24. mar, 2012

This Is Elvis Presley: Lydbok

Newbury Press gir ut en seks-platers lydbok; This Is Elvis Presley. Utgivelsesdatoen vil bli annonsert senere. I pressemeldingen heter det; "Denne første utgivelsen er en del av årsmarkeringen for 2012, skapt av Newbury Press for Elvis-fans som ønsker å lære mer om sin store helt. Det har tatt oss tre år å forberede utgivelsen som vil innbefatte materiale om Elvis' liv som sjeldent blir skrevet om. Prosjektet er nøye overvåket og verifisert av Elvis' høyre hånd og road-manager; Diamond Joe Esposito."


Newbury Press releases a six-disc audiobook; This Is Elvis Presley. The release-date will be announced later. From the press release: "This volume 1 is part of the 2012 Anniversary tribute, created by Newbury Press for Elvis fans that would like to learn more about their hero Elvis Presley. Taking three years to create, the tribute series audiobook encompasses areas of Elvis' life that have been rarely explored or written about. Carefully researched, and verified by Elvis' right hand man and road manager Diamond Joe Esposito, the information contained in the set will meet the approval of most discerning fans."