteren av boken Elvis: The Ultimate Album Cover Book har vært en lidenskapelig samler av Elvis-plater siden 70-tallet. I forordet skriver han at samlingen nå består av over 7000 Elvis-plater (inkludert singler, EP'er og LP'er) fra hele verden. I denne boken har han avbildet flere hundre av disse albumomslagene fordelt over 150 sider. Boken er selvfølgelig i farger og bildene er av god kvalitet.

Boken anbefales til alle som er spesielt interesserte i Elvis' plateutgivelser!

Elvis Music FAQ - 2013 - Mike Eder

Boken Elvis Music FAQ: All That's Left to Know about the King's Recorded Works av Mike Eder har fått mye kritikk på en del internettfora. Etter min mening er dette noe ufortjent. Hovedproblemet er tittelen på boken, som lover noe den ikke holder. For det første så skjønner jeg ikke tittelen FAQ (Frequently Asked Questions). Denne boken stiller ingen spørsmål, ergo så svarer den heller ikke på noen spørsmål. For det andre så lover tittelen på denne boken at vi skal få vite det som er igjen å vite om Elvis’ musikalske arv. Det er jo det reneste vrøvl. Boken inneholder dessuten et vell av fakta-feil. Når alt dette er sagt… boken er godt skrevet, og forfatteren har en del interessante vinklinger på sin analyse av Elvis’ innspillinger. For «nybegynnere» kan man faktisk finne på verre ting enn å lese denne boken. For oss som har fordypet oss i Kongens musikk i en årrekke er det bare å skygge unna.

Gospelsangeren - 2015 - Nils-Petter Enstad (Norwegian)

På omslaget er boken Gospelsangeren Elvis Presley omtalt på følgende måte; «I denne boka presenterer forfatteren – selv en livslang Elvis-fan – gospelsangeren Elvis Presley og forteller om hans oppvekst i pinsebevegelsen i bibelbeltet i sørstatene, hans forhold til gospelmusikk gjennom hele karrieren, og hans forhold til troen, så langt utenforstående kan sette seg inn i så personlige ting. I boka blir hver enkelt av de 79 gospelsangene Elvis spilte inn presentert, både opprinnelse, bakgrunnshistorie og sangerens eget forhold til disse».

Min konklusjon er at boken er skrevet med en kjærlig hånd, og det er tydelig at Enstad brenner for temaet. Allikevel har det sneket seg inn en del helt unødvendige fakta-feil, og med hånden på hjertet er hoveddelen noe tynn (kun drøye 30 sider). Det er ikke så ofte det blir publisert originale Elvis-bøker skrevet på norsk… bare det i seg selv gjør at du bør gå til anskaffelse av boken.

Return Of The King: Elvis Presley's Great Comeback - 2010 - Gillian Gaar

Return Of The King fokuserer på perioden 1967 til 1970. I 1967 hadde alle bortsett fra fansen mistet troen på Elvis. En rekke svake filmer og tannløse plateinnspillinger hadde ført til at mange hadde avskrevet Elvis for godt. Alt snudde med TV-showet i 1968 og gjenopptagelsen av konsertkarrieren i 1969. Elvis klarte å gjenvinne sin posisjon som Kongen av Rock’n’Roll ved hjelp av fantastiske plateinnspillinger (Memphis 1969 og Nashville 1970), og vitale konserter i Las Vegas. Både fansen og kritikerne jublet over at Elvis igjen fremsto som en kunstnerisk relevant artist. Gillian Gaar beskriver stilsikkert denne viktige perioden i Elvis’ karriere med den dypeste innsikt. Boken inneholder også en oversikt over plateinnspillinger fra denne perioden, samt en liste over samtlige konserter han holdt mellom 1968 – 1970.

Boken er en vinner, og kan anbefales på det varmeste!

Elvis - 1981 - Albert Goldman

Albert Goldman påstår selv at han er forfatter og biograf. Ja, han kan definitivt kalle seg «forfatter», for å skrive det kan han. «Biograf» derimot er fullstendig feil. For å kunne skrive en god og objektiv biografi krever dette at man har en viss distanse til sitt subjekt. Goldman liker ikke Elvis, og det skinner så til de grader igjennom i denne boken han har kalt Elvis. Han har klart å spa opp all den dritten det er mulig å finne om Elvis og samlet dette mellom to permer. I tillegg får vi hendelser og årstall servert uten noen form for kvalitetssikring… jeg har ikke tall på hvor mange fakta-feil jeg oppdaget under lesingen av denne boken. Er det noe som helst positivt å si om denne «biografien»? Ja, som nevnt tidligere så kan Goldman skrive. Jeg foreslår at han burde fortsette karrieren med det han kan aller best; å skrive ren fiksjon!

The Last 24 Hours - 1991 - Albert Goldman

Albert Goldman’s bok The Last 24 Hours er en slags oppfølger til hans svært omstridte biografi fra 1981; Elvis. I følge forfatteren selv begrunnet han behovet for en oppfølger med at det hadde dukket opp nye opplysninger som han ville dele med resten av verden. Det kunne han ha spart seg. Denne boken er vel den mest subjektive skildringen av Elvis jeg noensinne har lest. Det florerer med fakta-feil, og det skinner altfor tydelig igjennom at forfatteren hater sitt subjekt. De som tror at boken Elvis What Happened? er det verste som er skrevet om Elvis bør lese denne… den nevnte boken fra 1977 blir som en vandring i vakre blomsterenger sammenlignet med dette.

Fryktelig provoserende!

Elvis På Nært Hold - Robert Gordon (Norwegian Edition)

Boken Elvis På Nært Hold inneholder, ved siden av at det er en ren biografi, uttakbare dokumenter og samlerobjekter, samt 2 CD-plater hvor den ene inneholder 20 Elvis hits, og den andre over 60 minutter med åpenhjertige intervjuer med vår mann. I forbindelse med produksjonen av denne boken som er gitt ut internasjonalt, åpnet Graceland sine arkiver og bidro med reproduksjoner av historiske dokumenter, håndskrevne brev, notater, filmmanuskript, plakater og annet fra deres private samling. Robert Gordon har skrevet en god biografi som sammen med alt det andre oppleves som informativ og lettlest.

Den norske utgaven har forord skrevet av Per Nordby.

If I Can Dream - 2004 - Granlund/ Hennie

Hennie and Granlund has put together four books in this series published in 2004; If I Can Dream, I Was The One, He Touched Me, and The Wonder Of You. The books contains 70 full-page images of noble quality, seasoned with Elvis quotes. Several of the photos are previously unpublished and handpicked from Granlund’s abundant collection. The only thing that I could wish for was that the books were chronologically structured. Photos and quotes jumps back and forth in time and I would enjoyed them even more if the books trailed a logically structured timeline.

The books are of very good quality and I can recommend them to anyone who enjoys picture books.


Hennie og Granlund har satt sammen 4 bøker i denne serien fra 2004; If I Can Dream, I Was The One, He Touched Me, og The Wonder Of You. Bøkene inneholder 70 helsides bilder av god kvalitet, krydret med Elvis-sitater. Flere av bildene er tidligere upublisert, og er hentet fra Flaming Stars (den offisielle norske Elvis fanklubben) rikholdige samling. Det eneste som jeg kunne ønske meg var at bøkene var kronologisk oppbygget. Bildene og sitatene hopper i tid, og jeg ville hatt større utbytte av bøkene hvis de hadde fulgt en logisk oppbygget tidslinje.

Bøkene er av meget god kvalitet og kan anbefales alle som liker billedbøker med Elvis.

I Was The One - 2004 - Granlund/ Hennie

Hennie and Granlund has put together four books in this series published in 2004; If I Can Dream, I Was The One, He Touched Me, and The Wonder Of You. The books contains 70 full-page images of noble quality, seasoned with Elvis quotes. Several of the photos are previously unpublished and handpicked from Granlund’s abundant collection. The only thing that I could wish for was that the books were chronologically structured. Photos and quotes jumps back and forth in time and I would enjoyed them even more if the books trailed a logically structured timeline.

The books are of very good quality and I can recommend them to anyone who enjoys picture books.


Hennie og Granlund har satt sammen 4 bøker i denne serien fra 2004; If I Can Dream, I Was The One, He Touched Me, og The Wonder Of You. Bøkene inneholder 70 helsides bilder av god kvalitet, krydret med Elvis-sitater. Flere av bildene er tidligere upublisert, og er hentet fra Flaming Stars (den offisielle norske Elvis fanklubben) rikholdige samling. Det eneste som jeg kunne ønske meg var at bøkene var kronologisk oppbygget. Bildene og sitatene hopper i tid, og jeg ville hatt større utbytte av bøkene hvis de hadde fulgt en logisk oppbygget tidslinje.

Bøkene er av meget god kvalitet og kan anbefales alle som liker billedbøker med Elvis.

King Creole: The Music - 2010 - Granlund/ Jørgensen

COMING SOON!

Summer of '61 - 2013 - Granlund/ English

The book Summer Of ’61, that includes more than 200 unpublished photos and 388 pages, has the main focus on the making of the movie Follow That Dream filmed on location in Florida in the months of July and August 1961. This book presents original newspaper articles, new exclusive interviews from the cast, the crew, and local residents, plus details about scenes deleted from the final movie.

Great pictures, insightful text … overall highly recommendable!


Boken Summer Of '61, som omfatter mer enn 200 upubliserte bilder og 388 sider, har hovedfokus på innspillingen av filmen Follow That Dream. Filmen ble tatt opp i Florida i månedene juli og august 1961. Boken inneholder originale avisartikler, nye eksklusive intervjuer med medskuespillere, stab, og lokale innbyggere. Boken gir oss også informasjon om scener som er slettet fra den endelige filmen.

Fantastiske bilder, innsiktsfull tekst … alt i alt så er denne boken svært anbefalingsverdig!

