16. apr, 2015

The Elvis Files Volume 7 & 8

The Elvis Files team has announced The Elvis Files Volume 7 for release in August. An Elvis Files Volume 8 is now announced. Elvis was so busy touring his last years so it is not possible to make these four years into just one volume.


Elvis Files har annonsert at The Elvis Files Volume 7 vil bli sluppet i august. Elvis turnerte så aktivt de siste årene, slik at det ble vanskelig å få presset de fire siste årene inn i en bok, derfor er en Volume 8 nå annonsert.

Source; Elvis Day By Day