28. aug, 2016

New book announced; Elvis June ‘72

Pål Granlund and FTD has announced a new book focusing on Elvis in Madison Square Garden and the June tour of 1972: Elvis June ’72. It is not yet decided an exact date for release.


Pål Granlund og FTD har annonsert en ny bok med fokus på Elvis i Madison Square Graden og juniturneen i 1972; Elvis June ’72. Det er foreløpig uavklart eksakt når boken slippes.

Source: Pål Granlund