Something For The Girls - 2014 - Granlund/ English

Flaming Star, i samarbeid med Follow That Dream, har sluppet en ny praktbok: Something for the Girls. Førsteinntrykket, det sylskarpe bildet av Elvis som pryder omslaget, virker så innbydende og appetittvekkende at man faktisk kunne servert boken som middag. Boken er i et format vi kjenner godt fra tidligere Flaming Star-utgivelser som for eksempel Jailhouse Rock – Frame by Frame, King Creole – Frame by Frame og The Best of British Vol. 1. Vi snakker altså her om et beist på 2,7 kilo, nesten en kvart kvadratmeter stor og 526 sider, der papir og trykk er av ypperste kvalitet. Loving You er som kjent hans andre helaftens spillefilm, og som nevnt ovenfor, er boken i hovedsak viet denne halvveis selvbiografiske filmperlen. Boken har en systematisk og ryddig oppbygning. Jeg opplever at forfatterne Pål Granlund og David English har tenkt nøye igjennom konseptet. Billedbøker er ikke det jeg vanligvis prefererer. Mitt ankepunkt er at det ofte er side opp og side ned av nesten helt identiske bilder, og slike bøker opplever jeg fort som lite dynamiske. Granlund og English har klart det kunststykket å sterilisere boken for nettopp dette viruset. Det er lite gjentagelser, og hele den første delen av boken, som er en slags «dag for dag»-oversikt over innspillingen av filmen, oppleves som svært variert.

Jeg skal ikke si at siste ord er sagt når det gjelder noe som helst som har med Elvis å gjøre, men per i dag fremstår denne boken som det DEFINITIVE bokverket om filmen Loving You. Jeg gir den min uforbeholdne anbefaling!

Memphis To Nashville '61 - 2014 - Granlund/ English

Det som gjør denne nye boken Memphis to Nashville ’61 så til de grader spennende, er epoken den omhandler. Ikke overvettes mye av det som er publisert om Elvis, omhandler nettopp årene 1960-61, utover det som har vært presentert om de velkjente filmene fra denne æraen. Bokens hovedtema er de to veldedighetsshowene Elvis holdt i hjembyen Memphis den 25. februar 1961, hans første show siden november 1957. Nå eksisterer det beklageligvis ingen lydopptak fra disse kalasene, så her må vi klare oss med det nest beste: en rikelig mengde med fotografiske bevis av festivitasen. Etter å ha pløyd gjennom boken er det en ting som blir svært tydelig; dette var virkelig en stor «happening»! For meg ble dette faktisk en aha-opplevelse. Noe ufortjent havner disse showene i skyggen av så mye annet som er bedre dokumentert med lyd- og filmopptak. For meg har disse Memphis-showene virkelig fått nytt liv. Bildene, deriblant et vell av tidligere upubliserte sådanne, er som oftest sylskarpe. Layout er upåklagelig og tekstene er matnyttige, dyptpløyende og belysende. Ja, duoen Granlund & English har klart det kunststykket å berike oss med en bok i det Herrens år 2014 som faktisk gir oss fans noe genuint og grensesprengende om Elvis Presley.

Rock Around The Bloch - 2015 - Granlund/ English

De av dere som har lest mine anmeldelser av de to foregående bøkene fra David English og Pål Granlund vet allerede at jeg har vært nær euforisk i mine beskrivelser av hvor bra disse publikasjonene egentlig er (Something For The Girls og Memphis to Nashville ’61). Også denne gangen med Rock Around The Bloch! har dette radarparet gjort en storartet jobb. Boken spinner rundt veldedighetskonserten Elvis holdt i Bloch Arena på Pearl Harbor, Hawaii den 25. mars 1961. Boken innledes med litt bakgrunnsstoff og generell informasjon. Videre så blir vi vartet opp med en del avisartikler og kommentarer fra mennesker som på en eller annen måte var involvert i «Elvis-happeningen» den 25. mars. Fra side 36 (25. mars) handler det mest om Elvis. Det er dagen «Kongen av Rock’n’Roll» ankommer Honolulu, Hawaii. Over de neste sidene får vi presentert et hopetall med bilder fra ankomsten på flyplassen (side 38 til 95), den korte visitten på hotellet (side 96 til 105), pressekonferansen og prisutdelingen samme ettermiddag (side 106 til 201), og selve konserten på kvelden (side 202 til 262). Avslutningsvis blir vi tilgodesett en epilog som blant annet inneholder en svært interessant artikkel, skrevet av William Samuel Theaker, om historien bak lydopptaket av konserten.

Denne bokserien med «tidlig-60talls-Elvis» fra Granlund og English er noe jeg setter stor pris på. Min begeistring står ved lag også etter at jeg har fordypet meg i dette siste tilskuddet til biblioteket mitt. Anbefales!

Change Of Habit - 2015 - Granlund

Change of Habit er en ny praktbok signert Pål Granlund. Hvis noen der ute har begynt å fundere på om billedhvelvet til Granlund snart må være tomt for nye og flotte bilder så kan jeg med dette berolige dere med at det på langt nær kan være tilfellet. Nok en gang får vi i en skjønn forening presentert upubliserte og velkjente bilder i en kvalitet du ikke trodde var mulig. Change of Habit er rett og slett et hakeslippfremkallende opus av en bok! Det er altså FILMEN Chage of Habit fra 1969 det handler om denne gangen. Selve innspillingen foregikk fra 10. mars til 29. april og Elvis var fremdeles i toppform. En ting jeg opplever som svært interessant er Granlunds tilnærming til bildene og «handlingen» i boken. Hvis vi for eksempel sammenligner med Something for the Girls fra 2014 så er det en vesentlig forskjell. 2014-opuset opplevdes som en faktaorientert bok, på lik linje med Elvis Files-bøkene til Lorentzen. Disse bøkene har som hovedregel fulgt en kronologisk tidslinje, med datoer og annen relevant faktainformasjon knyttet opp mot bildene. Change of Habit er et helt annet monster. Grunnstammen i bokens tekstmateriale er hentet fra et svært omfattende intervju med de medvirkende i filmproduksjonen ekspedert av en herremann med navn Bill Bram. Dette endrer bokens form og karakter. Dette verket representerer i større grad det jeg vil kalle «fotografikunst» i sammenligning med de andre bøkene man finner i den samme gaten. Denne boken har på mange måter sterke røtter til Wertheimer-mesterverket A King in the Making. Hva med bildene? Det er nå slik at en bok i denne kategorien først og fremst bør bedømmes etter nivået på billedmaterialet som blir presentert. For å si det med en gang … i det Herrens år 2015 befinner Granlund seg i en egen liga når det handler om å presentere sjelsettende bilder av Elvis Presley. Bildene i denne boken er av gjennomgående god kvalitet selv om majoriteten av bildene er i sort-hvitt. Oppløsningen er jevnt over høy. Det er god variasjon gjennom hele boken. Bildene blir dessuten presentert på en måte som gir en naturlig fremdrift. Ikke nok med det … Elvis fremstår som opplagt, fokusert og karismatisk! Kan vi be om noe mer? Skal jeg oppsummere dette med ett ord så er det naturlig for meg å trekke frem superlativet EKSEPSJONELT.

Boken blir ALDRI kjedelig og repeterende. Kort sagt; Change of Habit er en helstøpt og brilliant bok!

Bootleg Elvis - 2012 - Gubeli/ Gilgen/ Dekker/ Van Bragt/ Pause

Bootleg Elvis er en koloss av en bok. Over 640 sider, som inkluderer over 1200 fargebilder, får vi en gjennomgang av samtlige bootlegutgivelser (vinyl) utgitt noensinne. Alle forfatterne er innbitte samlere, og kunnskapsnivået er skremmende høyt. For hver utgivelse får vi bilde, oppramsing av data og en informativ tekst. Boken er inndelt i kapitler for LP, Singler, EP etc. I tillegg får vi et 65 siders essay om historien rundt bootlegutgivelser med Elvis. Vi får også servert historien bak utgivelsene, fra de som faktisk ga ut disse platene i sin tid. Både innpakningen og innholdet i denne boken oser høy kvalitet. Vi kan vel anse dette tema for dekket i uoverskuelig fremtid.

Denne boken anbefales varmt til alle som har et snev at interesse for Elvis’ bootlegutgivelser.

Last Train To Memphis: The Rise Of Elvis Presley - 1994 - Peter Guralnick

Many out there consider Last Train to Memphis to be the ultimate Elvis biography. I am one of them. Guralnick has authored a vivid portrayal of Elvis Presley's life from cradle to grave in his two volumes. Last Train ... is the first volume and the action ranges from birth to September 22 1958, the day Elvis left for Germany. The book has great literary qualities, and the content is detailed and rich on nuances. Hollywood is planning for a movie based on this book.

This book is mandatory reading. Recommended to everyone!


Last Train To Memphis regnes av mange for å være den ultimate Elvis-biografien. Guralnick har over 2 bind forfattet en levende skildring av Elvis Presley’ liv fra vugge til grav. Last Train… er den første biografien og handlingen i denne boken strekker seg frem til 22. september 1958, dagen for Elvis’ avreise til Tyskland. Boken er meget godt skrevet, den har store litterære kvaliteter, og innholdet er detaljert og nyanserikt. I disse dager pågår forberedelsene til en stor Hollywood-produksjon basert på denne boken.

Denne boken er obligatorisk lesning. Anbefales alle!

Careless Love: The Unmaking Of Elvis Presley - 1999 - Peter Guralnick

Careless Love: The unmaking Of Elvis Presley is the second part of Guralnick's wonderful two-volume biography on Elvis. This book covers the period from his military service in Germany (1958) until the King's death in 1977. Unlike Last Train to Memphis, which focused on Elvis' rise to fame, Careless Love is telling a story of both highs and lows. The book is factual, honest and genuine. The language is still immaculate, and the book has an intriguing storyline that makes it impossible to put down.

I give this book an unconditional recommendation.


