6. sep, 2017

New Book; Elvis: The Movies

Erik Lorentzen / KJ Consulting has announced a new book-release; Elvis: The Movies. The book is written by Alan Hanson and will include several unseen photos.


Erik Lorentzen / KJ Consulting har annonsert en ny bok-utgivelse; Elvis: The Movies. Boken er skrevet av Alan Hanson og vil inneholde flere tidligere upubliserte bilder.

Source; FECC