5. jul, 2014

60 years of Rock’n’Roll

The song that changed everything: "That's All Right, Mama" was written by Arthur Crudup in 1954, but it is Elvis' version recorded at SUN studio of Sam Phillips the 5th of July 1954 which has become the famous version. It was released on single under the name "That's All Right", coupled with "Blue Moon Of Kentucky" as the B-side. The catalog number was 209 SUN. Elvis sang and played acoustic guitar, Scotty Moore played electric guitar, and Bill Black played bass. The recording contains no other instruments or any kind of overdubs. As they had finished recording Bill Black exclaims to the others; "Damn. Get that on the radio and they'll run us out of town!" Elvis later commented; "We just landed upon it accidentally… Nobody knew what they were doing, until we had already done it!"


Sangen som endret alt; «That's All Right, Mama» ble skrevet av Arthur Crudup i 1954, men det er Elvis’ versjon innspilt i SUN studioet til Sam Phillips 5. juli 1954 som har blitt berømt. Den ble utgitt på singel under navnet «That’s All Right» med «Blue Moon Of Kentucky» som B-side. Katalognummeret ble SUN 209. Elvis sand og spilte akustisk gitar, Scotty Moore spilte elektrisk gitar og Bill Black spilte slap-bass. Innspillingen inneholder ingen andre instrumenter, eller noen form for overlegg. I det de var ferdig med innspillingen sier Bill Black til de andre; «Fy flate. Hvis den blir spilt på radioen, kommer vi til å bli jaget ut av byen». Elvis kom senere med denne uttalelsen; «Vi landet på den helt tilfeldig... Det var ingen som visste helt hva man gjorde, før vi hadde allerede hadde gjort det!»