August 16th-18th 1977

 • August 16th, 1977 started as just an ordinary day for the inhabitants of Memphis, the city often called “the cradle of Rock ‘n’ Roll”. It was indeed unusually hot this day and already in the early afternoon the temperature had risen to more than 30 degrees Celsius.
  Even at Graceland, the home of Elvis Presley, the day started as just any other day. Elvis was scheduled to go on yet another tour the following day, and the preparation for his departure was in full motion. Sometime around 2.30pm Elvis' girlfriend Ginger Alden calls the kitchen staff and cries out that they need urgent help upstairs in Elvis’ bathroom; she had just found Elvis lifeless on the floor.
  The next hour is kind of foggy, but it is a fact that after the first attempt to revive Elvis in the bathroom where he was found, the medics rushed Elvis to the Baptist Memorial Hospital where all efforts to revive him was in vain. Elvis was declared dead at 3.30pm.
  The news first hits Memphis, and it hits hard. Within a few hours thousands of grieving fans flocked to the gates of Graceland to share their grief. Just hours later the whole world knew; “The King was dead!”

 • Den 16. august 1977 begynte som hvilken som helst annen dag for innbyggerne av Memphis, byen som ofte blir kalt «Rock ‘n’ Rollens krybbe». Det var dog usedvanlig varmt denne dagen, og allerede tidlig på formiddagen hadde temperaturen steget til over 30 grader celsius.
  Selv på Graceland, hjemme hos Elvis Presley, startet dagen som en helt vanlig dag. Elvis var klar for å reise på enda en ny turné neste dag, og forberedelsene til avreisen var i full sving. Rundt klokken 14.30 ringte Elvis’ kjæreste Ginger Alden ned til kjøkkenpersonalet og ropte ut at hun trengte umiddelbart hjelp oppe på badet i 2. etasje. Hun hadde funnet Elvis livløs på gulvet.
  Hva som egentlig skjedde den neste timen er noe diffust, men vi vet med sikkerhet at forsøkene på å gjenopplive Elvis på baderomsgulvet ikke lyktes, og han ble fraktet i hu og hast til Baptist Memorial sykehuset, men alle forsøk på å få liv i han der mislykkes også. Elvis ble erklært død klokken 15.30.
  Nyhetene rammet Memphis først… og det rammet hardt. Bare noen få timer senere hadde det samlet seg tusener av sørgende fans utenfor portene til Graceland. Noe senere fikk hele verden vite det; «Kongen var død!»

The burial... hour by hour

Wednesday, August 17th, 12noon – 3pm; Elvis’ body was returned to Graceland from the funeral home shortly before noon on Wednesday August 17th. The coffin was placed in the archway between the living room and the music room, so family and friends could view the body. At this time approximately 50,000 mourners had gathered outside the gates of Graceland.

Wednesday, August 17th, 3pm – 6:30pm; Later that day the coffin was moved to the foyer, underneath a crystal chandelier for the public viewing that was scheduled to take place between 3pm and 5pm. At 5pm, Vernon was persuaded to allow the viewing to continue for yet another hour and a half, since ten thousands of fans was still queued up outside Graceland and down Elvis Presley Boulevard. The Police later reported; Elvis fans knew how to behave themselves… there were no signs of a riot.

Thursday, August 18th, 8am; Already during the early morning hours thousands of grieving fans had once again gathered outside the gates of Graceland, and many had spent the night there. A tragedy occurs before 9 o'clock when an 18 year old kid runs his car into the crowd, killing two women. A third woman was severely injured. The driver was allegedly mentally unbalanced.

Thursday, August 18th, 9am; At 9pm more than 100 vans began to move flowers from Graceland to the gravesite. They kept going for more than four hours, and even then not all the flowers were moved.

Thursday, August 18th, 12noon; At noon the first invited guests began to arrive at Graceland. Among the guests were Ann-Margret, Chet Atkins and Ray Blanton (the Governor of Tennessee).

Thursday, August 18th, 12noon; At the same time the singers had begun to prepare the hymns that should be performed during the ceremony. It was decided that Katy Westmoreland would perform "My Heavenly Father", James Blackwood would perform one of Elvis' own favorite hymns, "How Great Thou Art", and JD Sumner and The Stamps would contribute the majority of the overall program.

Thursday, August 18th, 2pm; The service, ministered by Reverend Bradley, began with the song "Danny Boy". It was originally scheduled that the ceremony would last for half an hour, but because of the speeches and a desire to perform the hymns Elvis himself had cherished so deep, it lasted for more than an hour. Vernon was grieving heavily over his son's death, and he wept during most of the sermon. After the service the 900-pound copper coffin was carried by pallbearers Jerry Schilling, Joe Esposito, George Klein, Lamar Fike, Billy Smith, Charlie Hodges, Gene Smith, and Dr. George Nichopoulous into the waiting hearse.

Thursday, August 18th, 3:30pm; Elvis' burial began with a long procession, involving seventeen white limousines, down the street that bore his name. Approximately 80,000 people had lined up along the processional route to Forest Hill Cemetery.

