23. aug, 2014

The Elvis Files magazine issue #9 is out soon!

Erik Lorentzen has announced that the next issue (#9) of the excellent magazine The Elvis Files is coming soon. Includes the articles; September 1957, Elvis and That's The Way It Is and Las Vegas September 1974.


Erik Lorentzen har annonsert at nummer 9 av det eminente magasinet The Elvis Files snart er ute. Dette nummeret inneholder blant annet følgende artikler; September 1957, Elvis and That's The Way It Is og Las Vegas September 1974.

Source; EIN