Careless Love: The Unmaking Of Elvis Presley er andre del av Guralnick’ fantastiske to-binds biografi om Elvis. Denne boken tar for seg perioden fra militærtjenesten i Tyskland frem til Kongens død i 1977. I motsetning til Last Train… som fokuserte på Elvis’ vei til berømmelse, beskriver bind to en historie preget av både oppturer og nedturer. Boken oppleves som saklig, ærlig og ekte. Språket er fremdeles feilfritt, og boken har en fremdrift som gjør den vanskelig å legge ifra seg.

Denne boken gir jeg en uforbeholden anbefaling.

Elvis! Elvis! Elvis!: The King And His Movies - 1997 - Peter Guttmacher

Forfatter Peter Guttmacher, som har skrevet en rekke anerkjente filmbøker, avviser den generelle holdningen om at Elvis-filmene kun er dårlige. Han beskriver filmene med respekt og slår fast at filmene både inkluderer seriøst drama, god komedie og relevante sosiale kontekster. Han argumenterer også for at flere av musikkinnslagene representer prototyper på dagens musikkvideoer. Der han er kritisk, oppleves dette som saklig og godt begrunnet. Guttmacher gir leserne innsikt i bakgrunnen for filmene, en kort og presis synopsis av handlingen, og små anekdoter fra filmsettet. Boken Elvis! Elvis! Elvis!: The King And His Movies er i størrelse med en 12’ vinyl, og inneholder mange flotte bilder. Ikke nok med det; det medfølger også en 15-spors CD med sanger fra filmene.

Jeg kan ikke noe annet enn å anbefale denne boken for alle som er interessert i å vite mer om filmstjernen Elvis.

Elvis: For CD Fans Only - 1998 - Dale Hampton

The bookFor CD Fans Only provides the reader a comprehensive overview of all Elvis CDs released in the US in the period from 1984 to 1998. The book includes an extensive overview of both official releases and promo releases. Author Dale Hampton has undoubtedly put down a huge effort in this encyclopedia. The book contains almost 600 pages, and you will find all the cover-art images in color.

This is a mandatory purchase for all collectors of Elvis CDs. I really hope that Hampton find the time to make a sequel.


For CD Fans Only gir oss en ekstremt omfattende oversikt over samtlige CD-plater med Elvis utgitt i USA i tidsrommet 1984 til 1998. Boken inneholder oversikter over både offisielle utgivelser og promo-utgivelser. Forfatter Dale Hampton har utvilsomt lagt et enormt arbeid i dette oppslagsverket, og det er bare å bøye seg i støvet for hva han har oppnådd. Boken inneholder nesten 600 sider, og bildene av plateomslagene er i farger.

Dette er et obligatorisk kjøp for alle samlere av CD-plater med Elvis. Jeg håper virkelig at Hampton tar seg bryet med å lage en oppfølger.

Up Close: Elvis Presley - 2007 - Wilborn Hampton

The book Up Close: Elvis Presley by Wilborn Hampton is a straightforward introduction to Elvis for the novices. With its approximately 190 (small) pages, this book is by no means a deep-dive into Elvis' life and career. Anyway, the book is a passable little refresher of some of the important events in Elvis' life. My biggest complaint in relation to this book is how the author deals with the sixties and seventies. Hampton uses the first 140 pages of his book to dig into Elvis' life from his upbringing in Tupelo to the King’s return to US soil in March 1960 after serving abroad. If we take away the index, it is only remaining 40 (still small) pages to tell the story of his last 17 years of life. Shallow!


Up Close: Elvis Presley av Wilborn Hampton er en grei introduksjon til Elvis for lesere som ikke er i kategorien «fans». Med sine ca. 190 små sider er denne boken på ingen måte noe dypdykk i Elvis’ liv og karriere. Allikevel opplever jeg at boken er godt skrevet, og for min egen del var dette en grei liten oppfriskning av noen de viktige hendelsene i Elvis’ liv. Mitt største ankepunkt i forhold til denne boken er hvor syltynt innholdet er etter året 1960. Forfatteren bruker de første 140 sidene til å beskrive Elvis’ liv frem til hans tilbakekomst fra Tyskland etter avtjent militærtjeneste. Når vi trekker fra indeksen gjenstår det kun 40 (fremdeles små) sider til å fortelle om Kongens siste 17 leveår. Tynt!

In A Minnesota Minute - 2010 - Tim Healy

The book In a Minnesota Minute is a picture book compiled by Tim Healy and published by Memphis Recording Service in a limited edition of 1,000 copies. This is a hardcover book containing almost 100 pages of quality print. The book includes photographs Healy took during the show Elvis held in Minneapolis, Minnesota on October 17, 1976. Many of the pictures are previously unpublished. During this concert Elvis appeared somewhat slimmer and in generally better shape than earlier in the year. The pictures catches Elvis' newfound enthusiasm in an excellent way.

The book is a perfect counterpart to the FTD CD release In a Minnesota Moment.


Boken In A Minnesota Minute er en fotobok satt sammen av Tim Healy, og utgitt av Memphis Recording Service i et begrenset opplag på 1000 eksemplarer. Dette er en innbundet bok på drøyt 100 sider i kvalitetstrykk. Boken inneholder kun fotografier Tim Healy tok under showet Elvis holdt i Minneapolis, Minnesota, 17. oktober 1976. De fleste av disse bildene har ikke vært publisert tidligere. Under denne konserten fremsto Elvis noe slankere og i generelt bedre form enn tidligere på året. Bildene klarer på en fortreffelig måte å fange Elvis’ nyvunne entusiasme.

Boken er et perfekt supplement til CD-utgivelsen In A Minnesota Moment fra Follow That Dream.

My Way: How Elvis Presley Became Elvis – 2012 - Sherry Lee Hoppe

Author Sherry Hoppe has a doctorate in higher education and she has written several books for educational purposes. My curiosity in the book My Way: How Elvis Presley Became Elvis was awakened just because of this. Sometimes it is interesting to read books not written by fans, just to broaden the perspective so to speak. This time I must admit that I was somewhat disappointed. She is clearly aiming at the younger readers, in itself a good thing, but in this case, it is the book's weakness. She draws comparisons between Elvis' rise to fame with TV-concepts like American Idol and X-Factor. I think this is just plain wrong. She is not afraid to include facts surrounding drug abuse and weight issues, but she treats these delicate subjects with little insight. On the positive side, this book is easy to read and it contains little factual errors.

This book is not all essential.


Forfatter Sherry Hoppe har doktorgrad i høyere utdanning, hun har skrevet flere bøker for akademiske kretser. Min interesse for boken My Way: How Elvis Presley Became Elvis ble vekket nettopp på grunn av dette. Jeg erfarer at det kan være interessant å lese bøker som ikke er skrevet av fans. Denne gangen må jeg innrømme at jeg ble noe skuffet. Hun retter seg mot yngre lesere, som i seg selv kan være en god ting, men i dette tilfellet opplever jeg at dette blir bokens svakhet. Hun forsøker blant annet å trekke inn konsepter som Idol og X-faktor, og trekker sammenligninger mellom dette og Elvis’ vei til toppen. Jeg mener at dette bare blir dumt. Hun er ikke redd for å ta opp tema som pillemisbruk og vektproblematikk, men behandler dette på en overfladisk og lite innsiktsfull måte. På den positive siden er boken, ikke uventet, velskrevet og den inneholder lite fakta-feil.

Denne boken kan du glatt hoppe over.

Elvis - The #1 Hits: The Stories Behind the Classics - 2002 - Patrick Humphries

This book, which was published right after the CD Elvis The 30 # 1 Hits in 2001, must be considered as a complementary publication to this million-selling album. You will find the background stories of all the songs included on this CD, and author Patrick Humphries paints an engaging picture of Elvis' role during the making of these songs.

The book is easy to read and very entertaining. Recommended.


Denne boken, som ble utgitt rett i etterkant av CD-platen Elvis The 30 #1 Hits fra 2001, kan anses som en komplementær utgivelse til det millionselgende albumet, da boken forteller bakgrunnshistorien for de sangene som er inkludert på denne platen. Forfatteren Patrick Humphries maler et engasjerende bilde av Elvis’ rolle under innspillingen av disse hitlåtene, og han beskriver godt den konteksten Elvis befant seg i da den aktuelle sangen ble spilt inn/ gitt ut.

Boken er lettlest og underholdende. Anbefales.

Treat Me Nice - 2011 - Howard Jackson

Treat Me Nice er definitivt ikke en bok for de som ønsker seg en enkel og lett fordøyelig biografi om Elvis. Boken er ment for de som ønsker å utfordre seg selv i forhold til de eksisterende «sannhetene» som verserer rundt fenomenet Elvis; en bok for de som er villig til å redefinere egne etablerte tanker og holdninger i forhold til «The King of Rock’n’Roll». Howard Jacksons bok er to-delt. I første del av boken ønsker forfatteren å utvide leserens forståelse av fenomenet Elvis. Andre del av boken er en ærlig og relativt grundig gjennomgang av Elvis’ musikalske arv.

Howard Jackson har skrevet en annerledes og kompleks bok om Elvis. Jeg opplevde at dette var svært underholdende lesning; en bok jeg hadde i tankene lenge etter at jeg la den fra meg. Anbefales!

Elvis Presley, Reluctant Rebel: His Life And Our Times - 2011 - Jeansonne/ Luhrssen/ Sokolovic

Reluctant Rebel er et samarbeidsprosjekt mellom 3 svært skolerte forfattere, og det gjenspeiles med all tydelighet i boken. Forfatterne forsøker, med stort hell, å beskrive den konteksten Elvis vokste opp i, og hvordan dette påvirket hele hans liv. De utforsker Elvis’ påvirkning på populærkulturen, og søker å finne svaret på hvorfor han hadde en slik grensesprengende innflytelse på en hel generasjon. Den fokuserer på de historiske, åndelige og kommersielle aspektene ved mannen og myten Elvis Presley.

Denne boken er en personlig favoritt. Den anbefales på det varmeste til alle som er interessert i Elvis!

