9. jul, 2015

New book; Elvis Encore Performance V

Joseph A. Tunzi and Jat Publishing has announced a new book; Elvis Encore Performance V. This new book includes pictures from Chicago 1957. At the same time it seems like the earlier announced book The Definitive Vinyl Artwork of Elvis Presley 1956-1977 now finally are out!


Joseph A. Tunzi og Jat Publishing har annonsert en ny bok; Elvis Encore Performance V. Denne inneholder bilder fra Chicago 1957. Samtidig ser nå ut som om hans tidligere annonserte bok The Definitive Vinyl Artwork of Elvis Presley 1956-1977 endelig er ute!

Source; Jat Publishing