7. okt, 2014

Trouble in the “FTD Paradise”?

After a great start to this year with the glorious book (w/ CD) Something for the Girls it seems that the FTD company has begun to struggle with small (and sometimes more serious) mistakes.

It all began with the release of the classic album Elvis and the concert release Destination USA in March. The former contained an unnecessary error on the back cover. All 10 tracks on CD2 were listed with the same running time (2:46). It turns out that none of the songs have this running time. On the first batch of the release Destination USA CD1 contained two tracks that were not from that the actual dinner show in Las Vegas on September 4, 1972 at all. These tracks were actually taken from another FTD release; Sold Out! In this situation the label corrected the mistake by sending out a replacement CD with the appropriate recordings. If this were not enough, the accompanying booklet was filled with typos and factual errors. Both releases have also (justly) been criticized for little running time and strange choices of songs on CD2.

It seems that the quality control has been well present when it comes to the May and June releases (Love Me Tender / Memphis to Nashville ’61 / The Return to Vegas). There’s none significant errors to be found. Some people may wonder why the label chose to use a master tape that was intended for a vinyl release on the The Return to Vegas CD. I can however live with that.

Regrettably we are back in the wilderness when it comes to the September releases… the mistakes are back in abundance. On CD2 of Elvis For Everyone it has once again snuck in a completely unnecessary mistake in the form of a misspelling of one of the tracks. On the CD-record it is written "Forgive Me Never". It should have been "Forget Me Never". On the accompanying CD to the book Best of British - The RCA Years 1957-1959 it is once again a misprint. It is written "The HMV Years". It should have been "The RCA Years". What is far worse is that the last track on the CD is a fake track. It is listed as "Elvis' Answer Machine"… it is in fact derived from the interview "The Truth About Me" (August 22, 1956). It is not at all a genuine recording of Elvis' answering machine.

I'm a big admirer of FTD and I nourish the deepest respect for both Ernst Jorgensen and Roger Semon. Anyway, I must be allowed to say that it is time to raise the bar. This label is directed solely against a small market Elvis fanatics and I expect quality in all aspects. FTD are also quite expensive in comparison with releases aimed at the mass market. I hope that the people behind FTD take a hold of the situation and continue to give us fans the best one can hope for. I would like to wish Ernst and Roger the best of luck for the future!


Etter en fantastisk start på året med den strålende boken (med CD) Something for the Girls virker det som om FTD-selskapet har begynt å slite med små (og noen mer alvorlige) slurvefeil.

Det hele begynte med utgivelsen av det klassiske albumet Elvis og konsertutgivelsen Destination USA i mars måned. Den førstnevnte inneholdt en helt unødvendig feil på baksiden av coveret. Alle de 10 sporene på CD2 var listet opp med lik spilletid (2:46). Det viser seg at ingen av sangene har denne spilletiden. På utgivelsen Destination USA inneholdt første batch av CD-platen to spor som ikke var fra det aktuelle middagsshowet i Las Vegas den 4. september 1972. De to første sporene var faktisk hentet fra en annen FTD-utgivelse; Sold Out! Her rettet FTD opp feilen med å sende ut en erstatnings CD med de riktige opptakene. Om ikke dette var nok florerte det med skrivefeil og slurv i det medfølgende heftet. Begge utgivelsene har i tillegg (med rette) blitt kritisert for lite spilletid og pussige sangvalg på CD2.

På utgivelsene fra mai (Love Me Tender) og juni (The Return To Vegas / Memphis To Nashville '61) virker det som om kvalitetskontrollen har vært intakt, for her er det lite negativt å bemerke. Noen stusser kanskje over at det benyttet en master ment for vinylplate på The Return To Vegas, da vi får ut-fadinger tre steder på CD-platen. Dette kan vi dog leve med.

På utgivelsene fra september er beklageligvis slurvefeilene tilbake i rikt monn. På CD2 av Elvis For Everyone har det nok en gang sneket seg inn en helt unødvendig feil i form av en feilstavelse på en av sporene. På CD-platen står det «Forgive Me Never». Det skulle stått «Forget Me Never». På den tilhørende CD-platen til boken Best of British – The RCA Years 1957-1959 er det nok en liten trykkfeil. Det står skrevet «The HMV Years». Det skulle stått «The RCA Years». Det som er langt verre er at det siste sporet på CD-platen er en direkte miss. Det som er listet som «Elvis' Answer Machine» er i virkeligheten hentet fra intervjuet «The Truth About Me» (22. august 1956). Det er overhodet ikke et genuint opptak av Elvis’ telefonsvarer.

Jeg er en stor fan av FTD og jeg nærer den dypeste respekt for Ernst Jørgensen og Roger Semon. Allikevel må jeg få lov til å si at det her må man legge listen høyere. Dette plateselskapet retter seg ene og alene mot et lite marked Elvis-fanatikere og jeg forventer kvalitet i alle ledd. Utgivelsene er dessuten kostbare i sammenligning med utgivelser rettet mot massemarkedet. Jeg håper nå at folkene bak FTD bretter opp armene å gi oss fans det beste man kan håpe på. Jeg ønsker Ernst og Roger lykke til videre!


So far this year the collector’s label Follow That Dream (FTD) has released the following CDs; Something for the Girls (Book w/ CD) January 9 - Elvis (2CD) March 10 - Destination USA (2CD) March 10 - Love Me Tender (2CD) May 31 - The Return to Vegas (CD) June 24 - Memphis to Nashville '61 (Book w/ CD) June 24 - Elvis For Everyone (2CD) September 5 - Best of British – The RCA Years 1957-1959 (Book w/CD) September 5

Source; ELVIS and his MUSIC