8. jul, 2012

Ny CD; The Graceland 1976 Masters

Retro Audio gir ut Elvis’ sesjoner på Graceland i 1976 på en ny CD; Audiophile Edition Vol. 1. Dette skal i følge utgiveren gi lytteren en ny sonisk opplevelse av dette materialet.


Retro Audio releases Elvis’ Graceland sessions from 1976 on a new CD: Audiophile Edition Vol. 1. This should, according to the publisher give the listener a new sonic experience of this material.

 

Source; Elvis Day By Day