Elvis in the Recording Studio - 24. August 1956

Innledning

I perioden 1956 til 1977 ga USA-divisjonen av RCA ut mellom 70 og 80 offisielle LP-plater med Elvis Presley. Da inkluderer vi alle Camden-utgivelsene. I tillegg til disse ble det utenfor USA i alle fall gitt ut over 50 samlinger som kan regnes for å være offisielle. Både i Europa og ellers i verden ble det utgitt kompilasjoner som ikke har en tilsvarende utgivelse i den amerikanske katalogen, den som vi regner som standarden. I tillegg ble det utgitt en rekke originalalbum der omslag og sangrekkefølge avvek fra den offisielle. I noen tilfeller fikk også albumet en annen tittel.

I denne artikkelen ønsker jeg å belyse plateutgivelser som vanligvis ikke inkluderes i den formelle oversikten over Elvis’ utgivelser i perioden 1956 – 1977. For leserne av denne artikkelen vil den offisielle oversikten være velkjent. I denne gjennomgangen kan det dukke opp noen overraskelser og kanskje noen utgivelser man ikke kjente til. For den erfarne samler vil det nok ikke være mye nytt å hente her. Hovedfokuset er lagt til utgivelser fra Europa og Japan. Der det er diskrepans mellom plateomslagene, inkluderes kun omslagsbilder fra de ikke-amerikanske, da de amerikanske gjennom årene har blitt kjent for alle som er interessert i Kongens musikk.

Kartlegging av utgivelsestidspunkt for platene er nærmest i seg selv en egen doktorgradsoppgave, da opplysningene kan variere i vesentlig grad ut i fra hvor man henter de fra. For å unngå en masse feil, har jeg i stedet valgt å ikke fokusere veldig på dette, og forholder meg i hovedsak kun til året for utgivelsen. Selv her vil det sikkert dukke opp en og annen feil. Tilvirkningsprosessen av plater på 50 og 60-tallet var en omstendelig affære. I utgangspunktet sendte USA-divisjonen negativer til de respektive utgivelsesland, der de trykket omslagene basert på disse. I andre deler av verden, som for eksempel Japan, Australia og Sør-Amerika var importkosten på negativer så høy at de i stedet tok bilder av de amerikanske originalomslagene og tilvirket nye negativer. Ergo ble utgivelsestidspunktet for et album i disse delene av verden forskjøvet med flere måneder.

Alternative plateomslag

Avslutningsvis i artikkelen har jeg samlet en del Elvis-utgivelser som kan skilte med andre omslag enn på de amerikanske originalutgivelsene. Noen ganger er forskjellene knapt synlige, andre ganger er omslaget fullstendig endret. Innholdet på disse er uten unntak identisk med den tilsvarende utgivelsen fra den amerikanske katalogen.

En del plateomslag med Elvis har blitt kritisert som fantasiløse og lite kreative, og det med rette. Gjenbruk av bilder, uskarpe bilder, og bilder uten relevans til innholdet er bare noen av syndene plateindustrien har gjort seg skyldig i når det gjelder å behandle Kongens materiale. Albumtitler er et annet problem, for når det gjelder Elvis Presley er det slett ikke uvanlig at en plate med en tittel som Rock’n’Roll Hits inneholder sanger som ”Old Shep” og ”Wooden Heart”. Noe annet man kan oppleve er at et klassisk plateomslag er endret helt uten mål og mening. Et godt eksempel på dette er den engelske utgivelsen av Elvis Golden Records Volume 2 fra 1970. Her valgte man altså å benytte et fullstendig intetsigende fotografi fra sent 60-tall til å pryde forsiden. For meg personlig er det helligbrøde å tukle med et av musikkhistoriens beste og mest legendariske plateomslag; Elvis i gulldress, med teksten ”50 000 000 Elvis Fans Can’t Be Wrong” er og blir albumkunst av ypperste valør. Det var gull i 1959, og det er gull i dag. I seg selv er det en god tanke å lansere Elvis til nye lyttere, men da bør det gjøres med respekt og kjærlighet til originalmaterialet.

