22. jul, 2015

Frankie and Johnny Soundtrack

It seems that this CD of the remastered Frankie and Johnny soundtrack slipped through us somehow. It was released on June 23 by the All Media Supply label (on license from Sony Music). The content is identical with the original album released in 1966.


Denne remastrede utgaven av Frankie and Johnny fikk vi ikke med oss når den ble sluppet den 23. juni av All Media Supply (på lisens fra Sony Music). Innholdet er tilsvarende originalen fra 1966.

Source; The King’s World - Amazon