4th of July

  • Elvis was clearly a true American patriot. He displayed throughout his career that he never forgot his roots. Elvis, with all kinds of possibilities, chose to settle down in Memphis, an evident sign of his close attachment to his childhood. Elvis represents the “The American Dream” come true; Elvis grew up in poverty and ended up as «The King» to a whole generation.
    Later in his career he chose to incorporate the anthem “America The Beautiful” in the concert repertoire; a clear sign of his patriotism. The hymn “An American Trilogy” is another example of a song that signified his strong connection to the United States and especially the southern states.
    Only twice during his career did Elvis perform on the 4th of July; 1956 and 1976.

  • Elvis var utvilsomt en patriot. Han viste tydelig gjennom hele sin karriere at han aldri glemte sine røtter. Elvis, med alle verdens muligheter, valgte å bli boende i Memphis; et tydelig tegn på hans nære tilknytning til sin oppvekst. På mange måter representerer Elvis «Den Amerikanske Drømmen»; Elvis kom fra svært fattigslige kår, og ble «Konge» for en hel generasjon.
    Senere i karrieren valgte han å inkludere hymnen «America The Beautiful» i konsertrepertoaret sitt; ett tydelig tegn på hans patriotisme. Hymnen «An American Trilogy» er et annet eksempel på en sang som sterkt representerte hans solide bånd til USA og spesielt sørstatene.
    Kun to ganger i løpet av sin karriere holdt Elvis show den 4. juli; i 1956 og 1976.

How Elvis celebrated 4th of July between '54-'77

1954: Elvis visited Scotty Moore and Bill Black to rehearse, and played through nearly every song he knew. Neither of them was very impressed with Elvis. However, Scotty agreed to tell Sam Philips that it would be worth trying out Elvis in the studio.

1955: Elvis performed three shows this day; at the Hoedown Club, Corpus Christi, Texas, at the Hodges Park, De Leon, Texas, and at the Memorial Hall, Brownwood, Texas.

1956: Elvis had left New York the day before by train, and this morning Elvis arrived in Memphis. The train stopped a few miles before it would arrive at the main station in Memphis, so that Elvis could go home to Audubon Drive in peace from his fans. He spent the afternoon with his family and Barbara Hearn. In the evening he did a show in Russwood Park, Memphis.

1957: After hearing of the death of Judy Tyler, his co-star in “Jailhouse Rock”, Elvis showed up at George Klein's house early in the morning, crying. Elvis later told a journalist; “I remember the last night I saw them. They were leaving on a trip...All of us boys really loved that girl. She meant a lot to all of us. I don't believe I can stand to see the movie we made together now...”.

1958: At this time Elvis went through basic training in Fort Hood, Texas before leaving for Germany. Elvis and his family had rented a house in Killeen, just a few miles away from the military camp. The motion picture “King Creole” had premiered in the U.S. just two days earlier. Gladys Presley died just a month and a half later on August 14th.

1959: Elvis was still serving his military service in Germany. He lived on Goethestrasse in Bad Neuheim.

1960: Elvis visited his mother's grave on the 4th of July. The day before his father Vernon married Dee Stanley. Elvis did not attend the wedding.

1961: Elvis probably spent the 4th of July at Graceland. Just a couple of days later he left for Florida to start the filming of the movie “Follow That Dream”.

1962: At this time Elvis drove from Los Angeles to Memphis. Three days earlier Priscilla had left for Germany.

1963: Elvis and the guys staged their annual fireworks show at Graceland. Within the next couple of days Elvis returned to Hollywood to start working on the movie “Viva Las Vegas”.

1964: Elvis spent this period working with the movie “Girl Happy”. American Bandstand celebrated the 10th Anniversary of the launch of Elvis’ musical career. It covered his 8 years on the Pop Charts. The soundtrack to the motion picture “Viva Las Vegas” hit #92 on the Billboard chart.

1965: We do not know exactly what Elvis did on this day. We do know that he had time off from both film- and record-making. The motion picture “Tickle Me” opened nationwide in the U.S. just three days later.

1966: Elvis had initiated a week of rehearsals for the movie “Double Trouble” at MGM three days earlier. The movie “Paradise, Hawaiian Style” opened nationwide in the U.S. just two days later.

1967: We do not know exactly what Elvis did on this day. We know Elvis had begun the filming of “Speedway” only 8 days earlier, so it is likely that Elvis was filming in Los Angeles on the 4th of July.

1968: Elvis’ Rolls Royce was auctioned in Hollywood to benefit SHARE, a children’s charity. Elvis spent the 4th of July in Palm Springs.

1969: Elvis spent this day at Graceland. The next day he flew to Los Angeles to prepare his upcoming Las Vegas opening.

1970: Elvis spent this day at Graceland. In the evening he rented the Memphian Theater to watch movies. The next day Elvis flew to the West Coast, with a stopover at the Marriott Hotel in Chicago.

1971: After the usual fireworks for the 4th of July, Elvis and his entourage went to the Crosstown Theater to watch movies.

1972: Elvis spent this day at Graceland. During this period of time he was watching a lot of movies at the Memphian Theater. Two days later, on July 6th, he was introduced to Linda Thompson for the first time when she attended a movie at the Memphian Theater.

1973: After completing his summer tour on July 3rd, Elvis returned home to Memphis. He stayed at Graceland the following days.

1974: During this day Elvis put on a 90 minute karate demonstration with Ed Parker at the Tennessee Karate Institute.

1975: Elvis spent this period of time at Graceland. Seven days earlier he went through minor surgery at a physicist’s office in Memphis. Four days later on July 8th, he flew to Oklahoma City to begin his third tour of the year.

1976: Elvis performed at the Mabee Center in Tulsa, Oklahoma, at 2.30 p.m.