Elvis Presley: A Life In Music - 1998 - Ernst Jørgensen

Boken Elvis Presley: A Life In Music dokumenterer Kongens musikalske karriere på en bemerkelsesverdig måte. Forfatter Ernst Jørgensen, som er en velkjent person blant Elvis-tilhengere, har tilgang til et unikt materiale i RCA’s arkiver og han klarer å formidle bakteppet for Elvis’ innspillingssesjoner på en helt unikt sett. Ja, boken inneholder en komplett liste over samtlige innspillingssesjoner, men i tillegg klarer Jørgensen å knytte disse sammen med en fantastisk biografisk tekst slik at boken ikke bare blir et oppslagsverk. Boken oppleves som underholdende, grundig og faktaorientert. Den inneholder en detaljert oversikt over hver eneste sang Elvis spilte inn, inkludert en oversikt over plateutgivelser der man kan finne de forskjellige versjonene.

Alle som er interessert i Elvis MÅ eie denne boken. Boken begynner beklageligvis å bli utdatert i forhold til de plateutgivelsene den refererer til, men det verserer heldigvis rykter om at Jørgensen arbeider med en ny utgave. Den vil i så fall bli et obligatorisk kjøp!

Elvis: Day By Day - 1999 - Ernst Jørgensen/ Peter Guralnick

Elvis Day By Day - The Definitive Record of His Life and Music by Ernst Jorgensen (A Life in Music) and Peter Guralnick (Last Train to Memphis and Careless Love) is a magnificent book that undoubtedly stands out among the myriad of books about Elvis. The book provides a day-by-day chronicle of Elvis' life, which extends over 390 pages in large format. The language is catchy, the book's layout is thoroughly processed and the pictures are great. I find the facts well covered, from the familiar to the obscure … from the pleasant to the unpleasant.

I recommend this book to everyone!


Elvis Day By Day - The Definitive Record of His Life and Music av Ernst Jørgensen (A Life In Music) og Peter Guralnick (Last Train To Memhis og Careless Love) er en praktfull bok som tydelig står frem blant mylderet av bøker om Elvis. Dag-for-dag krøniken om Elvis' liv, som strekker seg over 390 sider i stort format, er fascinerende lesning. Språket er fengende, bokens layout er grundig bearbeidet, og bildene er gjennomført flotte. Jeg opplever at alt av fakta er godt dekket, fra det kjente til det obskure, fra det humoristiske til det ubehagelige.

Denne boken kan trygt anbefales til alle!

A Boy From Tupelo - 2012 - Ernst Jørgensen

Allerede i 2004 begynte det å versere rykter om at Ernst Jørgensen arbeidet med en bok om Elvis’ SUN-periode. Nå 8 år senere er den endelig her, og ventetiden har ikke vært forgjeves. A Boy From Tupelo er en praktbok på over 530 sider. Den inkluderer over 1000 fotografier, og den fremstår som den ultimate dokumentasjonen på Elvis’ SUN-periode. Boken består av 78 kapitler, der hvert kapittel tar for seg en uke fra 4. juli 1954 til nyttårsaften 1955. I tillegg innbefatter utgivelsen 3 CD-plater som inkluderer samtlige eksisterende opptak Elvis gjorde i SUN-studioet, og alle konsert- og radioopptak fra 1954 og 1955. Flere av disse sangene var tidligere ikke utgitt noe annet sted.

Jeg kunne skrevet så uendelig mye mer om boken A Boy From Tupelo, men for å oppsummere kort; jeg anser denne boken som en av de viktigste bøkene om Elvis noensinne. Enestående!

Elvis Decoded - 2006 - Patrick Lacy

Fra første side i boken Elvis Decoded er det tydelig for leserne at Patrick Lacy har gjort en svært grundig jobb med å samle det bakgrunnsmaterialet som ligger til grunn for denne boken. Han tar for seg diverse tema omkring Elvis som kan ha blitt fremstilt feil i ulike bøker. Basert på sin forskning synes jeg at forfatteren har kommet frem til logiske konklusjoner på hva som egentlig skjedde. Jeg opplever på ingen måte at Lacy er arrogant, snarere tvert i mot; Han lar leseren gjøre opp sin egen mening ved å presentere så mye bevis som mulig for å styrke sine synspunkter. Det er tydelig at forfatteren ønsker å avkrefte en del av de mytene som hersker omkring Elvis’ død. Han tar også for seg en del andre misoppfatninger eller konspirasjonsteorier som hersker rundt Elvis, og bruker tid på å tilbakevise ting som blant annet har kommet frem i boken The Elvis Conspiracy? av Dick Grob.

Boken er godt skrevet, men jeg opplever at den er vel omstendelig rundt noen tema. Allikevel er dette en bok man bør lese.

Elvis In Vegas - 2011 - Paul Lichter

Paul Lichter's bok Elvis In Vegas er et resultat av mer enn 4 års jobbing med bakgrunnsmaterialet. Lichter er velkjent i våre kretser, og han har publisert en rekke bøker – de fleste av dem med fokus på billedmateriale. Også denne gangen er boken full av gode bilder, men den inneholder i tillegg en innsiktsfull og godt skrevet tekst som tar for seg de viktigste hendelsene i Elvis’ liv relatert til Las Vegas. Forfatteren tar for seg alle konsertsesonger i Las Vegas, inkludert det korte engasjementet i 1956. I tillegg får vi stoff rundt filmen Viva Las Vegas, og bryllupet i 1967. Stoffet er i stor grad rettet mot den generelle leser, men hardcore fansen har også mye å hente her.

Så for å konkludere; en god tekst og en rekke kvalitetsfotografier på et trykk av beste kvalitet gjør denne boken til en vinner. Anbefales!

Elvis: The King Of Las Vegas - 2009 - Erik Lorentzen

Erik Lorentzen’s magnificent book The King of Las Vegas deals with Elvis' relationship with Las Vegas in words and pictures. This book, focusing on the years 1956 to 1976, covers the concerts, the holidays and the Presley couple's wedding in 1968. The book contains 360 pages and more than 1300 images, where several are previously unpublished. The quality of the layout and printing is pristine.

The book is an absolute “must” for all fans of Elvis out there.


Erik Lorentzens praktbok The King Of Las Vegas omhandler Elvis’ relasjon til Las Vegas i ord og mest bilder. Med fokus på årene fra 1956 til 1976 dekker boken konsertene, feriene, og Presley-parets bryllup i 1968. Boken inneholder 360 sider og over 1300 bilder, der flere er tidligere upublisert. Kvaliteten på layout og trykk er av beste sort.

Boken er en absolutt nødvendighet for alle fans av Elvis der ute.

Elvis: The King Of Hawaii - 2011 - Erik Lorentzen

Erik Lorentzen’s superb book Elvis: The King of Hawaii covers Elvis' relationship with Hawaii. The book consists of three main themes: A: The holidays, and the concert performances in '57 and '61. B: The movies Blue Hawaii, Girls! Girls! Girls! and Paradise, Hawaiian Style. C: The satellite broadcasted TV-show Aloha From Hawaii in January 1973. The book has 400 pages and includes a great number of previously unpublished pictures. The book also contains an insightful article written by Mike Eder about the Aloha From Hawaii show in 1973.

I recommend the book to anyone with a hint of interest in Elvis.


Erik Lorentzen har gitt ut den fantastiske boken Elvis: The King Of Hawaii. Som tittelen antyder tar boken for seg Elvis’ forhold til Hawaii. Boken er delt inn i tre hovedtema: A; Ferieopphold og Elvis’ konsertopptredener i ’57 og ’61. B; Filmene Blue Hawaii, Girls! Girls! Girls! og Paradise, Hawaiian Style. C; Det satellittoverførte showet Aloha From Hawaii i januar 1973. Boken har 400 sider og er full av flotte bilder, der flere er tidligere upublisert. Vi får også servert en flott artikkel skrevet av Mike Eder om Aloha-showet i 1973.

Boken kan anbefales til alle som har et snev av interesse for Elvis.

Elvis Files Volume 1 - 2013 - Erik Lorentzen

Erik Lorentzen has previously released excellent books like Elvis: The King Of Las Vegas and Elvis: The King Of Hawaii. The book series The Elvis Files is without doubt the most ambitious book project on Elvis ever. The series will consist of eight volumes, spanning from 1953 to 1977, in words and pictures. The book-series emerges as a pure visual revelation. The volumes includes newly written articles, news articles from the archives, recording sessions, interviews and movie facts. The Elvis Files Vol. 1 1953 - 1956 contains nearly 600 pages with more than 1300 pictures, a lot previously unreleased.

Anyone interested in Elvis should indulge in these wonderful books from Erik Lorentzen.


Erik Lorentzen har tidligere gitt ut kvalitetsbøkene Elvis: The King Of Las Vegas og Elvis: The King Of Hawaii. Bokserien The Elvis Files er vel noe av det mest ambisiøse bokprosjektet om Elvis noensinne. Serien vil bestå av totalt 8 bind som tar for seg perioden 1953 til 1977 i ord og først og fremst bilder. Bøkene kommer i kvalitetstrykk, og fremstår som den rene visuelle åpenbaringen. Bøkene inneholder blant annet nyskrevne artikler, nyhetsartikler fra arkivet, innspillingssesjoner, intervjuer og filmfakta. The Elvis Files Vol. 1 1953 - 1956 inneholder nesten 600 sider med over 1300 bilder, der flere er tidligere uutgitte.

Alle som er interessert i Elvis bør unne seg disse fantastiske bøkene fra Erik Lorentzen.

Elvis Files Volume 2 - 2011 - Erik Lorentzen

Erik Lorentzen has previously released excellent books like Elvis: The King Of Las Vegas and Elvis: The King Of Hawaii. The book series The Elvis Files is without doubt the most ambitious book project on Elvis ever. The series will consist of eight volumes, spanning from 1953 to 1977, in words and pictures. The book-series emerges as a pure visual revelation. The volumes includes newly written articles, news articles from the archives, recording sessions, interviews and movie facts. The Elvis Files Vol. 2 1957 - 1959 contains nearly 530 pages with more than 1300 pictures, a lot previously unreleased.

