Easter

  • We must assume that the Presley family celebrated Easter during Elvis’ younger years. It is also evident that Elvis and his family gathered for Easter the first couple of years after he became a professional artist. In the 60's the pattern changed. Due to a hectic program and a resilient focus on filming, Elvis was away from home and busy with work during Easter. In the 70’s Elvis usually had a break around Easter. Only twice during his career Elvis held a show on Easter Sunday; in 1973 (Phoenix, Arizona) and in 1975 (Hilton Hotel, Las Vegas).

    The date indicates the Easter Sunday of that actual year.

  • Vi må anta at Presley-familien feiret påskehøytiden under oppvekstårene til Elvis. Det kommer også tydelig frem at Elvis og familien markerte påsken de første årene han var profesjonell artist. På 60-tallet endret mønsteret seg. På grunn av et hektisk program og stort fokus på filminnspillinger hendte det ofte at Elvis faktisk var borte fra hjemmet og fullt opptatt med jobb i påsken. På 70-tallet hadde Elvis som regel fri rundt påsketider. Bare to ganger holdt Elvis et show på selve påskesøndagen; i 1973 (Phoenix, Arizona) og i 1975 (Hilton Hotel, Las Vegas).

    Datoen indikerer påskesøndagen det aktuelle året.

How Elvis celebrated Easter between '54-'77

April 18, 1954: The Presley family had invited Dixie Locke, Elvis’ girlfriend at the time, over for Easter dinner.

April 10, 1955: Elvis was in the middle of a busy concert schedule. The day before he performed live at the Louisiana Hayride in Shreveport. Three days later he performed in Breckenridge, Texas. Elvis were probably at home to celebrate Easter Sunday.

April 1, 1956: On this day Elvis left for San Diego to prepare for his appearance on the Milton Berle Show that would take place only two days later. The day before Elvis had performed live at the Louisiana Hayride in Shreveport.

April 21, 1957: On Easter Sunday Elvis and Yvonne Lime went to church for the first time in a long time. After the service Elvis told the Reverend: «I am the most miserable young man you have ever seen. I have got more money than I can ever spend. I have thousands of fans out there, and I have a lot of people who call themselves my friends, but I am miserable».

April 6, 1958: Elvis was serving at Fort Hood in Killeen, Texas at the time. We don’t know exactly how he spent his Easter Sunday.

March 29, 1959: Elvis was serving abroad in Germany at the time. We don’t know exactly how he spent his Easter Sunday.

April 17, 1960: Elvis and Anita Wood attended an Easter service at the First Assembly of God Church, but were forced to leave when their presence caused a disruption.

April 2, 1961: Elvis was filming Blue Hawaii on location in Hawaii during Easter this year. At the same time, while Elvis was away, an extensive renovation inside Graceland took place.

April 22, 1962: Elvis was filming Girls! Girls! Girls! on location in Hawaii during Easter this year.

April 14, 1963: Elvis probably spent Easter at Graceland together with Priscilla. Priscilla had moved permanently to Memphis just one and a half month earlier.

March 29, 1964: Elvis was filming Roustabout in California during Easter this year.

April 18, 1965: Elvis was still on the film-set of Harum Scarum in California. His work with the movie ended the next day. RCA released a special Easter-single this year; “Crying In The Chapel”. The five year old recording of this gospel song hit #3 on the Billboard chart, and #1 on the UK singles chart.

April 10, 1966: Elvis had completed his work with the movie Spinout just two days earlier. We don’t know exactly how he spent his Easter Sunday.

March 26, 1967: Elvis was filming Clambake in California during Easter this year. His 23rd movie Easy Come, Easy Go had opened nationwide just before Easter. Elvis was very busy with his new Circle G ranch during this period. One month later on May 1st he and Priscilla got married in Las Vegas.

April 14, 1968: Elvis and Priscilla spent Easter in Palm Springs at their new rental house on Camino Del Norte.

April 6, 1969: Elvis was spending Easter at Graceland preparing the songs for his upcoming comeback season at the International Hotel in Las Vegas.

March 29, 1970: Elvis spent Easter time traveling back and forth between Los Angeles, Palm Springs and Las Vegas, never staying at each location more than a couple of days. Elvis and Priscilla bought a house at 845 Chino Canyon in Palm Springs just a few days later.

April 11, 1971: Elvis, Priscilla and friends spent the Easter in Palm Springs. Priscilla and Joanie Esposito organized an Easter egg hunt this day.

April 2, 1972: We are uncertain how Elvis celebrated Easter this year. The 30th and 31st of March, MGM filmed a studio session in Hollywood for the planned documentary Elvis On Tour. Three days later Elvis opened his April tour in Buffalo, New York. Portions of this tour were also filmed by MGM to be included in the movie Elvis On Tour.

April 22, 1973: Elvis performed at the Veterans Memorial Coliseum in Phoenix, Arizona. After the show he returned to his house in Los Angeles.

April 14, 1974: Elvis stayed home at Graceland during Easter, attending the movie theatre almost every night.

March 30, 1975: Elvis performed at the Hilton Hotel in Las Vegas during Easter. This season opened on March 18th and lasted to April 1st.

April 18, 1976: Elvis stayed home at Graceland during Easter. Three days later he opened a week-long tour in Kansas City, Missouri.

April 10, 1977: Even this Easter Elvis stayed home at Graceland. He had been hospitalized between April 1st and April 5th, and was recuperating after what reportedly were some breathing difficulties. Just 3 months later Elvis died in his bathroom at Graceland.

