24. feb, 2015

New DVD; 80 Jahre Elvis Presley

The German VZ-Handelsgesellschaft mbH has announced a new DVD; 80 Jahre Elvis Presley. This documentary last for 65 minutes, and is due for release today (February 24).


Det tyske selskapet VZ-Handelsgesellschaft mbH har annonsert en ny DVD; 80 Jahre Elvis Presley. Denne dokumentaren, som har spilletid på 65 minutter, slippes i dag (24. februar).

Source; The King’s World