15. jun, 2014

Coming Soon! Large Elvis collection for sale!

Over the next 3-4 weeks, one of Denmark's largest Elvis collections will be posted for sale through Graceland Randers. The collection, consisting of nearly 5,000 units, will be sold via the web shop (http://shop.gracelandranders.dk). Please contact Henrik Knudsen for more information; henrik@gracelandranders.dk. (The picture’s just for illustration)


I løpet av de neste 3-4 ukene vil en av Danmarks største Elvis-samlinger bli lagt ut til salg gjennom Graceland Randers. Samlingen, som består av nesten 5000 enheter, vil bli solgt via webbutikken (http://shop.gracelandranders.dk). Her er det viktig å være tidlig ute. Ta kontakt direkte med Henrik Knudsen for mer informasjon; henrik@gracelandranders.dk. (Bildet er kun for illustrasjon)

Source; E-mail – ELVIS and his MUSIC