Slik feiret Elvis Påsken i årene '54-'77

18. april 1954: Presley-familien hadde invitert Dixie Locke, som på denne tiden var Elvis’ kjæreste, over til påskemiddag.

10. april 1955: Elvis var midt i en hektisk periode. Kvelden i forvegen hadde han opptrådt på Louisiana Hayride i Shreveport. Tre dager senere holdt han en konsert i Breckenridge, Texas. Elvis var mest trolig hjemme noen dager i påsken.

1. april 1956: Denne dagen reiste Elvis til San Diego for å begynne forberedelsene til sin opptreden på Milton Berle Show som skulle finne sted bare to dager senere. Dagen i forvegen hadde Elvis opptrådt på Louisiana Hayride i Shreveport.

21. april 1957: Denne påskesøndagen tok Elvis med seg Yvonne Lime på gudstjeneste i kirken. Etter gudstjenesten skal Elvis ha fortalt Pastoren; «Jeg er den mest ulykkelige mann du noen gang har truffet. Jeg har mer penger enn jeg noen gang kan klare å bruke opp. Jeg har tusenvis av fans der ute, og masse mennesker som kaller seg mine venner, men jeg er ulykkelig».

6. april 1958: På denne tiden avtjente Elvis militærtjeneste ved Fort Hood i Killeen, Texas. Vi vet ikke eksakt hva Elvis gjorde på påskesøndagen.

29. mars 1959: På denne tiden avtjente Elvis militærtjeneste i Tyskland. Vi vet ikke eksakt hva Elvis gjorde på påskesøndagen.

17. april 1960: Elvis og Anita Wood deltok på en påskegudstjeneste i First Assembly of God Church, men Elvis’ nærvær skapte tilnærmet kaos i forsamlingen, så han valgte å forlate lokalet.

2. april 1961: Elvis befant seg på Hawaii der filmingen av Blue Hawaii fant sted i påsken dette året. Samtidig, mens Elvis var borte, ble det utført omfattende renovasjonsarbeider på Graceland.

22. april 1962: Elvis befant seg på Hawaii der filmingen av Girls! Girls! Girls! fant sted i påsken dette året.

14. april 1963: Antageligvis tilbrakte Elvis påsken hjemme på Graceland sammen med Priscilla. Priscilla hadde flyttet permanent til Memphis bare en og en halv måned tidligere.

29. mars 1964: Elvis befant seg i California der filmingen av Roustabout fant sted i påsken dette året.

18. april 1965: Elvis befant seg fremdeles på filmsettet til Harum Scarum i California. Arbeidet med filmen ble avsluttet dagen etter. RCA ga ut en spesiell påskesingel dette året; «Crying In The Chapel». Den fem år gamle innspillingen av gospelhymnen nådde #3 på Billboardlisten og #1 på hitlisten i England.

10. april 1966: Elvis hadde fullført sitt arbeid med filmen Spinout bare to dager tidligere. Vi vet ikke eksakt hva Elvis gjorde denne påskesøndagen.

26. mars 1967: Elvis var midt i arbeidet med filmen Clambake denne påsken. Hans 23. film i rekken, Easy Come, Easy Go, hadde nettopp hatt première i USA. I denne perioden var Elvis svært opptatt med sitt nyeste innkjøp; ranchen Circle G. En måned etter påsken giftet Elvis og Priscilla seg i Las Vegas.

14. april 1968: Elvis og Priscilla tilbrakte påskehøytiden i Palm Springs der de hadde leid et hus på Camino Del Norte.

6. april 1969: Elvis feiret påskehøytiden på Graceland dette året. Det meste av tiden brukte han til å forberede sanger til sin kommende sesong i Las Vegas.

29. mars 1970: Elvis tilbrakte påsken pendlende mellom Los Angeles, Palm Springs og Las Vegas. Han oppholdt seg aldri på samme sted mer enn et par dager om gangen. Rett etter påskehøytiden kjøpte Elvis og Priscilla et hus på 845 Chino Canyon i Palm Springs.

11. april 1971: Elvis, Priscilla og flere av vennene deres feiret påsken i Palm Springs. Priscilla og Joanie Esposito organiserte en «eggjakt» denne dagen.

2. april 1972: Vi er usikre på hvordan Elvis feiret påskehøytiden dette året. Den 30. og 31. mars hadde MGM filmet en studiosesjon i Hollywood for den planlagte dokumentaren Elvis On Tour. Tre dager senere sto Elvis på scenen i Buffalo, New York for å åpne sin aprilturné. Deler av denne turnéen ble også filmet av MGM, og senere inkludert i filmen Elvis On Tour.

22. april 1973: Elvis avholdt en konsert i Phoenix, Arizona. Etter konserten returnerte Elvis til eiendommen sin i Los Angeles.

14. april 1974: Elvis tilbrakte påskehøytiden hjemme på Graceland. Han og vennene tittet på filmer nesten hver kveld.

30. mars 1975: Elvis opptrådte på Hilton Hotel i Las Vegas denne påsken. Denne sesongen hadde åpnet 18. mars, og varte til 1. april.

18. april 1976: Elvis tilbrakte påskehøytiden hjemme på Graceland. Tre dager senere åpnet han en ukes lang turné i Kansas City, Missouri.

10. april 1977: Den siste påsken Elvis levde tilbrakte han hjemme på Graceland. Han hadde vært innlagt på sykehus fra 1. til 5. april på grunn av det som skal ha vært pustebesvær. Bare tre måneder senere døde Elvis i sitt hjem.

Sources; “Elvis: Day By Day” – Peter Guralnick, Ernst Jørgensen / “Last Train To Memphis” – Peter Guralnick / “Careless Love” – Peter Guralnick