5. jun, 2012

Ny CD; Elvis By Request

Sony Music Australia har annonsert utgivelsen Elvis By Request 16. august 2012. Denne samlingen skal inneholde sanger stemt frem av australske Elvis fans. Konseptet er med andre ord helt likt det som er tenkt med den internasjonale CD-utgivelsen I Am An Elvis Fan.


Sony Music Australia has announced the release Elvis By Request 16. August 2012. This collection will contain songs voted for by Australian Elvis fans. This concept is an exact copy of the international CD release I Am An Elvis Fan.

 

Source; EIN