7. mar, 2012

For God And Country De Luxe Edition

Den tidligere annonserte Elvis: Hawaii, For God And Country er utsatt til april. I følge plateselskapet har de nå kommet over mer materiale som tidligere er upublisert. Det er vel naturlig å tro at det faktum at MSR gir ut Such A Night 2. april har skapt problemer og hodebry, da denne inneholder den samme konserten fra Pearl Harbour.


The previously announced Elvis: Hawaii, For God And Country is postponed to April. According to the publishers, they have come across more unissued material. It is only natural to believe that the fact that MSR publishes Such A Night April 2 has caused problems and serious headaches, as it contains the same concert from Pearl Harbour.

Source; Elvis News