Anyone interested in Elvis should indulge in these wonderful books from Erik Lorentzen.


Erik Lorentzen har tidligere gitt ut kvalitetsbøkene Elvis: The King Of Las Vegas og Elvis: The King Of Hawaii. Bokserien The Elvis Files er vel noe av det mest ambisiøse bokprosjektet om Elvis noensinne. Serien vil bestå av totalt 8 bind som tar for seg perioden 1953 til 1977 i ord og først og fremst bilder. Bøkene kommer i kvalitetstrykk, og fremstår som den rene visuelle åpenbaringen. Bøkene inneholder blant annet nyskrevne artikler, nyhetsartikler fra arkivet, innspillingssesjoner, intervjuer og filmfakta. The Elvis Files Vol. 2 1957 - 1959 inneholder 528 sider med rundt 1300 bilder, der flere er tidligere uutgitte.

Alle som er interessert i Elvis bør unne seg disse fantastiske bøkene fra Erik Lorentzen.

Elvis Files Volume 3 - 2010 - Erik Lorentzen

Erik Lorentzen has previously released excellent books like Elvis: The King Of Las Vegas and Elvis: The King Of Hawaii. The book series The Elvis Files is without doubt the most ambitious book project on Elvis ever. The series will consist of eight volumes, spanning from 1953 to 1977, in words and pictures. The book-series emerges as a pure visual revelation. The volumes includes newly written articles, news articles from the archives, recording sessions, interviews and movie facts. The Elvis Files Vol. 3 1960 - 1964 contains nearly 530 pages with more than 1300 pictures, a lot previously unreleased.

Anyone interested in Elvis should indulge in these wonderful books from Erik Lorentzen.


Erik Lorentzen har tidligere gitt ut kvalitetsbøkene Elvis: The King Of Las Vegas og Elvis: The King Of Hawaii. Bokserien The Elvis Files er vel noe av det mest ambisiøse bokprosjektet om Elvis noensinne. Serien vil bestå av totalt 8 bind som tar for seg perioden 1953 til 1977 i ord og først og fremst bilder. Bøkene kommer i kvalitetstrykk, og fremstår som den rene visuelle åpenbaringen. Bøkene inneholder blant annet nyskrevne artikler, nyhetsartikler fra arkivet, innspillingssesjoner, intervjuer og filmfakta. The Elvis Files Vol. 3 1960 - 1964 inneholder 528 sider med rundt 1300 bilder, der flere er tidligere uutgitte.

Alle som er interessert i Elvis bør unne seg disse fantastiske bøkene fra Erik Lorentzen.

Elvis Files Volume 4 - 2011 - Erik Lorentzen

Erik Lorentzen has previously released excellent books like Elvis: The King Of Las Vegas and Elvis: The King Of Hawaii. The book series The Elvis Files is without doubt the most ambitious book project on Elvis ever. The series will consist of eight volumes, spanning from 1953 to 1977, in words and pictures. The book-series emerges as a pure visual revelation. The volumes includes newly written articles, news articles from the archives, recording sessions, interviews and movie facts. The Elvis Files Vol. 4 1965 - 1968 contains 570 pages with more than 1000 pictures, a lot previously unreleased.

Anyone interested in Elvis should indulge in these wonderful books from Erik Lorentzen.


Erik Lorentzen har tidligere gitt ut kvalitetsbøkene Elvis: The King Of Las Vegas og Elvis: The King Of Hawaii. Bokserien The Elvis Files er vel noe av det mest ambisiøse bokprosjektet om Elvis noensinne. Serien vil bestå av totalt 8 bind som tar for seg perioden 1953 til 1977 i ord og først og fremst bilder. Bøkene kommer i kvalitetstrykk, og fremstår som den rene visuelle åpenbaringen. Bøkene inneholder blant annet nyskrevne artikler, nyhetsartikler fra arkivet, innspillingssesjoner, intervjuer og filmfakta. The Elvis Files Vol. 4 1965 - 1968 inneholder 570 sider med over 1000 bilder, der flere er tidligere uutgitte.

Alle som er interessert i Elvis bør unne seg disse fantastiske bøkene fra Erik Lorentzen.

Elvis Files Volume 5 - 2012 - Erik Lorentzen

Erik Lorentzen has previously released excellent books like Elvis: The King Of Las Vegas and Elvis: The King Of Hawaii. The book series The Elvis Files is without doubt the most ambitious book project on Elvis ever. The series will consist of eight volumes, spanning from 1953 to 1977, in words and pictures. The book-series emerges as a pure visual revelation. The volumes includes newly written articles, news articles from the archives, recording sessions, interviews and movie facts. The Elvis Files Vol. 5 1969 - 1970 contains 560 pages with more than 1600 pictures, a lot previously unreleased.

Anyone interested in Elvis should indulge in these wonderful books from Erik Lorentzen.


Erik Lorentzen har tidligere gitt ut kvalitetsbøkene Elvis: The King Of Las Vegas og Elvis: The King Of Hawaii. Bokserien The Elvis Files er vel noe av det mest ambisiøse bokprosjektet om Elvis noensinne. Serien vil bestå av totalt 8 bind som tar for seg perioden 1953 til 1977 i ord og først og fremst bilder. Bøkene kommer i kvalitetstrykk, og fremstår som den rene visuelle åpenbaringen. Bøkene inneholder blant annet nyskrevne artikler, nyhetsartikler fra arkivet, innspillingssesjoner, intervjuer og filmfakta. The Elvis Files Vol. 5 1969 - 1970 inneholder 560 sider med rundt 1600 bilder, der over 200 av dem er tidligere uutgitte.

Alle som er interessert i Elvis bør unne seg disse fantastiske bøkene fra Erik Lorentzen.

Elvis Files Volume 6 - 2013 - Erik Lorentzen

Erik Lorentzen has previously released excellent books like Elvis: The King Of Las Vegas and Elvis: The King Of Hawaii. The book series The Elvis Files is without doubt the most ambitious book project on Elvis ever. The series will consist of eight volumes, spanning from 1953 to 1977, in words and pictures. The book-series emerges as a pure visual revelation. The volumes includes newly written articles, news articles from the archives, recording sessions, interviews and movie facts. The Elvis Files Vol. 6 1971 - 1973 contains nearly 470 pages with more than 1500 pictures, a lot previously unreleased.

Anyone interested in Elvis should indulge in these wonderful books from Erik Lorentzen.


Erik Lorentzen har tidligere gitt ut kvalitetsbøkene Elvis: The King Of Las Vegas og Elvis: The King Of Hawaii. Bokserien The Elvis Files er vel noe av det mest ambisiøse bokprosjektet om Elvis noensinne. Serien vil bestå av totalt 8 bind som tar for seg perioden 1953 til 1977 i ord og først og fremst bilder. Bøkene kommer i kvalitetstrykk, og fremstår som den rene visuelle åpenbaringen. Bøkene inneholder blant annet nyskrevne artikler, nyhetsartikler fra arkivet, innspillingssesjoner, intervjuer og filmfakta. The Elvis Files Vol. 6 1971 - 1973 inneholder 470 sider med rundt 1500 bilder, der flere er tidligere uutgitte.

Alle som er interessert i Elvis bør unne seg disse fantastiske bøkene fra Erik Lorentzen.

Elvis Files Volume 7 - 2015 - Erik Lorentzen

NOT YET RELEASED - COMING SOON!

Elvis: The King Of The Jungle - 2014 - Erik Lorentzen

Elvis: The King Of The Jungle er nok en praktfull bok satt sammen av Erik Lorentzen, som tidligere blant annet har gitt ut de flotte The Elvis Files bøkene. Denne boken føyer seg godt inn i rekken blant de tidligere bøkene i samme serie; Elvis: The King Of Las Vegas og Elvis: The King Of Hawaii. Boken fokuserer på innspillingen av det etter hvert så berømte TV-programmet Singer Presents Elvis (nå mest kjent som ’68 Comeback Special) i juni 1968. Vi får øyevitne skildringer, kommentarer fra produsenter og andre involverte, og en mengde fantastiske bilder fra filmsettet (der mange bilder er tidligere upubliserte). Kvaliteten på bildene er fantastisk. Elvis så ut som en gresk Gud i juni ‘68, og boken er virkelig en visuell åpenbaring. Boken inneholder 544 sider.

Må oppleves!

Ultimate Elvis - 2014 - Lorentzen/ Minto/ Flynn/ Beagley

COMING SOON!

Greater Than Ever - 2015 - Erik Lorentzen

NOT YET RELEASED - COMING SOON!

Elvis Kung Av Sverige - 1997 - Börje Lundberg (Swedish)

I boken Elvis: Kung av Sverige forsøker forfatter Börje Lundberg, ved hjelp av velskrevne kronikker og interessante intervjuer, å kartlegge Elvis’ svenske tilknytninger. Her er det artikler om svensker som alle har et spesielt forhold til Elvis, og Lundberg forteller også om sitt eget møte med selveste Kongen i 1973 (Las Vegas). I tillegg er det naturlig nok en utfyllende artikkel om Ann-Margret. Han har tilføyd en komplett Elvis-filmografi, som tar leserne med på en fornøyelig gjennomgang av svenske mediers omtale av de forskjellige filmene. Siste del av boken er viet en detaljert oversikt over ca. 400 Elvis-plater; alle med flotte fargebilder av omslagene og en prisvurderingsguide. Lundberg er utdannet journalist, noe som gjenspeiles i et godt og levende språk. 

For oss skandinaver er denne boken obligatorisk.

Elvis - 1982 - Dave Marsh

Elvis av Dave Marsh var av mange regnet som den definitive Elvis-biografien helt til Guralnick ga ut Last Train… og Careless Love… i henholdsvis 1994 og 1999. Boken er en rett frem biografi uten hverken de store ord, eller de sensasjonelle vendingene. Gjennom bokens over 250 sider og 200 bilder tar forfatteren oss med på en reise gjennom Elvis’ liv fra vugge til grav. I slutten av boken har Marsh lagt til en informativ oversikt over plateutgivelser, filmer og litteratur.

