19. aug, 2012

Høstens Bokskred har begynt!

Flere nye bøker blir utgitt i disse dager; Joseph Tunzi og Jat productions gir endelig ut Elvis ’69. Don Cusic har skrevet Elvis and Nashville. Sean O’Neal har laget Collecting Elvis Presley: The 1950s. Boken som Nick Adams påbegynte, men aldri fikk gjort ferdig; The Rebel & The King blir endelig utgitt.


Several new books are being published these days; Joseph Tunzi and Jat Productions finally release the book Elvis '69. Don Cusic has written Elvis and Nashville. Sean O'Neal has written Collecting Elvis Presley: The 1950s. The book that Nick Adams started but never got finished; The Rebel & The King is finally released.

 

Source; EIN - Elvis Infos - Elvis News - Flaming Star - Amazon