Utgivelsesanarkiet

Allerede året etter Elvis Presley’s gjennombrudd i 1956, så vi den spede begynnelsen til det som etter hvert har utviklet seg til det reneste utgivelsesanarki. Ved siden av USA, regnes England, Canada, Tyskland, Frankrike og Japan som de største distributørene av plater. Ikke sjelden ble samme utgivelse med Elvis publisert med forskjellige omslag hos samtlige av disse. Platesamlere opplevde dermed søvndepriverende tilstander allerede fra første dag. Allerede i starten av 70-tallet hadde utgivelser med Elvis fått et slikt omfang at de fleste komplettister måtte innse nederlaget. Samtidig er dette noe av sjarmen; man blir aldri ferdig med Elvis. I det du trodde at du hadde en viss oversikt så dukker det opp noe nytt.

På bruktmarkedet varierer originale vinylplater med Elvis i pris fra rundt 50 lappen til flere tusen kroner, alt avhengig av opplag, platens tilstand og utgivelsesland. Utrolig nok eksisterer det et rikt utvalg originale plater fra 50 og 60-tallet som fremdeles er pakket i plastikk, altså uåpnet! Jeg leste om en svensk platesamler som hadde 2 eksemplarer av alle vinylplatene med Elvis; en til å spille, og en til å bare HA. Uåpnet!

Oversikten nedenfor inneholder de lettest tilgjengelige utgivelsene, men en og annen sjeldenhet har nok sneket seg inn. Albumene er primært hentet fra de store produsentlandene, men noen utgivelser fra mer perifere deler av verden er inkludert. Denne oversikten påberoper seg på ingen måte å være komplett.

For ikke lenge siden leste jeg i det anerkjente magasinet Record Collector om en engelskmann som har lagt ut sin Elvis-kolleksjon for salg. Samlingen inneholder alle Elvis-plater som er utgitt. Noensinne! Jeg siterer; "Jeg har nådd slutten av veien, egentlig. Jeg har bokstavelig talt alt". Videre sier han; ”Jeg vil tro at det er noen der ute som ville kjøpe en samling som har en kopi av hver eneste Singel, LP, CD og Boks som Elvis noensinne har gitt ut". Han konkluderer med; ”Nå, 32 år senere, er jeg fortsatt oppe kvart på fire om morgenen, for å legge inn bud på plater på internett!” Han innrømmer dog i etterkant at det faktisk er en 4-5 utgivelser han mangler! Galskapen lenge leve!

 

I begynnelsen… England 1956 - 1959

Rock'n'Roll No.1 - 1956 - HMV UK

Da den første Lp’en til Elvis ble utgitt av HMV (His Masters Voice) i England juli 1956 (7 måneder i etterkant av USA-utgivelsen), hadde den en annen tittel enn det amerikanske originalalbumet; Rock’n Roll No. 1. Coveret var dog det samme. Innholdet avvek i betydelig grad både i forhold til utvalget av sanger og sammensetningen av disse, sammenlignet med originalutgivelsen. 7 av sporene var tilsvarende originalen fra USA , i tillegg ble det lagt til 3 Sun-singler og 2 RCA-singler ; 1. ”Blue Suede Shoes”, 2. ”I Got A Sweetie” (“I Got A Woman”), 3. ”I'm Counting On You”, 4. ”I'm Left, You're Right, She's Gone”, 5. ”That's All Right”, 6. ”Money Honey”, 7. “Mystery Train”, 8. “I'm Gonna Sit Right Down And Cry (Over You)”, 9. “Tryin' To Get You”, 10. “One Sided Love Affair”, 11. “Lawdy Miss Clawdy”, 12. “ Shake Rattle & Roll”.

Rock'n'Roll No.2 - 1957 - HMV UK

Andre utgivelse fra HMV tilsvarer Elvis’ andre offisielle album som i USA ble døpt Elvis. Først 6 måneder etter at amerikanerne distribuerte platen ut i det hungrige markedet, fikk altså europeerne gleden av samme albumet som ble kalt Rock’n Roll No. 2, som en logisk oppfølger til debutplaten. Innholdet på denne var identisk med originalalbumet fra Statene, men omslaget avvek fullstendig fra originalen.

The Best Of Elvis - 1957 - HMV UK

Tredje og siste utgivelse fra HMV (etter dette tok RCA over distribusjonen også i Europa) var The Best Of Elvis, en utgivelse som ikke har en ”søsterutgivelse” i Statene i det hele tatt. Innholdet på denne var en kombinasjon av de sangene som i USA hadde vært inkludert på debutplaten, men utelatt på HMV versjonen, i en kombinasjon med singleutgivelser. Etterspørselen etter Elvis var enorm, og naturlig nok så HMV ingen grunn til å brenne inne med de sangene de allerede hadde distribusjonsrett til, siden RCA var i ferd med å ta over distribusjonen av Elvis i England. The Best Of Elvis hentet innholdet fra 7 RCA singlekutt, 1 singlespor fra SUN, og 2 spor fra USA-utgaven av debutalbumet; 1. “Heartbreak Hotel”, 2. “I Don't Care If The Sun Don't Shine”, 3. “Blue M oon”, 4. “Tutti Frutti”, 5. “All Shook Up”, 6. “Hound Dog”, 7. “Too Much”, 8. “Any Way You Want Me”, 9. “Don't Be Cruel”, 10. “Playin' For Keeps”.

