26. okt, 2014

New cover for Viva Las Vegas

FTD has printed a new cover for the Viva Las Vegas CD. The spine now says ELVIS PRESLEY, not just ELVIS. The cover shot has brighter coloring and a longer shot of Elvis, and you can see the helmet in full (Elvis with blue background not green). The text has a different coloring; the original was yellow & black, now it is white & black.


FTD har trykket et nytt omslag til sin Viva Las Vegas CD. På ryggen står det nå ELVIS PRESLEY, ikke bare ELVIS. Fotografiet på forsiden har nå en lysere farge og et større omfang, og man kan se hjelmen i sin helhet (blå bakgrunn og ikke lenger grønn). Teksten har en annen farge; den opprinnelige var gul og svart, nå er den hvit og svart.

Source; FECC