10. nov, 2012

Ny DVD-R utgivelse; Elvis Duets

Den uoffisielle DVD-utgivelsen Elvis Duets inneholder opptak av diverse duetter Elvis gjorde i sin karriere. Det meste er hentet fra filmer, men den inneholder også duetter produsert etter 1977, slik som In The Ghetto med Lisa-Marie og If I Can Dream med Celine Dion.


The unofficial DVD release Elvis Duets contains videos of various duets Elvis did during his career. Most recordings are taken from the movies, but it also contains duets produced after 1977, such as In The Ghetto by Lisa-Marie and If I Can Dream by Celine Dion.

 

Source; EIN