Elvis Magazines

  • There is a wealth of Elvis-magazines from all over the world. I have no ambition to present an overview of all these. Below I have only listed those magazines which I read on a regular basis.

  • Det finnes et vell av Elvis-magasiner fra hele verden. Jeg har ingen ambisjoner om å presentere en oversikt over alle disse. Nedenfor har jeg kun listet opp de magasinene jeg selv leser fast.

Elvis - The Man And His Music

Elvis - The Man And His Music is regarded as one of the world’s best Elvis magazines. The articles are among the best ever written, and we find the record reviews honest and good. This magazine is highly recommended! Language; English


Elvis - The Man And His Music anses som et av verdens beste Elvis tidsskrift. Artiklene er blant de beste som er skrevet, og plateanmeldelsene opplever vi som saklige og gode. Dette magasinet anbefales på det sterkeste! Språk; Engelsk - Elvis - The Man And His Music

 

Flaming Star

Flaming Star is published by the Norwegian Official Elvis Presley Fan Club of the same name. The magazine includes great articles, photos, album reviews and other material related to Elvis. The design of the magazine is a delight to the eye, and it literally oozes quality of the product. Language; Norwegian


Flaming Star gis ut av Norges offisielle Elvis Fan Club med samme navn. Magasinet inneholder gode artikler, bilder, plateanmeldelser og annet stoff relatert til Elvis. Utformingen av magasinet er en fryd for øyet, og det formelig oser kvalitet av hele produktet. Språk; Norsk - Flaming Star

Elvis News

Elvis News is a member magazine for Denmark's Official Elvis Presley Fan Club. The magazine also represents Memphis Mansion Randers. The magazine contains insightful articles, pictures and news. The layout is excellent, and the magazine is all about quality. Recommended! Language; Danish


Elvis News er medlemsbladet til Danmarks offisielle Elvis Fan Club. Bladet representerer også Memphis Mansion Randers. Magasinet inneholder innsiktsfulle artikler, bilder og nyheter. Magasinet har flott layout, og preges av kvalitet fra A til Å. Anbefales! Språk; Dansk - Elvis Unlimited/ Memphis Mansion Randers

 

Elvis Unlimited

Elvis Unlimited is the English version of Elvis News (described above). Some of the content is similar to the Danish version, but this magazine contains material not included in Elvis News. Both magazines are recommended! Språk; English


Elvis Unlimited er den engelske utgaven av Elvis News (beskrevet ovenfor). Noe av innholdet er likt den danske utgaven, men samtidig inneholder dette magasinet materiale som ikke er inkludert i Elvis News. Begge magasiner anbefales! Språk; Engelsk - Elvis Unlimited/ Memphis Mansion Randers

The Official Elvis Presley Fanclub Magazine

The Official Elvis Presley Fanclub Magazine is published by the official UK fan club. The magazine contains great articles, news and letters. The magazine contains a little too much advertising, in my opinion. Recommended! Language; English


The Official Elvis Presley Fanclub Magazine publiseres av den offisielle engelske fanklubben. Magasinet inneholder artikler, nyheter og leserbrev. Etter min mening inneholder Magasinet vel mye reklame. Kan anbefales! Språk; Engelsk - The Official Elvis Presley Fanclub of Great Britain

The Elvis Mag: Essential Elvis

The Elvis Mag is published by Essential Elvis, and the magazine is an official English Elvis publication. The Magazine comes in A5-size, glossy paper and generally very good quality in printing and layout. The magazine contains articles, color photos and reviews. Highly recommendable! Language; English


The Elvis Mag gis ut av Essential Elvis, og magasinet er en offisiell engelsk Elvis publikasjon. Magasinet kommer i A5 format, glanset papir og meget god kvalitet på trykk og layout. Magasinet inneholder artikler, fargebilder og anmeldelser. Kan anbefales på det varmeste! Språk; Engelsk - Essential Elvis/ The Elvis Mag

Elvis Files

Elvis Files Magazine is published by Erik Lorentzen, the man behind the amazing book series Elvis Files (Volume 1-7). The magazine focuses mainly on photographs, where the vast majority has not been included in the book-series. Most of the photos are unpublished. The magazine is recommended!


Elvis Files Magazine gis ut av Erik Lorentzen, mannen bak den fantastiske bok-serien Elvis Files (Volume 1-7). Magasinet fokuserer primært på bilder, der de aller fleste ikke har vært inkludert i bokserien. De aller fleste av bildene vil være upublisert. Magasinet anbefales! - Elvis Files

Elvis Online

Elvis Online is a new FREE online magazine launched in late 2013. The magazine contains articles, interviews and reviews. Highly recommendable! Language; English


Elvis Online er et nytt GRATIS web-basert magasin som ble lansert vinteren 2013. Magasinet inneholder artikler, intervjuer og anmeldelser. Kan anbefales på det varmeste! Språk; Engelsk - Elvis Online

Tidskriften Elvis

Tidskriften Elvis is published by The Official Elvis Presley Fan Club of Sweden. The magazine contains insightful articles, record reviews and editorial news. Language; Swedish


Tidskriften Elvis gis ut av den offisielle Svenske Elvis Presley fanklubben. Bladet inneholder innsiktsfulle artikler, plateanmeldelser, leserbrev og nyheter. Språk; Svensk - Tidskriften Elvis