16. feb, 2017

New CD Box Set; Platinum

Sony Music has announced a new 4CD Box for release on March 24; Platinum: A Life in Music. This is a budget re-release of the box set originally released in 1997.


Sony Music har annonsert en ny 4CD boks; Platinum: A Life in Music. Dette er en reutgivelse av CD-boksen som ble utgitt i 1997. Denne slippes 24.mars.

Source; Sony Music