Thanksgiving

 • Thanksgiving, or Thanksgiving Day, is a holiday celebrated in the United States on the fourth Thursday in November. It became an official federal holiday in 1863. As a federal and public holiday in the U.S., Thanksgiving is one of the major holidays of the year.
  Based on the existing documentation at hand, we can make the assumption that Elvis did not celebrate Thanksgiving Day on a regular basis during the 23 years he was a professional artist. In sharp contrast to the Christmas Holidays, when Elvis usually stayed at Graceland, he mostly spent Thanksgiving away from his beloved home in Memphis.
  Seven of his movies were released nationwide the day before Thanksgiving to benefit from the four-day high school break; Love Me Tender (1956), G.I. Blues (1960), Blue Hawaii (1961), Girls! Girls! Girls! (1962), Fun in Acapulco (1963), Harum Scarum (1965), and Clambake (1967).

  The date indicates the Thanksgiving Day (Thursday) of that actual year.

 • «Thanksgiving», eller «Thanksgiving Day», er en helligdag man feirer hvert år i USA den fjerde torsdagen i november. Det ble en offisiell føderal feriedag i 1863. Som en offentlig fridag i USA, er denne høsttakkefesten en av de viktigste helligdagene i løpet av året.
  Basert på den dokumentasjon vi har for hånden per i dag, kan vi konkludere med at Elvis ikke regelmessig feiret «Thanksgiving Day» i de 23 årene han var profesjonell artist. I skarp kontrast til juleferien, da Elvis vanligvis var hjemme på Graceland, så var han stort borte fra sitt elskede hjem i Memphis på «Thanksgiving».
  Sju av hans filmer hadde première dagen før «Thanksgiving» for å dra nytte av den sedvanlige firedagers skoleferien; Love Me Tender (1956), G.I. Blues (1960), Blue Hawaii (1961), Girls! Girls! Girls! (1962), Fun in Acapulco (1963), Harum Scarum (1965), og Clambake (1967).

  Datoen indikerer selve «Thanksgiving Day» (torsdag) det aktuelle året.

How Elvis celebrated Thanksgiving between '54-'76

November 25, 1954: Elvis performed live at the Palladium Club in Houston, Texas.

November 24, 1955: Elvis performed live at Woodrow Wilson High School in Port Arthur, Texas. This was the first show Elvis did after signing with RCA three days earlier.

November 22, 1956: Elvis performed twice this day at the Sports Arena in Toledo, Ohio. Elvis got attacked after his second show by a jealous boyfriend. The man got arrested. The day before the movie Love Me Tender had opened nationwide in the US.

November 28, 1957: Elvis spent the evening watching Pat Boone’s new movie April Love at Loew’s Palace in Memphis.

November 27, 1958: Elvis was serving in Germany at the time. On this day he was promoted to private first class. Later in the evening he had Thanksgiving dinner with the family of his girlfriend Elisabeth Stefaniak.

November 26, 1959: Elvis was still serving in Germany.

November 24, 1960: Elvis was shooting Wild in the Country at the 20th Century-Fox Ranch north of Santa Monica. The day before the movie G.I Blues had opened nationwide.

November 23, 1961: Elvis was still in the middle of filming the movie Kid Galahad during Thanksgiving this year. The day before the movie Blue Hawaii had opened nationwide in the US.

November 22, 1962: Elvis spent almost certainly Thanksgiving in Las Vegas. The day before the movie Girls! Girls! Girls! had opened nationwide in the US.

November 28, 1963: It is most likely that Elvis spent Thanksgiving in Los Angeles. The day before the movie Fun In Acapulco had opened nationwide in the US.

November 26, 1964: Elvis had just finished his work with the movie Tickle Me, and he spent Thanksgiving driving back to Memphis.

November 25, 1965: It is most likely that Elvis spent Thanksgiving at Graceland. The day before the movie Harum Scarum had opened nationwide in the US.

November 24, 1966: Elvis spent Thanksgiving with Colonel Parker in Palm Springs. Later that evening he headed home for Memphis in his rebuilt Greyhound bus.

November 23, 1967: The shooting of Stay Away, Joe had ended the day before. Elvis was still on the film set at Thanksgiving. The day before the movie Clambake had opened nationwide in the US.

November 28, 1968: Elvis was in the middle of filming the motion picture The Trouble With Girls during Thanksgiving this year. Just five days later the NBC TV-Special Elvis was aired for the first time.

November 27, 1969: Elvis travelled back and forth between Las Vegas, Palm Springs and Los Angeles during the Thanksgiving holiday. The double album From Memphis to Vegas/From Vegas to Memphis hit #12 in the U.S.

November 26, 1970: Elvis had arrived in Los Angeles the day before, and he most likely spent Thanksgiving there. He had ended his second tour of the 70’s a little more than a week before on November 17th in Denver, Colorado.

November 25, 1971: Elvis spent Thanksgiving in Los Angeles.

November 23, 1972: Elvis spent Thanksgiving in Hawaii together with his girlfriend Linda Thompson. Elvis had three days earlier held a press conference to announce his satellite broadcasted concert in Hawaii the following January.

