7. jun, 2012

Ny DVD; The Elvis Collection Maestros From The Vaults

Anvill har annonsert en ny 3DVD-kolleksjon; The Elvis Collection Maestros From The Vaults. Utgivelsen inneholder intervjuer og opptak fra TV-showene fra 50-tallet. Utgivelsesdato er satt til 13. juli.


The Anvill Label has announced a new 3DVD collection due for release 13. July; The Elvis Collection Maestros From The Vaults. This documentary contain interviews and clips from the 50s TV shows.

 

Source; Elvis Info's