16. nov, 2014

Ultimate Elvis slipcase

This is the slipcase that holds the three volumes of the Ultimate Elvis books. Will be released before Christmas.


Dette er forsiden til slipcase-boksen som inneholder de tre volumene av Ultimate Elvis. Bøkene vil bli sluppet før jul.

Source; Flaming Star