Loving You - 1957 - RCA UK

Første utgivelse for RCA i England ble Loving You. Denne ble sluppet som en 8 spors 10’ tommer i England, i motsetning til hjemlandets 12 spors LP. Bildet på omslaget var dog identisk med den amerikanske utgaven. Samtlige spor fra selve filmen var inkludert, men ”Blueberry Hill”, ”Have I Told You Lately…”, ”I Need You So” og ”Don’t Leave Me Now” ble utelatt i sammenligning med originalalbumet. Albumet ble utgitt bare 3 måneder etter USA. Etter dette kan det virke som at RCA ble à jour med utgivelsene til Elvis. Etterfølgende utgivelser er i tråd med vanlig utgivelsespolitikk, som i praksis betyr at platene i Europa ble utgitt en måned eller tre i etterkant av USA lanseringen.

Elvis' Christmas Album - 1957 - RCA UK

Andre utgivelse for RCA på de Brittiske øyene ble Elvis’ Christmas Album med et innhold identisk med USA-utgivelsen. Innpakningen var signifikant annerledes, og julestemningen glimret med sitt komplette fravær på dette omslaget.

 

Elvis' Golden Records - 1958 - RCA UK

Det skulle ikke gå lang tid før markedet ble servert enda en samling med Elvis' hits. I mars 1958 ble den nå legendariske Elvis Golden Records sluppet. Heller ikke denne hadde identisk innhold med USA-utgaven, selv om omslag og tittel var identisk. I forhold til originalens 14 spor, ble 4 skiftet ut med andre sanger; 2. ”Loving You” (USA)/ “I Love You Because” (UK), 5. ”Jailhouse Rock” (USA)/ “You’re a Heartbreaker” (UK), 10. ”(Let Me Be Your) Teddy Bear” (USA)/ “I’ll Never Let You Go” (UK), 12. ”Treat Me Nice” (USA)/ ”I Forgot To Remember To Forget” (UK).

Elvis - 1959 - RCA UK

I 1959, mens vår mann avtjente militærtjeneste i Tyskland kom For LP Fans Only ut. I England fikk denne det originale navnet Elvis. Omslagsbildet var det samme på begge utgavene. Engelskmennene ble dog funnet verdig 4 ekstra låter på platen; 6. ”Money Honey”, 7. ”I'm Counting On You”, 13. ”Trying To Get You” og 14. ”Blue Suede Shoes”. Det er denne utgaven som vanligvis benyttes på CD. Da RCA ga ut ”The Original Elvis Presley Collection” i 1996, var det denne engelske utgaven som ble inkludert.

Elvis’ Golden Records Volume 2 - 1959-60 - RCA UK

Da Elvis’ Golden Records Volume 2 ble sluppet i England, unnlot de å ta med undertittelen ”50 000 000 Elvis Fans Can’t Be Wrong”. Begrunnelsen for dette var at Elvis ikke hadde solgt 50 000 0000 plater i det europeiske markedet. En helt unødvendig og dum beslutning etter min mening. Innholdet på platen avvek også fra USA-originalen. For å komplisere det ytterligere valgte de faktisk å inkludere de fire sporene som hadde blitt byttet ut fra Elvis Golden Records på den engelske utgaven av Elvis Golden Records Volume 2; 11. “Loving You”, 12 “(Let Me Be Your) Teddy Bear”, 13. “Jailhouse Rock”, 14 “Treat Me Nice”. Denne engelske utgaven av albumet inkluderte altså 14 spor kontra USA-utgavens 10 spor.

