31. mar, 2016

New Book; Elvis at the Tupelo

Erik Lorentzen has announced a new book sequence “Gold Standard Series” with focus on highlights in Elvis’ wonderful career. The second of two new releases is ELVIS AT THE (Mississippi-Alabama Fair and Dairy Show) TUPELO. More info when available.


Erik Lorentzen har annonsert en ny serie med bøker som fokuserer på høydepunkt i karrieren til Elvis; «Gold Standard Series». Den andre av de to annonserte utgivelsene heterELVIS AT THE (Mississippi-Alabama Fair and Dairy Show) TUPELO. Vi kommer med mer informasjon etter hvert.

Source; Elvis Files Facebook