16. feb, 2013

New DVD; Elvis: King Forever

Voulez Vous Music har annonsert en ny DVD-utgivelse; Elvis: King Forever. Denne inneholder en 45 minutters dokumentar fra 1993. Utgivelsesdato er satt til 5. april.


Voulez Vous Music has announced a new DVD-release; Elvis: King Forever. This includes a 45 minute documentary made in 1993. Due for release April 5th.

 

Source; Amazon