14. mai, 2015

The Elvis Files Magazine Issue 12 due in June

This is the cover of the upcoming June-issue (#12) of the excellent Elvis Files Magazine. As always the magazine will includes interesting articles and unseen photos.


Dette er omslaget til det kommende juni-nummeret (#12) av det flotte Elvis Files Magazine. Som alltid vil magasinet inneholde interessante artikler og tidligere upubliserte fotografier.

Source; Elvis Files Facebook