25. apr, 2012

Nytt magasin lanseres i september; The Elvis Files Magazine

På grunn av den store interessen rundt bokserien The Elvis Files har forfatteren Erik Lorentzen valgt å lansere et nytt magasin; The Elvis Files Magazine. Første nummer er planlagt for utgivelse i september 2012, og magasinet vil også inneholde bilder og artikler som ikke er brukt i bokserien.


Due to the great interest in the book series The Elvis Files has author Erik Lorentzen decided to launch a new magazine; The Elvis Files Magazine. First issue will be published in September 2012, and it will also include photos and articles that haven't been used in the book series.

Source; EIN