1. nov, 2014

New CD-box; Elvis 80

SME Media (Sony Music) has announced a new 3CD box-set for release on November 28th; Elvis 80.


SME Media (Sony Music) har annonsert en ny 3CD-boks for utgivelse den 28. november; Elvis 80.

Source; Elvis Aktuell - Amazon