Elvis on Concert

 • Elvis was undeniable a great performer. He had the magnetism, the voice and the physical appearance… and with all this added together we got an unbeatable combination. In 1969, the year Elvis made his legendary comeback to the concert stage, the critics were ecstatic, the crowd was ecstatic and the promoters were ecstatic (the money rolled in faster than the bookkeepers could count).
  Elvis, in combination with the best musicians that could be bought for money, was also a musical powerhouse. Old Rock ' n ' Roll classics combined with modern pop and grandiose ballads created a rapturous mood in the audience that can best be described as religious. People who attended a concert with Elvis seemed to be captured by his charm, and his sole position as the "King of Rock 'n' Roll " was again an indisputable fact. Elvis had finally returned to his creative oasis after years astray in the desert landscape of Hollywood.
  Many people associate Elvis' concert career in the 70’s with Las Vegas, but it included so much more. Elvis toured throughout the United States in a frantic pace, and those who experienced a show both in and outside of Las Vegas describes the hundreds of concerts he did outside "Sin City" as far more dynamic and energy-charged than those he held in the Vegas hotel’s dining room. With an ecstatic and roaring crowd of 10,000 in front of the stage, it seemed as the desire to make a good show became stronger. His vitality excelled in these contexts.
  Elvis' demise as a concert artist was a rather sad affair. During the last years of his life we experienced quite often that he seemed tired, unfocused and unmotivated. He lost the urge to renew himself and his repertoire. The critics were increasingly concerned with weight issues, a suspicion of pill popping and a visible bad health. Though, his fanatical crowd did not sway. Especially in the southern states Elvis' reception by the audience is best described as a sheer revival of biblical proportions. However, everybody must have noticed that the transformation from the peak years of 1969-1972 to his last tours in 1977 was huge.
  If you are a true fan you accept the whole package. PERIOD! Yet, it is only natural that we look for explanations to why it went so wrong. What is certain is that Elvis was put (or put himself) under a completely insane workload. From the comeback in July 1969 to his last concert in June 1977 he performed more than 1100 shows! During his 29 tours in the United States, he had a tour schedule which meant that he had to fly between every location and stay at the new hotel - every day, for weeks at a time. Unfortunately, to be able to get the necessary sleep and rest between the battles, Elvis had throughout his later years developed a strong addiction to pills (both uppers and downers). During some of the concerts in the later part of his career Elvis was visibly intoxicated... by something! His performances obviously suffered severely because of his health problems. He certainly did a lot of great shows during the last part of his career, but some of the sparkle was gone for good. However, Elvis never lost his charm, and his voice held a remarkable quality all the way to the end!
  At his best Elvis was an unprecedented performer… one of a kind… second to none!

