24. jan, 2013

Madison Square Garden June 9th, 1972

Se dette nydelige filmopptaket fra Madison Square Garden 9. juni 1972 (åpningsshowet). Lyden er hentet fra kveldsshowet dagen etter den 10. juni. / Look at this great video from Madison Square Garden June 9, 1972 (Opening Show). The sound is taken from the Evening Show June the 10th.