5. okt, 2012

Elvis Files Volume 6 & 7 - Kommer i 2013!

Folkene bak den fantastiske bokserien Elvis Files har laget en «flyer» for de to bøkene som kommer til neste år; Volume 6 & 7. Disse to bøkene tar for seg perioden 1971 til 1977.


The people behind the amazing book series Elvis Files has made this flyer for the forthcoming 2013 issues; Volume 6 & 7. These volumes will cover the period 1971 to 1977.

 

Source; Flaming Star