 • Elvis var en fantastisk konsertartist. Han hadde tiltrekningskraften, stemmen og utseendet, som plusset på hverandre ble en helt uovervinnelig kombinasjon. I 1969, det året Elvis gjorde sitt legendariske scene-comeback var kritikerne i ekstase, publikum var i ekstase og arrangørene var i ekstase (pengene rullet inn fortere enn telleapparatene kunne arbeide).
  Elvis i kombinasjon med de beste musikerne som kunne kjøpes for penger, utgjorde også en musikalsk kraftpakke. Gamle Rock ‘n’ Roll klassikere i kombinasjon med moderne popmusikk og pompøse ballader skapte en stemning blant konsertpublikumet som best kan beskrives som religiøs. Folk som overvar en konsert med Elvis lot seg fange av magien og hans posisjon som «Kongen av Rock ’n’ Roll» ble på nytt et udiskutabelt faktum. Elvis hadde endelig funnet tilbake til sin musikalske oase etter flere år i Hollywoods ørkenlandskap.
  Mange forbinder Elvis’ konsertkarriere på 70-tallet med Las Vegas, men den inneholdt så mye mer. Elvis turnerte over hele USA i et forrykende tempo, og de som opplevde han både i og utenfor Las Vegas beskriver de hundretalls konserter han holdt utenfor «syndens by» som langt mere dynamiske og energiladde enn de som ble holdt i Vegas-hotellets spisesal. Med et ekstatisk og brølende publikum på 10.000 talls mennesker foran scenen virket det som om at viljen etter å gjøre et godt show ble sterkere. Hans vitalitet lyste enda sterkere i disse sammenhengene.
  Elvis’ endelikt som konsertartist ble en heller trist affære. Utover 70-tallet forekom det oftere og oftere at han virket sliten, ufokusert og umotivert. Han mistet trangen til å fornye seg selv og repertoaret sitt. Kritikerne ble i økende grad opptatt av vektproblematikk, mistanker om pillemisbruk og en synlig skrantende helse. Hans fanatiske publikum lot seg dog ikke affisere. Spesielt i sørstatene kunne Elvis' mottagelse best beskrives som rene vekkelsesmøter av bibelske dimensjoner. Rent objektivt må vi allikevel innse at forvandlingen fra toppårene 1969-1971 til hans siste turnéer i 1977 var enorm.
  Er man fan så aksepterer man hele pakken. Punktum! Allikevel så blir det helt naturlig at man leter etter forklaringer på hvorfor det gikk så galt. Det som er sikkert er at Elvis ble satt (eller satte seg selv) under et helt vanvittig arbeidspress. Fra comebacket i juli 1969 til hans siste konsert 26. juni 1977 holdt han over 1100 konserter! Under hans 29 turneer i USA hadde han et konsertprogram som innebar at han måtte fly mellom hver eneste lokasjon og overnatte på nytt hotell – hver dag, flere uker i slengen. Piller ble en naturlig del livet for å kunne få den nødvendige søvn og hvile mellom slagene. Under noen av konsertene i senere del av karrieren er Elvis synlig påvirket… av noe! Hans konsertprestasjoner ble der etter. Lysglimt forekommer også i siste del av konsertkarrieren. Elvis mistet aldri sjarmen, og stemmen holdt (nesten) helt til slutt!
  På sitt beste var Elvis en uovertruffen konsertartist, et unikum, et studium i musikalitet og tiltrekningskraft!

12. mai, 2014

In Concert 1969

Under construction

12. mai, 2014

In Concert 1970

“A closer look at the shows and tours of 1970”

12. mai, 2014

Elvis in Houston

"A complete overview of the locations, the costumes, the songs performed and the CD releases"

12. mai, 2014

Elvis on Tour #1

"A complete overview of the locations, the costumes, the songs performed and the CD releases"

12. mai, 2014

Elvis on Tour #2

"A complete overview of the locations, the costumes, the songs performed and the CD releases"

12. mai, 2014

In Concert 1971

“A closer look at the shows and tours of 1971”

12. mai, 2014

Elvis on Tour #3

"A complete overview of the locations, the costumes, the songs performed and the CD releases"

12. mai, 2014

In Concert 1972

“A closer look at the shows and tours of 1972”

12. mai, 2014

Elvis on Tour #4

"A complete overview of the locations, the costumes, the songs performed and the CD releases"

12. mai, 2014

Elvis on Tour #5

"A complete overview of the locations, the costumes, the songs performed and the CD releases"

12. mai, 2014

Elvis on Tour #6

"A complete overview of the locations, the costumes, the songs performed and the CD releases"

12. mai, 2014

In Concert 1973

“A closer look at the shows and tours of 1973”

12. mai, 2014

In Concert 1974

Under construction

12. mai, 2014

In Concert 1975

Under construction

12. mai, 2014

In Concert 1976

Under construction

12. mai, 2014

In Concert 1977

“A closer look at the shows and tours of 1977”

12. mai, 2014

Elvis on Tour #25

"A complete overview of the locations, the costumes, the songs performed and the CD releases"

12. mai, 2014

Elvis on Tour #26

"A complete overview of the locations, the costumes, the songs performed and the CD releases"

12. mai, 2014

Elvis on Tour #27

"A complete overview of the locations, the costumes, the songs performed and the CD releases"

12. mai, 2014

Elvis on Tour #28

"A complete overview of the locations, the costumes, the songs performed and the CD releases"

12. mai, 2014

Elvis on Tour #29

"A complete overview of the locations, the costumes, the songs performed and the CD releases"