November 22, 1973: Elvis spent Thanksgiving at Graceland. Elvis had been hospitalized for two weeks at the Baptist Memorial Hospital in Memphis just a few weeks earlier for breathing difficulties.

November 28, 1974: Elvis spent Thanksgiving in Palm Springs together with Linda Thompson.

November 27, 1975: On this day Elvis traveled with Linda Thompson to Las Vegas to prepare for yet another 2 week engagement at the Las Vegas Hilton International Hotel. This was his first real flight in the Lisa Marie with his new pilot Milo High.

November 25, 1976: Elvis was in the middle of a week-long tour. This evening he performed at the University Of Oregon in Eugene, Oregon.

Slik feiret Elvis høsttakkefesten i årene '54-'76

25. november 1954: Elvis avholdt en konsert i Houston, Texas.

24. november 1955: Elvis avholdt en konsert i Port Arthur, Texas. Dette var det første showet Elvis holdt etter at avtalen med RCA hadde blitt signert bare 3 dager tidligere.

22. november 1956: Elvis avholdt to konserter i Toledo, Ohio denne dagen. Elvis ble angrepet etter det andre showet av en ung mann som sannsynligvis var en sjalu kjæreste. Mannen ble senere arrestert. Dagen før hadde filmen Love Me Tender hatt première i USA.

28. november 1957: Elvis tilbrakte kvelden med å se Pat Boone’s nye film April Love i kinoteateret Loew’s Palace i Memphis.

27. november 1958: Elvis avtjente militærtjeneste i Tyskland på denne tiden. Denne dagen ble han forfremmet til menig av første klasse. Senere på kvelden spiste han middag sammen med familien til sin venninne Elisabeth Stefaniak.

26. november 1959: Elvis avtjente fremdeles militærtjeneste i Tyskland.

24. november 1960: Elvis var midt i filminnspillingen av Wild In The Country på filmselskapets ranch i Santa Monica. Dagen før hadde filmen G.I Blues hatt première i USA.

23. november 1961: Elvis var fortsatt midt i opptakene til filmen Kid Galahad. Dagen før hadde filmen Blue Hawaii hatt première i USA.

22. november 1962: Elvis var mest sannsynlig i Las Vegas denne dagen. Dagen før hadde filmen Girls! Girls! Girls! hatt première i USA.

28. november 1963: Elvis var mest sannsynlig i Los Angeles denne dagen. Dagen før hadde filmen Fun In Acapulco hatt première i USA.

26. november 1964: Elvis hadde nettopp avsluttet sitt arbeid med filmen Tickle Me, og dagene rundt høsttakkefesten ble benyttet til å kjøre tilbake til Memphis.

25. november 1965: Elvis var mest sannsynlig på Graceland denne dagen. Dagen før hadde filmen Harum Scarum hatt première i USA.

24. november 1966: Elvis tilbrakte dagen sammen med Oberst Parker i Palm Springs. Senere samme kveld begynte han reisen tilbake til Memphis i sin ombygde Greyhound buss.

23. november 1967: Man hadde avsluttet filmingen av Stay Away, Joe dagen før. Elvis var dog fremdeles på filmsettet denne dagen. Dagen før hadde filmen Clambake hatt première i USA.

28. november 1968: Elvis var midt i opptakene til filmen The Trouble With Girls denne dagen. Bare fem dager senere ble NBC TV Special vist på TV-skjermene i USA for første gang.

27. november 1969: Elvis reiste frem og tilbake mellom Las Vegas, Palm Springs og Los Angeles i dagene rundt høsttakkefesten. Dobbeltalbumet From Memphis to Vegas/From Vegas to Memphis nådde #12 på Billboardlisten denne dagen.

26. november 1970: Elvis hadde ankommet Los Angeles dagen før, og det er mest sannsynlig at han tilbrakte denne dagen der. Han hadde avsluttet sin andre turné på 70-tallet en drøy uke tidligere i Denver, Colorado (17. november).

25. november 1971: Elvis oppholdt seg i Los Angeles denne dagen.

23. november 1972: Elvis oppholdt seg på Hawaii sammen med kjæresten Linda Thompson. Tre dager tidligere hadde Elvis holdt en pressekonferanse der den satellittoverførte konserten på Hawaii ble annonsert.

22. november 1973: Elvis tilbrakte dagen på Graceland. Elvis hadde vært innlagt på sykehus bare noen få uker tidligere for det som angivelig skal ha vært pusteproblemer.

28. november 1974: Elvis oppholdt seg i Palm Springs sammen med kjæresten Linda Thompson.

27. november 1975: Denne dagen reiste Elvis og Linda Thompson til Las Vegas for å forberede seg til et nytt 14 dagers engasjement på Las Vegas Hilton International Hotel. Dette var jomfruturen med det nye flyet Lisa Marie.

25. november 1976: Elvis var midt i en syv dagers turné, og denne kvelden holdt han en konsert i Eugene, Oregon.

Sources; “Elvis: Day By Day” – Peter Guralnick, Ernst Jørgensen / “Last Train To Memphis” – Peter Guralnick / “Careless Love” – Peter Guralnick / Wikipedia / www.elvis-history-blog.com