28. apr, 2012

Enda flere Flashlight Records utgivelser på gang! Part 1

Lavpris selskapet Flashlight kommer med 3 nye utgivelser i mai. I likhet med de allerede annonserte Flaming Star/ Kid Galahad og Jailhouse Rock utgivelsene som slippes mai, er det utgivelser med alternative tagninger og versjoner, som står på plakaten. Loving You (The Alternate Album) inneholder mastere, filmversjoner og alternative tagninger.


The budget label Flashlight Records has announced 3 new releases in May. As with the already announced Flaming Star / Kid Galahad and Jailhouse Rock CDs, released in May, these releases contain alternate takes and versions. Loving You (The Alternate Album) contains masters, movie versions and alternate takes.

 

Source; Amazon