I begynnelsen... Frankrike 1956 - 1959

Good Rockin' Tonight - 1957 - RCA France

I 1957 kom den nå etter hvert legendariske Franske 10’ vinylen Good Rockin’ Tonight. Denne utgivelsen må regnes for å være den aller første Sun-kolleksjonen. Platens 8 spor består av A og B-sider til de 4 første singlene til Elvis fra 1954 og 1955, dog ikke i kronologisk rekkefølge; 1. ”Good Rockin’ Tonight”, 2. ”I Don’t Care If The Sun Don’t Shine”, 3. ”That’s All Right”, 4. ”Blue Moon Of Kentucky”, 5. ”Baby Let’s Play House”, 6. ”I’m Left, You’re Right, She’s Gone”, 7. ”Milkcow Blues Boogie”, 8. ”You’re A Heartbreaker”.

Le Disque D’or d’Elvis Presley - 1958 - RCA France

            Året etter i 1958 kom den første offisielle kompilasjonen med Elvis; Elvis’ Golden Records. En samling hitsingler fra 1956 og 1957. Albumet samlet 8 A-sider og 5 B-sider. Utgivelsen regnes for å være tidenes første Greatest Hits samling i rockens historie. I Frankrike ble denne utgitt med et noe endret omslag, og albumet fikk fransk tittel; Le Disque D’or d’Elvis Presley.

I begynnelsen... Japan 1956 - 1959

Loving You (Japan 1957)

Japan har etter hvert fått en lang tradisjon i å utgi plater med alternative sanger. Nå snakker vi ikke bare om Elvis, men faktisk med de fleste artister. Loving You fra 1957 er en slik utgivelse. Omslaget, som forresten er skikkelig lekkert, avviker fullstendig fra originalomslaget, og setter faktisk originalen fullstendig i skyggen rent visuelt. Albumet ble ikke trykket i noe stort opplag, og den er svært ettertraktet blant samlere. Innholdet er også markant annerledes. Platen inkluderer alle de 7 sporene fra selve filmen, og fyller deretter på med 5 sanger fra diverse RCA singler; 1. “Mean Woman Blues”, 2. “Got A Lot O’ Livin’ To Do”, 3. “Lonesome Cowboy”, 4. “Hot Dog”, 5. “Loving You”, 6. “Party”, 7. “Teddy Bear”, 8. “Jailhouse Rock”, 9. “Treat Me Nice”, 10. “That’s When Your Heartache Begins”, 11. “Have I Told You Lately That I Love You”, 12. “Blueberry Hill”.

Elvis' Christmas Album (Japan 1957)

            Den japanske 57'  utgaven av Elvis’Christmas Album hadde et annet omslag enn den amerikanske utgaven. Innholdet var dog helt identisk.

King Creole (Japan 1958)

Den Japanske utgaven av King Creole hadde et alternativt omslag. Innholdet var identisk med USA utgaven.

Rock Elvis Rock! (Japan 1958)

Rock Elvis Rock! fra 1958 har et omslag helt identisk med Elvis’ Golden Records, men med annen tittel. Jeg kan ikke bekrefte innholdet på denne sjeldne japanske utgivelsen, men mye tyder på at den i alle fall delvis er lik nevnte Elvis’ Golden Records.

Elvis' Golden Records Vol. 2 (Japan 1959)

Den japanske førsteutgaven av Elvis’ Golden Records Volume 2 hadde et fullstendig endret omslag sammenlignet med den amerikanske originalen. Her benyttes faktisk samme bilde som pryder baksiden på den amerikanske utgaven av For LP Fans Only (1959). Innholdet var også vesentlig annerledes, da bare 4 av sangen er tilsvarende den amerikanske utgivelsen; 4 RCA singler inkludert på US utgaven. I tillegg er det inkludert et intervju (ukjent dato), 4 RCA singler, og 3 SUN singler som i USA ble gitt ut på For LP Fans Only (”Blue Moon Of Kentucky” er fra A Date With Elvis); 1. ”I Need Your Love Tonight”, 2. ”A Fool Such As I”, 3. ”Wear My Ring Around Your Neck”, 4. ”I Got Stung”, 5. ”Press Interview With Elvis”, 6. ”I Was The One”, 7. ”Blue Moon Of Kentucky”, 8. ”Lawdy Miss Clawdy”, 9. ”My Baby Left Me”, 10. “Shake Rattle And Roll”, 11. “You’re A Heartbreaker”, 12. “I'm Left, You’re Right, She’s Gone”. Neste og senere utgaver av Elvis Golden Records Volume 2 har omslag identisk med den amerikanske originalutgaven.

