6. okt, 2015

Re-release; The Profile

The Profile Series label has announced a re-released of their 2CD Elvis Presley: The Profile. This set was initially released last October, and contains a combination of well-known songs and interviews. Due for release on October 30.


Profile Series har annonsert en reutgivelse av 2CD’en Elvis Presley: The Profile. Denne ble opprinnelig sluppet i oktober 2014, og inneholder en kombinasjon av velkjente sanger og intervjuer. Denne slippes 30. oktober.

Source; Amazon