16. jan, 2013

Elvis on Kindle

Vet du hva Kindle er? Hvis ikke, så skal jeg gi dere en liten introduksjon her; Det er Amazons system for elektroniske bøker. I utgangspunktet var det ment for Amazons egne lesebrett, kalt Kindle. Nå er det mulig å laste ned en applikasjon på ditt vanlige nettbrett (for eksempel iPad), og vips, så kan du kjøpe billige bøker. Bøkene du har kjøpt på Amazon Kindle lagres via «Clouding-tjenester», noe som betyr at du har med deg hele Kindle-biblioteket overalt. Per i dag er det over 240 bok-titler relatert til Elvis. Blant annet finner du bøkene til Guralnick og Nash. Det som nesten er mer spennende er at du kan finne en del titler som ikke blir utgitt i vanlig bok-form. Kindle-konseptet vil etter min mening fungere dårlig i forhold til praktbøker som Elvis Files etc, men i forhold til tekst-bøker fungerer dette konseptet utmerket. På Amazon (USA) ligger prisene fra ca. 17,- til 115,- kroner (3 – 20 USD). Elvis på Amazon Kindle.

Bare siden nyttår har Amazon utgitt 5 nye Elvis-bøker på Kindle, som ikke er utgitt i vanlig bok-form! Elvis Presley: My Second Chance (Bruce Portmann) (Jan 5, 2013) - Elvis Presley Biography - The King of Rock and Roll - (Lord N Highness W) (Jan 11, 2013) - Sir Elton John Demeans Elvis Presley: The Truth About EP's 1976 Largo, Maryland Stage Performance... At Last! (Darrin Lee and Phil Gelormine) (Jan 12, 2013) - Elvis Presley At The Hilton In January 1973 -"Out Of It" On Prescription Medication? (Darrin Lee) (Jan 13, 2013) - Elvis - The October 1973 Hospitalization & Demerol Addiction: Unpublished Facts Clear The Presley Name (Darrin Lee and Keith Alverson) (Jan 14, 2013)

Om litt vil det dukke opp et eget kapittel (Elvis eBooks) her på ELVIS and his MUSIC, med anmeldelser av de e-Bøkene jeg selv har kjøpt (og lest).


Do you know what Kindle is? If not, then I'll give you a little background here; It's Amazon's own system for electronic books. Basically it was supposed to only work on Amazon's own tablet, called Kindle. Now, it is possible to download an app on your standard tablet (such as iPad), and voila, you can buy cheap books without the Kindle. The books you buy on Amazon Kindle are saved through a "Clouding Service", which means that you have your entire Kindle library with you everywhere. As of today there are over 240 titles related to Elvis. You can also find books by well-known writers as Guralnick and Nash. What is more exciting is that you can find several titles that are not published as regular books. The Kindle concept, in my opinion, work poorly in terms of luxury books such as Elvis Files etc, but compared to pure text-books this concept works very well. On Amazon (US) the prizes varies from 3 – 20 USD. Elvis on Amazon Kindle.

Since the beginning of January Amazon has released 5 new Elvis books on Kindle, which is not published as usual books! Elvis Presley: My Second Chance (Bruce Portmann) (Jan 5, 2013) - Elvis Presley Biography - The King of Rock and Roll - (Lord N Highness W) (Jan 11, 2013) - Sir Elton John Demeans Elvis Presley: The Truth About EP's 1976 Largo, Maryland Stage Performance... At Last! (Darrin Lee and Phil Gelormine) (Jan 12, 2013) - Elvis Presley At The Hilton In January 1973 -"Out Of It" On Prescription Medication? (Darrin Lee) (Jan 13, 2013) - Elvis - The October 1973 Hospitalization & Demerol Addiction: Unpublished Facts Clear The Presley Name (Darrin Lee and Keith Alverson) (Jan 14, 2013)

Soon I will introduce a new section (Elvis eBooks) here on ELVIS and his MUSIC, with reviews of the eBooks I have bought (and read) so far.