I begynnelsen... Australia 1956 - 1959

A Date With Elvis (Australia 1959)

I 1959 ble samlingen A Date With Elvis utgitt. I USA besto denne samlingen av 10 spor. Den australske utgaven kunne skilte med 14 spor, der flere av sporene var byttet om kontra USA-utgaven. Omslaget var nesten identisk. Det eneste som skilte dem var at det på USA utgaven sto oppført sangtitlene på forsiden, noe det ikke gjorde på den australske utgivelsen. Da RCA ga ut ”The Original Elvis Presley Collection” i 1996 var det denne australske utgaven som ble brukt. 6 spor var identiske med USA utgaven (de 3 første sporene på hver side), supplert med 6 spor fra Elvis Presley albumet, 1 Sun singel, og et spor fra Love Me Tender EP’en; 1. ”Blue Moon of Kentucky”, 2. ”Young And Beautiful”, 3. ”(You're So Square) Baby I Don't Care”, 4. ”I Don't Care If the Sun Don't Shine”, 5. ”Tutti Frutti”, 6. ”I'm Gonna Sit Right Down and Cry (Over You)”, 7. ”I Got A Woman”, 8. ”Good Rockin' Tonight”, 9. ”Is It So Strange”, 10. ”We're Gonna Move”, 11. ”Blue Moon”, 12. ”Just Because”, 13. ”One-Sided Love Affair”, 14. ”Let Me”.

I begynnelsen... Sør-Afrika 1956 - 1959

Janis And Elvis (South Africa 1958)

Janis and Elvis er en svært interessant utgivelse. I 1958 ble denne sluppet som en 10’ tommers vinyl i Sør Afrika, med totalt 8 spor; fire sanger med den amerikanske rockabilly-artisten Janis Martin (en av de få kvinnene som fremførte den slags musikk på 50-tallet) og fire sanger med Elvis ”The King Of Rock’n’Roll”. Tom Parker fikk nyss om platen og tok fluksens kontakt med RCA og krevde utgivelsen trukket fra markedet umiddelbart. Han begrunnet dette i to ting; INGEN opptrer sammen med Elvis, og platen skulle i det minste hett ”Elvis og Janis”. Som vi vet var ikke Obersten en person som la to pinner i kors, og trusselen om at de ansvarlige i Sør Afrika skulle saksøkes slik at de og alle etterkommere skulle bli gjeldsslaver for livet, hadde nok en viss effekt. Janis og Elvis ble sluppet en fredag, allerede dagen etter ble platen trukket fra markedet. Interessant er det også å få med seg at Janis ikke en gang var klar over at dette albumet eksisterte før flere år senere; ”Jeg var ikke engang klar at dette Janis og Elvis albumet eksisterte før jeg ble kontaktet av Edward Bayes fra Millersville, Maryland. Han hadde sett meg og inviterte meg til hjem til han for å være på Larry Angelo show, en lokal utstilling i Baltimore. Det var første gang jeg så platen”. Platen er et samleobjekt, og et pent eksemplar må man fort bla opp 15 000 til 20 000 kroner for. RCA ble relansert legitimt i Frankrike for noen år siden. 1. “I'm Left, You're Right, She's Gone” (Elvis), 2. “Ooby Doobey” (Janis), 3. “Milkcow Blues Boogie” (Elvis), 4. “Let's Elope Baby” (Janis), 5. “Baby, Let's Play House” (Elvis), 6. “One More Year To Go” (Janis), 7. “You're a Heartbreaker” (Elvis), 8. “Barefoot Baby” (Janis).

Elvis Presley Rocks (South Africa 1958)

Den Sør-Afrikanske utgivelsen Elvis Presley Rocks er en genuin kuriositet. Denne platen er det vanskelig å finne helt eksakte opplysninger om. Etter mye nettsurfing og finlesning i bøkene mine hadde jeg fremdeles ikke blitt noe klokere. Etter hvert tok jeg kontakt med Livio Monari, grunnleggeren av Italias første Elvis-Fanklubb. Han har skrevet en bok jeg anbefaler for spesielt interesserte om Elvis’ utgivelser mellom 1957 og 1977 (kan bestilles via info@stampalibri.it ) . Han har heller ikke greid å komme over eksakt utgivelsesdato, men han er rimelig sikker på at platen ble sluppet i 1958. Innholdet er vi dog helt sikre på; 6 RCA Singler og 5 SUN Singler fra perioden 1955 til 1958; 1. ”I Got Stung”, 2. ”Doncha' Think It's Time”, 3. ”Milkcow Blues Boogie”, 4. ”Lawdy Miss Clawdy”, 5. ”I'm Left, You're Right, She's Gone”, 6. ”Blue Moon Of Kentucky”, 7. ”One Night”, 8. ”Wear My Ring Around Your Neck”, 9. ”Baby Let's Play House”, 10. ”You're A Heartbreaker”, 11. “My Baby Left Me”, 12. “Let me”.

