31. jul, 2014

The Elvis Christmas Album on Vinyl

The Vinyl label has announced a new vinyl-release; The Elvis Christmas Album. This set includes a CD of the album and even a download version. Due for release on September 29th.


Vinyl har annonsert en ny vinylutgivelse: The Elvis Christmas Album. Utgivelsen inneholder i tillegg både en CD- og en nedlastingsversjon av albumet. Denne slippes 29. september.

Source: Elvis Day By Day