Jeg liker denne respektfulle biografien svært godt, og den er fremdeles et godt supplement til Last Train… og Careless Love…, selv om den ikke når helt opp sammenlignet med de nevnte Guralnick bøkene.

Rockin' Across Texas - 2005 - Geoffrey Mc Donnell

Rockin' Across Texas av Geoffrey Mc Donnell er en kyndig bok om Elvis' konsertturneer i Texas på 1950 og 1970-tallet. Follow That Dream’s oppdaterte versjon av originalen fra 2002, inneholder nye og gamle historier, og flere sjeldne fotografier. Sammen med boken medfølger 2 stk CD-plater med innspillinger fra 2 Elvis konserter; 19. juni 1974 i Amarillo, og 3. juli 1976 i Fort Worth. Begge steder er selvfølgelig lokalisert i Texas.

I likhet med alle andre utgivelser, både bøker og plater, fra Follow That Dream, så oser denne av kvalitet. Anbefales!

The Colonel - 2003 - Alanna Nash

Boken The Colonel er utvilsomt den mest dyptpløyende og grundige analysen av Elvis’ omstridte manager Tom Parker, som noen gang er skrevet. Nå er ikke forfatter Alanna Nash noen hvem som helst… hun er blant annet skribent for New York Times, og hun har skrevet flere anerkjente bøker om Elvis. Forfatteren brukte denne gangen 6 år med forskning, intervjuer (blant annet med Parker selv), og skrivearbeid for å kunne ferdigstille boken… og resultatet er imponerende! Hun maler et komplekst bilde av Parker, og for å ha sagt det med en gang; man blir ikke noe mer begeistret for Obersten etter å ha lest denne boken.

Anbefales!

Elvis And The Memphis Mafia - 2005 - Alanna Nash

Elvis and the Memphis Mafia is the long awaited re-release of the author's acclaimed book Elvis Aaron Presley: Revelations of the Memphis Mafia published in 1995. Through individual interviews and group conversations with the Memphis Mafia members Billy Smith, Marty Lacker and Lamar Fike Nash achieves to shed new light on the mysteries surrounding the “King of Rock’n’Roll”. The book is quite extensive (more than 700 pages), but well written and very entertaining.

Recommended!


Elvis And The Memphis Mafia er den etterlengtede nyutgivelsen av forfatterens kritikerroste bok Elvis Aaron Presley: Revelations of the Memphis Mafia fra 1995. Boken ble skrevet etter en rekke individuelle og kollektive samtaler mellom forfatteren og Memphis Mafia medlemmene Billy Smith, Marty Lacker og Lamar Fike. Boken er omfattende (over 700 sider), men velskrevet og underholdende.

Anbefales!

Baby, Let's Play House - 2010 - Alanna Nash

Baby, Let's Play House: Elvis Presley and the Women Who Loved Him is a very comprehensive and well-written book by the acclaimed music journalist and author Alanna Nash. In this book, consisting of more than 700 pages, Nash covers in chronological order the most important women in Elvis' life. Nash’s signature is thorough research, and much of the book consists on exclusive interviews with girlfriends, lovers and family members. The book is enlightening, challenging and confrontational (you will for sure not appreciate everything written in this book). This is undoubtedly the definitive book on this topic. As always …. Nash delivers the goods, spiced up with vivid language and strong literary qualities.

Recommended!


Baby, Let’s Play House: Elvis Presley and the Women Who Loved Him er enda en svært omfattende og velskrevet bok skrevet av den anerkjente musikkskribenten Alanna Nash. I denne kompakte boken på mer enn 700 sider belyser hun, i kronologisk rekkefølge, de viktigste kvinnene i Elvis’ liv. Hun har som alltid gjort et grundig forarbeid, og store deler av boken er basert på eksklusive intervjuer med kjærester, elskere og familiemedlemmer. Boken er opplysende, utfordrende og konfronterende (du kommer garantert ikke til og like alt som står skrevet i den). Dette er utvilsomt det definitive bokverket omkring temaet. Som alltid leverer Nash et godt og levende språk, med sterke litterære kvaliteter.

Anbefales!

Elvis: Word For Word - 1999 - Jerry Osborne

Boken Elvis: Word for Word av Jerry Osborne inneholder transkripsjoner av alle intervjuer, monologer og telefonsamtaler som eksisterer enten i lyd eller video format. Boken er kronologisk oppbygget, og den dekker perioden fra 1954 til 1977. Denne publikasjonen gir oss dermed en dokumentert oversikt over hva Elvis faktisk har uttalt. I tillegg innbefatter boken en del fullstendige tekster fra et utvalg personlige brev til venner, fans og familie.

Boken ble sluppet i 1999, og siden den gang har mange flere intervjuer og konsertopptak dukket opp til overflaten. Jeg håper Osborne snart publiserer en revidert utgave av denne anbefalingsverdige boken.

Elvis For Everyone: The Essential Guide To The Recorded Music Of EP - 2002 - David Parker

Boken Elvis For Everyone: The Essential Guide To The Recorded Music Of EP inneholder en omfattende oversikt over Elvis' plateutgivelser frem til 2001. Den gir leseren en god oversikt over den offisielle RCA-katalogen, diverse kompilasjoner, og Follow That Dream utgivelsene. Boken gir også en solid oversikt over uoffisielle (bootleg) utgivelser. Alle platespor er listet opp, og i tillegg er det lagt inn noen kommentarer. Boken inneholder også et fotogalleri over albumomslag fra hele verden (uten tracklist). Bildene er i farger, dog ikke av beste kvalitet.

Boken kan varmt anbefales alle som er interessert i plateutgivelser med Elvis.

Elvis Presley La Discographie Francaise - 2002 - Jean-Marie Pouzenc

La Discographie Francaise gir oss en komplett oversikt over franske Elvis-utgivelser på LP, Single, Ep og CD, i perioden 1956 til 2002. Jeg har ikke grunnlag nok til å uttale meg om boken inneholder feil eller mangler, men basert på det man ser i boken, er dette en utrolig omfangsrik og grundig oversikt. Vi får servert fargebilder av samtlige omslag, en komplett «tracklist», og en oversikt over alle de forskjellige utgavene av platene som er sluppet. Boken bærer preg av høy kvalitet, og den gir oss også en god oversikt over utgivelser som ble sluppet andre steder i Europa på samme tid. Her dukket det opp en rekke utgivelser og omslag jeg ikke visste eksisterte.

Boken kan anbefales til alle samlere der ute.

Elvis Presley: The Complete Guide To His Music - 2004 - John Robertson

Både bokens tittel (The Complete Guide to His Music) og informasjonen på bokomslaget lover mer enn det som faktisk er tilfellet; innholdet kan på langt nær kalles komplett, og boken inneholder ikke en «spor for spor gjennomgang av alle sangene Elvis noensinne har gitt ut». Jeg er alltid skeptisk til Elvis-utgivelser som inneholder ordet «komplett». Per i dag har jeg aldri vært borti en bok eller en plate som kan påberope seg en slik tittel. Når det er sagt så er det mye bra i denne boken. Forfatteren har delt inn boken på en oversiktlig måte med kapitler som tar for seg plateutgivelser i forskjellige perioder kronologisk. Avslutningsvis gir han oss en oversikt over diverse kompilasjoner frem til 2004. Hvert kapittel innledes med en innsiktsfull tekst om den spesifikke perioden plateutgivelsene er hentet fra.

Boken kan anbefales de som trenger en introduksjon til den enorme platekatalogen til Elvis.

Elvis Presley - 1998 - Kjetil Rolness (Norwegian)

I boken Elvis Presley har Rolness anlagt en sosiologisk vinkling i sin respektfulle analyse av Elvis Presley som artist og fenomen. Han hevder uten blygsel at ikke noen enkeltperson i det forrige århundre hadde en tilsvarende effekt på Vestens kultur som Elvis. Han benytter et særdeles elegant språk, og boken er mer velskrevet enn de fleste andre bøker jeg har lest om Elvis. Boken gir oss en presentasjon av vår mann, uten at vi kan anse boken som en biografi. Boken er morsom og ironisk, samtidig som det hele tiden tydelig skinner igjennom at Rolness er Elvisfan på sin hals. Boken avsluttes med en oversikt over plateutgivelser, filminnspillinger og en omfattende bibliografi.

Dette er en den boken som virkelig gjenoppvekket min interesse for Elvis. I løpet av de siste 15 årene har jeg lest boken 3 ganger, og jeg skal lese den igjen snart! Denne boken får mine varmeste anbefalinger!

A Moment In Time - 2011 - Michael Rose

The book A Moment in Time written by Michael Rose provides the reader a glimpse of Elvis' life in 1956. Through hundreds of images, many of which are previously unpublished, we first meet Elvis during his concert in Detroit on May 25. Then we follow Elvis the next day where he visits Columbus and Dayton, and ends up in Memphis on May 28. Rose has interviewed people who attended the shows, collected newspaper articles and put this together into a fascinating journey diary. This book is a perfect companion to the CD box Young Man with the Big Beat, which Sony Music released simultaneously.

This book is simply impressing. Recommendable!


A Moment In Time av Michael Rose er utgitt av Follow That Dream (Sony/ BMG). Forfatter Michael Rose gir leseren et glimt av Elvis' liv i 1956. Gjennom hundrevis av bilder, der mange er tidligere upubliserte, møter vi først Elvis under sin konsert i Detroit 25. mai. Vi blir videre med Elvis de etterfølgende dagene der han besøker Columbus og Dayton, og ender opp i Memphis 28. mai. Rose har intervjuet mennesker som overvar showene, samlet sammen avisartikler og satt dette sammen til en fascinerende reisedagbok. Denne boken er en perfekt følgesvenn til CD-boksen Young Man With The Big Beat, som Sony ga ut samtidig (noen av bildene som brukes i denne CD-boksen stammer fra denne boken).

