14. okt, 2012

Flere juleplater!

Som vanlig oversvømmes vi av mer eller mindre unødvendige juleplater med Elvis på denne tiden av året. Disky Label ga ut White Christmas 28. september. Innholdet er identisk med den klassiske Elvis’ Christmas Album fra 1957.


As usual we’re flooded with more and less unnecessary holiday releases with Elvis this time of year. The Disky Label released White Christmas 28th of September. The content are identical with that on Elvis’ Christmas Album, released in 1957.

 

Source; Elvis Info's