2. aug, 2014

Las Vegas Summer 1970

Backdraft will soon issue on CD an unreleased show from Elvis’ 1970 summer engagement in Las Vegas. There is rumored that the Midnight Show on the September 2nd is a possible choice. Time will tell!


Backdraft vil i nærmeste fremtid slippe en CD med et tidligere uutgitt show fra Elvis’ 1970 sommerengasjement i Las Vegas. Det ryktes om at det kan være snakk om midnattsshowet den 2. september. Tiden vil vise!

Source; FECC – Flaming Star – ELVIS and his MUSIC