1977: Most of the days during this period of time Elvis spent his days upstairs in his bedroom at Graceland.

Slik feiret Elvis 4. juli i årene '54-'77

1954: Elvis dro hjem til Scotty Moore, for å øve inn noen sanger med han og Bill Black. Hverken Scotty eller Bill ble nevneverdig imponert over Elvis. Scotty ble allikevel enig med Sam Phillips om at det var verdt et forsøk i studio.

1955: Elvis avholdt tre konserter på tre forskjellige lokasjoner i Texas denne dagen; Corpus Christi, De Leon og Brownwood.

1956: Elvis hadde reist med tog fra New York dagen før, og på morgenen 4. juli ankom han Memphis. Toget stoppet et par kilometer før sentralstasjonen i Memphis, slik at Elvis kunne gå hjem til Audubon Drive i fred fra fansen. Under ettermiddagen var han sammen med familien og Barbara Hearn. På kvelden holdt han en veldedighetskonsert i Russwood Park, Memphis.

1957: Denne dagen fikk Elvis høre om dødsfallet til sin medskuespiller i «Jailhouse Rock», Judy Tyler og hennes ektemann. Elvis tok nyheten svært tungt. Han uttrykte senere ovenfor en journalist; «Jeg husker godt siste gangen jeg så dem. De skulle ut å reise… alle oss guttene var veldig begeistret for den jenta. Hun betød mye for oss alle. Jeg tror virkelig ikke at jeg kan se den filmen vi lagde sammen nå…».

1958: I denne perioden avtjente Elvis militærtjeneste ved Fort Hood i Texas før avreisen til Tyskland. Elvis og familien hadde leid et hus i Killeen, bare noen kilometer fra militærbasen. Filmen «King Creole» hadde hatt première bare to dager tidligere. Gladys Presley døde bare en drøy måned senere den 14. august.

1959: Elvis avtjente fremdeles sin militærtjeneste i Tyskland. På denne tiden bodde han i Goethestrasse i Bad Neuheim.

1960: Elvis besøkte gravstedet til moren Gladys denne dagen. Dagen før hadde Elvis’ far Vernon giftet seg med Dee Stanley, men Elvis hadde ikke deltatt i bryllupet.

1961: Mest sannsynlig var Elvis hjemme på Graceland denne dagen. Bare et par dager senere reiste han til Florida for å begynne innspillingen av filmen «Follow That Dream».

1962: I denne perioden kjørte Elvis fra Los Angeles til Memphis. Tre dager tidligere, den 1. juli, reiste Priscilla hjem til Tyskland.

1963: Elvis og vennene hans arrangerte det sedvanlige fyrverkeriet på Graceland. Et par dager senere returnerte Elvis til Hollywood for å begynne arbeidet med filmen «Viva Las Vegas».

1964: I denne perioden arbeidet Elvis med filmen «Girl Happy». American Bandstand feiret 10års jubileet for starten på Elvis’ karriere. Programmet dekket hans åtte år på hitlistene. EP-platen med sanger fra «Viva Las Vegas» nådde #92 på Billboardlisten denne dagen.

1965: Vi vet ikke eksakt hva Elvis gjorde denne dagen, men vi vet at han hadde ferie fra både film- og plateinnspillinger. Filmen «Tickle Me» hadde hatt première tre dager senere.

1966: Tre dager tidligere hadde Elvis begynt en ukelang øvelsessesjon i MGM studioet i forbindelse filmen «Double Trouble». Filmen «Paradise, Hawaiian Style» hadde première to dager senere.

1967: Vi vet ikke eksakt hva Elvis gjorde denne dagen. Elvis hadde begynt filminnspillingen av «Speedway» bare 8 dager tidligere, så det er mest sannsynlig at Elvis var på filmsettet i Los Angeles denne dagen.

1968: Elvis’ Rolls Royce ble solgt under en veldedighetsauksjon i Hollywood til inntekt for en barne-organisasjon (SHARE). Selv var Elvis i Palm Springs.

1969: Elvis var hjemme på Graceland. Dagen etter reiste han til Los Angeles for å begynne øvelsene til den kommende Las Vegas sesongen.

1970: Elvis var hjemme på Graceland. I løpet av kvelden leide han kinoteateret Memphian der han så flere filmer. Dagen etter fløy Elvis til vest-kysten, med en mellomlanding i Chicago der han overnattet på Marriott Hotel.

1971: Etter det sedvanlige 4. juli-fyrverkeriet, dro hele gjengen til kinoteateret Crosstown for å se filmer.

1972: Elvis tilbrakte tiden rundt 4. juli hjemme på Graceland. På kveldene leide han Memphian for å se på filmer. To dager senere, den 6. juli, ble han introdusert for Linda Thompson for første gang.

1973: Etter å ha fullført sommerturnéen den 3. juli reiste Elvis hjem til Memphis, der han tilbrakte de første dagene hjemme på Graceland.

1974: Elvis var tilbake i Memphis. Denne dagen gjennomførte han en 90 minutter lang karatedemonstrasjon sammen med Ed Parker ved Tennessee Karate Institutt.

1975: Tiden rundt 4. juli tilbrakte Elvis hjemme på Graceland. Syv dager tidligere hadde han gjennomgått kirurgi hos en lege i Memphis. Fire dager senere, den 8. juli, fløy Elvis til Oklahoma for å begynne årets tredje turné.

1976: Elvis avholdt et ettermiddagsshow i Tulsa, Oklahoma.

1977: I perioden rundt 4. juli tilbrakte Elvis mesteparten av tiden i soverommet sitt på Graceland.

Sources; “Elvis: Day By Day” – Peter Guralnick, Ernst Jørgensen / “Last Train To Memphis” – Peter Guralnick / “Careless Love” – Peter Guralnick