Dette er en imponerende bok. Anbefales!

Writing For The King - 2006 - Ken Sharp

Writing For The King is a hardcover book with more than 400 pages that contains 142 interviews with songwriters whose work was recorded by Elvis. The book includes pictures of handwritten lyrics, rare photographs, documents, and vintage memorabilia. The book also comes complete with two CDs; one with live recordings from Las Vegas and the other one with songwriter demos.

This is simply an excellent book!


Writing For The King er en innbundet bok med mer enn 400 sider. Den inneholder totalt 142 intervjuer med låtskrivere som fikk sangene sine spilt inn av Elvis. Boken inneholder bilder av håndskrevne tekster, sjeldne fotografier, og trykk av gamle dokumenter. Sammen med boken kommer også to CD-plater, den ene med konsertopptak fra Las Vegas, og den andre med låtskrivernes egne demoversjoner.

Enkelt og greit … dette er en imponerende bok!

The Best of British; The HMV Years 1956-1958 - 2011 - Trevor Simpson

The book The Best of British - The HMV Years 1956-1958 is written by Trevor Simpson. This is the story of every song with Elvis, published by the English HMV company. The book provides new insights into the many facts surrounding Elvis' connections to England. The book contains over 1,000 rare photos, several previously unpublished. The photos and the general presentation is of the highest quality. This product literally oozes quality.

I can recommend this book to anyone interested in Elvis' recordings.


Boken The Best of British - The HMV Years 1956-1958 er skrevet av Trevor Simpson. Dette er historien om hver eneste sang med Elvis som ble utgitt på det engelske plateselskapet HMV. Boken gir ny innsikt i mange fakta omkring Elvis’ forbindelser til England. Boken inneholder over 1000 sjeldne bilder, der flere er tidligere upublisert. Bilder og presentasjon er av ypperste kvalitet. Dette produktet formelig oser av høy kvalitet.

Boken kan anbefales til alle som er interessert i Elvis’ plateutgivelser.

The Best of British; The RCA Years 1957-1958 - 2014 - Trevor Simpson

COMING SOON!

Elvis: The Concert Years 1969-1977 - 1997 - Stein Erik Skar

Elvis: The Concert Years 1969 – 1977 er en obligatorisk bok for alle som er interessert i Elvis. Med fokus på konsertene fra 1969 til 1977 gir forfatteren oss et levende bilde av oppturer og nedturer i Kongens konsertkarriere. Boken inkluderer en rekke interessante bilder, og en oversikt over hvilke sanger som ble fremført under de forskjellige turneene og hans Las Vegas/ Lake Tahoe sesonger. Boken inneholder også en liste over de forskjellige sceneantrekkene Elvis benyttet under konsertene.

Boken anbefales, selv om jeg personlig mener at den inneholder litt vel mange utsnitt fra avisartikler/ anmeldelser, noe som reduserer fremdriften i stoffet.

The Elvis Encyclopedia - 2003 - David E. Stanley

The Elvis Encyclopedia er skrevet av David Stanley, som er stebror til Elvis (Stanley’s mor giftet seg med Vernon Presley i 1960). Boken inneholder en dag-for-dag kronologi over Elvis’ liv og karriere, ispedd over 300 personlige bilder, brev og private dokumenter. Han har inkludert en omfattende oversikt over Elvis' filmer og plateutgivelser. Boken er en fryd for øyet, og med en layout som er tilnærmet feilfri er boken tiltalende på alle måter. Han har også funnet rom for en morsom ekspert-quiz bakerst i boken.

Sammenligner vi denne boken med Victor’s Elvis Encyclopedia (se lenger ned), så faller Stanley’s bok fullstendig igjennom. Boken er bra, men å bruke ordet «Encyclopedia» er fullstendig galt. Med sine 287 glansede billedrike sider, er dette en bra «bok»!

The Seeker King - 2013 - Gary Tillery

Gary Tillery’s bok The Seeker King: A Spiritual Biography of Elvis Presley fokuserer på Elvis’ forhold til tro og religion. Elvis var utvilsomt en troende, og i hele sitt voksne liv søkte han etter svar på livets store spørsmål i ulike religioner. I sin bok bruker Tillery vel mye tid på Elvis’ forhold til Larry Geller, og i tillegg inneholder boken noen utsagn av typen «Elvis leste tusenvis av bøker om religion», som ikke virker troverdige. Allikevel er det mye bra her.

Boken er ikke dyptpløyende på noen som helst måte, men den gir oss en grei (dog noe overflatisk) innføring i Elvis’ forhold til Gudstro. Som en introduksjon til temaet fungerer den godt, og boken er i tillegg lett å lese.

Elvis UK: The Ultimate Guide To EP's British Record Releases 1956-1986 - 1987 - Townson/ Minto/ Richardson

Boken Elvis UK: The Ultimate Guide To EP's British Record Releases 1956-1986 (Bind 1 av i alt 2) må regnes for å være den ultimate oversikten over Elvis’ plateutgivelser på de brittiske øyer. Boken tar for seg samtlige brittiske vinylutgivelser med Elvis i perioden fra 1956 til 1986. Vi får servert en kronologisk oversikt over alle LP’ er, EP’ er og singler, sort-hvitt bilder av alle omslagene, full oversikt over albumspor, og en meget kyndig analyse av de respektive plateutgivelsene. Forfatterne har fått med seg detaljer som har gått de fleste hus forbi. Denne boken er virkelig et imponerende stykke arbeid!

Boken er på ingen måte laget for det brede lag av befolkningen. For de som er genuint interesserte i plateutgivelser med Elvis er dette en bok man bør prøve å få tak i.

Elvis UK 2: The Ultimate Guide To EP's British Record Releases 1986-2002 - 2002 - Townson/ Minto

Boken Elvis UK 2: The Ultimate Guide To EP's British Record Releases 1986-2002 (og dens forgjenger) må regnes for å være den ultimate oversikten over Elvis’ plateutgivelser på de brittiske øyer. Boken tar opp tråden der Elvis UK 1 slapp. Boken, som er på over 380 sider, inkluderer en omfattende kronologisk gjennomgang av hver eneste brittiske vinylutgivelse i perioden 1986 til 2002. Samtlige utgivelser har alle spor listet opp, et svart-hvitt bilde av omslaget og en meget kyndig analyse av platen. Forfatterne har fått med seg detaljer som har gått de fleste hus forbi. Denne boken er virkelig et imponerende stykke arbeid!

Boken er på ingen måte laget for det brede lag av befolkningen. For de som er genuint interesserte i plateutgivelser med Elvis er dette en bok man må ha.

The Complete Chart History Of Elvis Presley - 2000 - Joseph A. Tunzi

The Complete Chart History of Elvis Presley gives the music buffs a wealth of information that is often hard to find elsewhere. It includes prints of all of Elvis' chart positions (for the highest position) on the Billboard chart (including all sub-charts, such as Country, Christmas etc.). For those who are particularly interested in such information, this book is surely something you should have in your Elvis library.


The Complete Chart History Of Elvis Presley gir Elvis historikere et vell av informasjon som ofte er vanskelig å finne andre steder. Den inkluderer reproduksjonstrykk av alle Elvis’ listeplasseringer (for den høyeste posisjonen) på Billboardlisten (inkludert alle avarter av listen, som for eksempel Country, Christmas osv). For de som er spesielt interessert i slik informasjon er denne boken noe man bør ha.

Elvis Sessions III - 2004 - Joseph A. Tunzi

Joseph A. Tunzi’ ekstremt detaljerte 650 siders bok Sessions III er utelukkende rettet mot Elvis-fanatikere. Boken inkluderer en utførlig oversikt over samtlige av Elvis’ studiosesjoner, hjemme-opptak, øvelser, samt de konsertene som offisielt ble festet til lydbånd. Samtlige sanger og versjoner har henvisninger til hvilke plateinnspillinger man kan finne de på. Boken er det ultimate verktøyet hvis man er interessert i å studere Elvis’ innspillinger. Det er nesten ikke til å unngå at boken inneholder en del feil, og dens layout har en del klønete løsninger, blant annet at den ikke skiller tydelig nok på vanlige sesjoner kontra overdub-sesjoner. Boken består kun av fakta-lister, og inneholder ingen innledende tekst til de forskjellige sesjonene. Ernst Jørgensen’s Elvis: A Life in Music inkluderer nettopp dette på en mesterlig måte.

Sammenlignet med Jørgensen’s mesterverk faller nok Tunzi boken noe igjennom, men Sessions III inneholder mer materiale enn den nevnte Elvis: A Life in Music. Som genuint interessert i Kongens musikk, må man ha begge!

Elvis On Tour - 2010 - Joseph A. Tunzi

Elvis On Tour was published in 2010, about the same time as the official re-release of Elvis On Tour was released on DVD and Blu-ray. This is mainly a picture book that takes the reader on a journey through the 19 shows Elvis held during the April tour in 1972. The book contains more than 250 images (in both color and b/w), where several is previously unreleased. The book appears to be a quality product, and it is in my opinion that this is of the better ones in the jungle of picture books from Tunzi.

Recommended.


Elvis On Tour av Joseph A. Tunzi kom i 2010, omtrent samtidig som den offisielle nyutgivelsen av Elvis On Tour ble utgitt på DVD og Blueray. Dette er først og fremst en billedbok som tar leseren med på de 19 showene Elvis holdt under april-turnéen i 1972. Boken inneholder over 250 bilder (i både farger og sort/hvitt), der flere er tidligere uutgitt. Boken fremstår som et kvalitetsprodukt, og den er etter min mening blant de bedre i jungelen av billedbøkene fra Tunzi.

Anbefales.

Elvis By Special Request: '71 At '40 - 2011 - Joseph A. Tunzi

Joseph A. Tunzi … a well-known name among Elvis fans, has written and compiled the book Elvis by Special Request: '71 at '40. This is the first JAT book devoted solely to 1971, which several fans have requested for many years. This book contains many rare photographs from the fabulous November tour in 1971, a remarkably little documented tour in the wealth of Elvis literature out there. The book includes more than 100 previously unpublished photos. Added is some informative text for good measure.

