15. des, 2014

New Colored Vinyl Released

Newbury Comics has announced a pink and green colored vinyl of Elvis’ debut album; Elvis Presley. This comes in a limited edition of 903 copies, and will be released on December 16th in the US.


Newbury Comics har annonsert en ny rosa og grønn farget vinyl av Elvis’ debutalbum; Elvis Presley. Denne kommer i et begrenset opplag på 903 eksemplarer og slippes den 16. desember i USA.

Source; The King’s World – Elvis Aktuell