Jailhouse Rock (South Africa 1958)

            I Usa ble filmmusikken til Jailhouse Rock sluppet på en 5 spors EP. I Sør Afrika fikk man servert en hel LP med de 5 originale sporene i kombinasjon med RCA og SUN singler.

1. “Jailhouse Rock”, 2. “Young and Beautiful”, 3. “I Want To Be Free”, 4. “Don't Leave Me Now”, 5. “Baby I Don't Care”, 6. “Treat Me Nice”, 7. “I Beg Of You”, 8. “Don't”, 9. “Playing For Keeps”, 10. “Shake Rattle and Roll”, 11. “Good Rockin' Tonight”, 12. “I Don't Care If The Sun Don't Shine”. Omslaget var helt identisk med den originale EP fra USA.

I begynnelsen... Chile 1956 - 1959

Elvis Presley (Chile 1956)

Den chilenske Elvis Presley fra 1956 er sjeldenhet. Originalen regnes for å være den mest sjeldne og viktigste vinylplaten fra Sør Amerika noensinne. Den inneholder 3 SUN singler, 5 RCA singler og 2 spor fra Elvis Presley; 1. “Don't Be Cruel”, 2. “Milkcow Blues Boogie”, 3. “Heartbreak Hotel”, 4. “Blue Moon Of Kentucky”, 5. “My Baby Left Me”, 6. “Money Honey”, 7. “Love Me Tender”, 8. “I Forgot To Remember To Forget”, 9. “Hound Dog”, 10. “Just Because”.

Una Cita Con Elvis (Chile 1959)

Una Cita con Elvis er altså den spanske tittelen på A Date With Elvis. Spansktalende land er som kjent flinke til å holde på sitt eget språk. Vi trenger vel ikke å gå lenger enn den forferdelige dubbingen av film. På denne utgaven er til og med titlene på sangene oversatt til Spansk på omslaget. Dette fenomenet er noe vi vil oppdage en rekke ganger når man gjennomgår platekatalogen til Elvis i de spansktalende delene av verden. Som eksempler blir Roustabout til Carrossel de Emocoes, Girls Girls Girls! blir Garotas, Garotas E Mais Garotas, og King Creole blir Balada Sangrenta. Sånn kunne jeg sikkert holdt på i evigheter. Noe av det samme gjelder franske utgivelser, men i noe mindre utstrekning. Som om det ikke er nok Elvis-utgivelser å samle på uten at man i tillegg må ha et titalls eksemplarer av hvert album fra forskjellige deler av verden for å dekke hele katalogen. Jeg er glad for at jeg ikke er en fanatisk komplettisk at Elvis-utgivelser (garantert søvnløs).

Noen eksempler på alternative plateomslag 1957 - 1959

Elvis' Christmas Album (Canada 1957)

            Den amerikanske originalutgaven av Elvis Christmas Album var utformet som et fotoalbum, og forsiden inneholdt underteksten; ”plus an album of new full color photos”. Omslaget til den canadiske utgaven av Elvis’ første julealbum var formet som en vanlig utgivelse, og derfor var originalteksten dekket over med en gullfarget pakkelapp med teksten ”Best Wishes! Elvis Presley”. Innholdet er identisk med den amerikanske utgaven.

Elvis' Christmas Album (New Zealand 1957)

            Innholdet på denne sjeldenheten er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957. Denne vinylen har et nydelig omslag som formelig oser av julestemning. Skal du gi denne som julegave til noen du er glad i, så har jeg sett den til salgs for rundt 2000 USD (12 000,- kr).

Elvis' Christmas Album (USA 1958 (1959?))

            Ny offisiell utgave av Elvis' Christmas Album. Denne gangen med et nytt omslag. Dette omslaget er betydelig mindre kjent enn utgaven fra 1957, til tross for at det var denne utgaven som ble sluppet på nytt i 1964.
Innholdet var identisk med albumet fra 1957. Denne utgaven har aldri offisielt blitt sluppet på CD. Elvisrecords.us mener å kunne bevise at riktig utgivelsesdato på denne andreutgaven av Elvis’ Christmas Album er november 1959. Jeg oppfatter argumentasjonen som saklig og korrekt. Gå inn på siden og avgjør selv.