This is a quality book, and I will recommend it to anyone interested in Elvis' concert career in the 70s.


Elvis By Special Request: '71 At '40 er skrevet og satt sammen av Joseph A. Tunzi, et velkjent navn blant Elvis-tilhengere. Dette er den første JAT-boken viet utelukkende til 1971, noe som flere har etterspurt i flere år. Denne boken inneholder mange sjeldne fotografier fra den meget gode november-turnéen i 1971, en turné som er bemerkelsesverdig lite dokumentert tidligere i Elvis-litteraturen. Boken inkluderer over 100 tidligere upubliserte bilder, og en del informativ tekst.

Jeg opplever at dette er en utgivelse som oser av kvalitet, og den anbefales til alle som er interessert i Elvis’ konsertkarriere på 70-tallet.

Elvis 72: Bright Summer Nights - 2014 - Joseph A. Tunzi

Elvis ’72: Bright Summer Nights er det siste tilskuddet til det som etter hvert har blitt en anselig katalog med publikasjoner fra Joseph A. Tunzi og hans JAT Productions. Denne gangen har han rettet lykten mot Presleys syvende sesong i Las Vegas. Viktigste parameter for å vurdere en bok av en slik karakter vil være en bedømmelse av kvaliteten på selve bildene. Det faller meg tungt å si det, men denne boken lever ikke opp til forventningene. De aller fleste bildene er i sort-hvitt. I utgangspunktet er ikke dette noe problem, men da de fremstår som uklare, grumsete, urensede og repeterende blir det rett ut sagt trist. Enkelte bilder er av akseptabel kvalitet, men det gjelder langt ifra majoriteten av dem. Nå er jeg litt slem, men boken kunne med rette fått tittelen «Grey Summer Nights» (grå sommer netter), ettersom fargen «grå» fullstendig dominerer. Elvis formelig glødet under sommeren ’72… fremdeles solbrun og «fit» (se for dere de kjente bildene fra Madison Square Garden NYC 2 måneder tidligere). Disse fotografiene yter ikke Elvis rettferdighet på noen som helst måte.

Jeg blir ikke kvitt følelsen av at dette oser hastverksarbeid lang vei, og det er så til de grader synd når jeg VET at Tunzi kan så mye bedre.

From St. Paul To Fort Wayne - 2015 - Joseph A. Tunzi

Joseph A. Tunzi ligger definitivt ikke på latsiden, og nå har han publisert nok en bok From St. Paul to Fort Wayne med fotografier hentet fra sitt rikholdige arkiv. Denne gangen er det bilder fra St. Paul den 2. oktober 1974 og Fort Wayne den 25. oktober 1976 vi får gleden av å bivåne. Vi blir forrettet med nesten 100 sider overlesset med sorthvitt bilder, og innledningsvis kun to sider med tekst. Under noen av bildene er det lirket inn noen sitater hist og her som er hentet fra to relevante avisanmeldelser i lokalpressen på de respektive lokasjoner. De første 60 sidene er viet showet i St. Paul, Minnesota dette showet, og flere av bildene vi får brettet ut er tidligere upublisert. Det oppleves som om bildene kommer i noenlunde kronologisk rekkefølge og vi blir faktisk tilgodesett en fin gjennomgang av konserten i bilder. Så over til konserten i Fort Wayne, Indiana. Elvis, ikledd sin «Blue Rainbow Suit», fremstår denne gangen noen kilo tyngre og med enda større kinnskjegg. Allikevel: Elvis er Elvis! Mannen hadde en karisma som kunne smelte Antarktis og selv så sent i karrieren får vi glimtvis se en av tidenes mest fotogene personer smile til oss som fra det hinsidige. Inntrykket jeg sitter igjen med når boken er ferdig analysert er at dette ikke holder mål. Altfor mange av bildene er kornete og flere er delvis ute av fokus. Det ser faktisk ut som om det ligger en hinne over boksidene; som om vi betrakter herligheten gjennom lett tåke eller smog (?!). Det mest bekymringsverdige er at vi kan finne flere av disse bildene på Internett i betydelig bedre kvalitet, og da dessuten i farger!

Den boken jeg nå holder i hånden er kun dugelig for blodfans med penger til overs og som dessuten må ha absolutt ALT nytt som har med Elvis å gjøre!

Elvis Sessions IV - 2014 - Joseph A. Tunzi

NOT YET RELEASED - COMING SOON!

Who Murdered Elvis? - 20xx - Stephen Ubaney

Boken Who Murdered Elvis? skrevet av Stephen Ubaney er en interessant bok, og den føyer seg godt inn i rekken av Elvis-bøker med fokus på konspirasjonsteorier. Denne gangen er det altså ikke den vanlige «Elvis lever teorien» vi får servert. Forfatteren maler et fargerikt tablå, for å underbygge sine påstander om at både Las Vegas mafiaen og FBI ønsket Elvis av dage. Den store stygge ulven er, ikke uventet, Colonel Parker. Parker får så til de grader kritikk for sin håndtering av Elvis’ liv og karriere, at vi som lesere nesten får hakeslipp over at han tør være så krass. Boken inneholder et par grove fakta-feil, som trekker ned kredibiliteten. Blant annet skriver han at Priscilla trøstet Elvis da hans mor døde (han traff ikke Priscilla før mange måneder senere), og så skriver han at TV-filmen Elvis in Concert inneholder hans siste konsert noensinne (filmen inneholder konsertene fra 19 og 21. juni, hans siste konsert var 26. juni 1977). Finnes det noe substans i Ubaney’s teorier? Det tror jeg den enkelte leser må avgjøre selv.

Boken er underholdende, og den kan anbefales til de som er generelt interessert i konspirasjonsteorier.

The Elvis Encyclopedia - 2008 - Adam Victor

Med sine 600 store sider er The Elvis Encyclopedia et gedigent bokverk. Jeg kan ikke annet enn å bøye meg i støvet for hva denne kolossen av en bok inneholder om Elvis Presley. Victor har brukt over 6 år med graving i gamle arkiver, biblioteket og private samlinger på leting etter ALT som har med Kongen å gjøre. Han har vært igjennom talløse intervjuer med Elvis’ venner, slektninger og samarbeidspartnere på søken etter informasjon. Resultatet er denne boken! Her kan man finne noe om nesten alt som har med Elvis å gjøre. Jeg har selv brukt boken ved forskjellige anledninger, og jeg må innrømme at jeg er mektig imponert over hva forfatteren har klart å få med seg. At det dukker opp en og annen feil, er ikke til å unngå.

Leksikonet er obligatorisk i bokhyllen til alle Elvis-fans.

Elvis: A King In The Making - 2007 - Alfred Wertheimer

Elvis: A King in The Making is an extravagant coffee-table-sized book, which contains the iconic images Alfred Wertheimer took of Elvis in 1956. Wertheimer and the renowned Elvis biographer Peter Guralnick (Last Train to Memphis and Careless Love) has authored the informative text. The pictures are a delight to the eye, and it oozes quality of the entire product.

Recommended!


Elvis: A King In The Making er en fantastisk forseggjort bok, som inneholder de etterhvert så klassiske bildene som Alfred Wertheimer tok av Elvis i 1956. Teksten er skrevet av Wertheimer og Peter Guralnick (forfatteren av Last Train To Memphis og Careless Love). Bildene er en fryd for øyet, og det oser kvalitet av hele produktet. Boken er stor (Coffe Table størrelse), og egner seg derfor dårlig som sengelektyre.

Anbefales!

One On One: Elvis - 2012 - Alfred Wertheimer

One on One is in general a smaller soft-cover edition of the magnificent book Elvis: A King in the Making published in 2007 (see above). Although this edition is in a smaller format, the pictures (in pristine quality) still works well.

Yes, it is necessary to have both this and the aforementioned Elvis: A King in the Making … one for the coffee table and one for your travel bag. Recommended!


One On One er i prinsippet en mindre pocketutgave av praktboken Elvis: A King In The Making fra 2007. Selv om boken nå er i et mindre format, fungerer bildene fremdeles utmerket. Papirkvaliteten er meget god, og bildene oppleves som krystallklare.

Det er nødvendig å ha både denne og Elvis: A King In The Making; en for stuebordet og en for reisevesken. Anbefales!

Elvis: What Happened? - 1977 - West/ West/ Hebler/ Dunleavy

Elvis: What Happened? er nok den mest sjokkerende og myteomspunne Elvis-biografi noensinne utgitt. Forfatter Steve Dunleavy skrev boken basert på dybdesamtaler med Red West, Sonny West og Dave Hebler. Bakgrunnen for boken var at de tre nevnte vennene til Elvis ble sparket fra sine stillinger som livvakter i juli 1976. Det var Vernon som formidlet oppsigelsen, som ble begrunnet i økonomiske nedskjæringer. Alle visste at dette ikke kunne være årsaken! Forståelig nok førte dette til bitterhet, skuffelse, og en ikke så forståelig bok der de brettet ut Elvis’ privatliv. Elvis: What Happened? ble publisert i august 1977, bare dager før Elvis ble funnet død i sitt hjem, noe som umiddelbart kickstartet salget av boken. Boken kom blant annet med avsløringer om uanstendige kvinnehistorier, og et ukontrollert pillemisbruk. De fortalte en hel verden om en artist som hadde utviklet en tiltagende bisarr oppførsel. Fansen skrek opp og erklærte hele boken som ondsinnet løgn. Ettertiden har vist oss at i alle fall deler av boken er sann.

Boken er rent litterært klønete skrevet, og den inneholder mange fakta-feil. Allikevel er denne boken viktig. Ubehagelig, men viktig! Den bør i alle fall leses av alle "hardhudete" fans; vi som vet hva vi mener om Elvis uavhengig av som har blitt skrevet i en bok.

Channeling Elvis - 2014 - Allen J. Wiener

Coming Soon!