1. jul, 2012

Ny Wertheimer bok!

Taschen GmbH har annonsert at de gir ut Elvis and the Birth of Rock and Roll av Alfred Wertheimer den 1. September 2012. Boken kommer i et begrenset opplag på 1500 eksemplarer, og alle er signert av Wertheimer. Nesten halvparten av bildene er tidligere upublisert. Prisen på boken hos Amazon er 450 Pund (over 4000,- kroner)!


On 1 September 2012, Taschen GmbH releases Elvis and the Birth of Rock and Roll by Alfred Wertheimer. This Collector's Edition comes in A limited 1,500 copies, all signed by Wertheimer. Nearly half of the photographs in this book have never been published before. The retail price on Amazon UK is 450 pounds.

 

Source; Amazon