Thursday, August 18th, 4 – 4:30pm; A small service was then held in the mausoleum at Forest Hill Cemetery, followed by the paying of respects from family and friends. Vernon was the last to pay his respects. He kissed the coffin and repeated "Daddy will be with you soon". Elvis was officially buried at 4:30pm next to his mother. He was wearing a white suit and a blue shirt.

Back home to the Meditation Garden; After a failed break-in by grave robbers, it was decided on October 3rd, 1977 to move Elvis’ body to its present location in the Meditation Garden at Graceland.

Begravelsen... time for time

Onsdag 17. august, klokken 12.00 – 15.00; Etter obduksjonen ble Elvis’ kropp transportert tilbake til Graceland. Rett før klokken 12.00 onsdag 17. august, ble kisten ble plassert i buegangen mellom stuen og musikkrommet, slik at familie og venner kunne samles rundt kisten. På denne tiden hadde det allerede samlet seg rundt 50.000 sørgende utenfor portene til Graceland.

Onsdag 17. august 1977, klokken 15.00 – 18.30; Senere samme dag ble kisten flyttet ut i foajeen, der den ble plassert under en krystallkrone, i anledning det offentlige likskuet som var planlagt å finne sted mellom klokken 15.00 og 17.00. Klokken 17.00 ble Vernon overtalt til å forlenge likskuet med enda en halvannen time, ettersom det fremdeles var 10.000vis av mennesker som sto i kø og ventet langs Elvis Presley Boulevard. Politiet kunne senere rapportere at Elvis fansen oppførte seg eksemplarisk, og det var aldri på noe tidspunkt tilløp til opptøyer.

Torsdag 18. august, klokken 8.00; Allerede tidlig på morgenen hadde tusenvis av sørgende fans samlet seg utenfor portene til Graceland. Mange hadde tilbrakt natten der. Det tragiske inntreffer før klokken 9.00 engang da en unggutt kjører inn i folkemengden og dreper to kvinner. En tredje kvinne ble hardt skadd. Den 18 år gamle sjåføren skal etter sigende ha vært psykisk ustabil.

Torsdag 18. august, klokken 9.00; Klokken 9.00 på morgenen begynte mer enn 100 varebiler å frakte blomster fra Graceland til gravstedet. De holdt på i over 4 timer, og selv da var ikke alle blomstene blitt flyttet.

Torsdag 18. august, klokken 12.00; Klokken 12.00 begynte de første inviterte gjestene å ankomme Graceland. Blant gjestene var blant andre Ann-Margret, Chet Atkins, og Ray Blanton (Guvernør i Tennessee).

Torsdag 18. august, klokken 12.00; På samme tid hadde sangerne begynt å forberede salmene som skulle fremføres under selve seremonien. Det ble besluttet at Katy Westmoreland skulle fremføre «My Heavenly Father», James Blackwood skulle fremføre en av Elvis’ egne favoritthymner; «How Great Thou Art». og at JD Sumner and The Stamps skulle være forsangere under resten av programmet.

Torsdag 18. august, klokken 14.00; Bisettelsen, som ble forrettet av Reverend Bradley, begynte med sangen «Danny Boy». Det var opprinnelig planlagt at seremonien skulle vare i en halv time, men på grunn av flere taler og et ønske å fremføre de salmene Elvis selv satte så høyt, varte den i over en time. Vernon sørget tungt over sønnens bortgang, og han gråt under det meste av bisettelsen. Etter bisettelsen ble den 400 kilo tunge kobberforgylte kisten båret av Jerry Schilling, Joe Esposito, George Klein, Lamar Fike, Billy Smith, Charlie Hodges, Gene Smith og Dr. George Nichopoulous inn i den ventende likbilen.

Torsdag 18. august 1977, klokken 15.30; Gravferden begynte med en lang bilkortesje langs Elvis Presley Boulevard. Man antar at rundt 80.000 mennesker hadde samlet seg langs ruten frem til gravstedet Forest Hill Cemetery.

Torsdag 18. august, klokken 16.00 – 16.30; En kort minnestund ble holdt i mausoleet ved Forest Hill Cemetery. De få inviterte gjestene fikk deretter mulighet til å gå bort til kisten for å vise sin respekt. Vernon var den siste som gikk bort til kisten. Ha kysset kisten og gjentok flere ganger at «pappa vil være hos deg snart». Elvis ble offisielt gravlagt klokken 16.30 ved siden av sin mor. Han ble gravlagt iført hvit dress og blå skjorte.

Hjem til Meditation Garden; Etter at tre menn gjorde et mislykket forsøk på å røve graven, ble det bestemt at Elvis’ kropp skulle flyttes til nåværende gravsted på Graceland den 3. oktober.

Sources; "Careless Love" - Peter Guralnick / "Elvis day By Day" - Peter Guralnick- Ernst Jørgensen / "Elvis Decoded" - Patrick Lacy / Wikipedia