18. des, 2014

New CD/DVD; Love Me Tender

MCP Sound & Media has announced a new CD/DVD release; Love Me Tender. We’re not sure about the content yet. Due for release on January 2, 2015.


MCP Sound & Media har annonsert en ny CD/DVD-utgivelse; Love Me Tender. Vi er foreløpig ikke kjent med innholdet. Denne slippes 2. januar 2015.

Source; Amazon