7. sep, 2015

New FTD CD: Live a Little, Love a Little

FTD has announced a new 7’’ CD in the series «Classic Albums Serie»; Live a Little, Love a Little. This single CD contains the four movie songs, and selected outtakes. Track list not final yet.


FTD har annonsert en ny 7’’ CD i sin serie med klassiske album; Live a Little, Love a Little. Denne inneholder de fire sangene fra filmen pluss utvalgte outtakes. Sporlisten er ikke annonsert ennå.

Source; FECC