ELVIS in CONCERT STARTPAGE

Our section ELVIS in CONCERT contains a year-by-year overview of Elvis’ concert career from 1969 to 1977. It contains an extensive overview of the recordings, and a detailed summary of every concert Elvis held outside Las Vegas and Lake Tahoe. This section is still under construction, but we are working hard to make it more complete. At the present moment it is mainly written in Norwegian, but we’re in the process of translating everything into English. On the “Concert Posters” page we have collected concert posters from the entire professional career of Elvis; from Memphis July 30, 1954 to Hartford August 21, 1977 (a concert that obviously never took place).


Vår seksjon ELVIS in CONCERT inneholder en oversikt over Elvis' konsertkarriere i årene 1969 til 1977. Her får dere presentert lister over aktuelle plateutgivelser, samt utdypende detaljer om hver eneste konsert Elvis holdt utenfor Las Vegas og Lake Tahoe. Denne delen er fortsatt under oppbygning, men vi jobber hardt for å gjøre det mer komplett. På det nåværende tidspunkt er den i hovedsak skrevet på norsk, men vi er i ferd med å oversette alt til engelsk. På siden «Concert Posters» har vi samlet bilder av konsertplakater fra hele karrieren til Elvis; helt fra Memphis den 30. juli 1954, til Hartford den 21. august 1977 (en konsert som åpenbart aldri fant sted).

  • ELVIS IN CONCERT

    This page contains a year-by-year overview of Elvis concert career from 1969 to 1977. It is mainly written in Norwegian, but we’re in the process of translating everything into English. Click on the link above to visit.

  • ELVIS and his MUSIC

    THANKS FOR VISITING!

  • CONCERT POSTERS

    On this page we have collected concert posters from the entire professional career of Elvis; from Memphis July 30, 1954 to Hartford August 21, 1977 (a concert that obviously never took place). Click on the link above to visit.