15. aug, 2015

New Elvis Box Set In the Works (?)

Posted today on the FECC website, "Roger Semon, SONY's John Jackson and Rob Santos were on Elvis Radio. They said they had a big announcement to make about a mammoth box set that was being worked on. They're working on a project to commemorate the 60th anniversary of Elvis' RCA contract of November 1955. The set will include replicas of every album released in Elvis' lifetime and a 300 page book. No word on how much this will cost yet." Presumed Release Date November 2015.


Hentet fra nettsiden FECC; "Roger Semon, SONYs John Jackson og Rob Santos opptrådte på Elvis Radio. De kunne fortelle om en mammut boks som er under produksjon. De arbeider med et prosjekt for å minnes 60-årsdagen for Elvis' RCA kontrakt fra november 1955. Settet vil inneholde hvert eneste album utgitt mellom 1956 til 1977 og en 300 siders bok. Det foreligger ingen informasjon om pris". Utgivelsesdato antas å være i november.

Source; FECC - EIN