20. okt, 2016

New Book announced; The World of Follow That Dream Records

KJ Consulting and Erik Lorentzen has announced a new book set written by Keith Flynn and friends; The World of Follow That Dream Records. This 1200 pages, hardbound three book set will contain an overview of all the FTD-releases to date. Due for release in time for Christmas.


KJ Consulting og Erik Lorentzen har annonsert et nytt bokverk skrevet av blant annet Keith Flynn; The World of Follow That Dream Records. Denne 1200-siders innbundne 3-binds utgivelsen vil inneholde en gjennomgang av alle FTD-utgivelsene til dags dato. Boken skal etter sigende slippes før jul.

Source; The Elvis Files Facebook