19. aug, 2012

I Am A Elvis Fan!

Så langt har det kommet 4 utgaver av den offisielle Elvis samlingen I Am An Elvis Fan. Både USA (Worldwide), Australia, New Zealand og Japan har hatt egne avstemninger på internett over hvilke låter som skulle inkluderes.


So far there have been four editions of the Official Elvis collection I Am an Elvis Fan. Both the US (World Wide), Australia, New Zealand and Japan have had their own internet polls on which songs that should be included.

 

Source; Amazon