15. jun, 2012

Nytt Flaming Star ute nå!

Den norske Elvis Fanklubben Flaming Star overgår seg selv denne gangen; Nytt 100 siders magasin, spekket med artikler og bilder. Det beste nummeret fra klubben til dags dato!


The Norwegian Elvis fan club Flaming Star surpasses itself this time; a new 100-page magazine packed with articles and photos. This is the best issue from the club to date!